Peste 65.000 de restanțieri la plata taxelor și impozitelor locale! SPIT expediază somaţiile de plată(2245)


În vederea recuperării sumelor datorate bugetului local, aferente semestrului întâi din anul 2013, Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa (SPIT) a demarat procedura de urmărire şi executare silită prin expedierea celor 65465 de somaţii de plată, din care 54531, reprezentând 83% din total, pentru persoanele fizice şi 10934, reprezentând 17% din total, pentru persoanele juridice.
Din totalul somaţiilor emise, 63105, reprezentând 96% din total, cuprind debite cumulate din impozite, taxe şi/sau amenzi, iar diferenţa de 2360, reprezentând 4% din total, doar debite datorate din amenzi.
Marii datornici din categoria persoanelor fizice sunt cei care nu au bunuri supuse impozitării şi care au debite cumulate din amenzi. O singură persoană avea la data de 18.04.2013 un debit de 348447 lei, reprezentând impozite, taxe şi amenzi neachitate.
Din totalul de 285325 contribuabili înregistraţi în anul 2013 în evidenţele fiscale ale SPIT, din care 263195 persoane fizice şi 22130 persoane juridice, proporţia rău platnicilor este 20% din care 17% persoane fizice şi 3% persoane juridice.
Termenul scadent pentru plata obligaţiilor datorate bugetului local, aferente semestrului întâi din anul 2013, a expirat la data de 01 aprilie 2013.
Emiterea şi expedierea somaţiei de plată este prima măsură de urmărire şi executare silită. Dacă în termen de 15 zile de la primirea acesteia contribuabilul nu achită debitul datorat, procedura este continuată prin înfiinţarea popririlor pe venituri, asupra disponibilităţilor băneşti sau prin sechestrarea bunurilor aparţinând debitorului.
”SPIT informează contribuabilii care au achitat debitele din dosarele de urmărire şi executare silită înainte de comunicarea somaţiilor de plată, că după primirea acestora nu mai este necesar să se prezinte la ghişeele instituţiei. Recomandarea se adresează persoanelor care au efectuat plăţi după data de 18.04.2013 şi care se află în posesia unei chitanţe pentru suma înscrisă în somaţia primită”, a precizat Virginia Uzun, directorul executiv al instituției.
jooble.org