DELTA DUNĂRII.  Proiectul european Restaurarea ecosistemelor acvatice din zona lacurilor ȘONTEA - FORTUNA, la final

DELTA DUNĂRII. Proiectul european Restaurarea ecosistemelor acvatice din zona lacurilor ȘONTEA - FORTUNA, la final(5091)


Proiectul „Restaurarea ecosistemelor acvatice din zona ȘONTEA - FORTUNA“, la final !

Astăzi, marți - 11 aprilie 2017, în municipiul TULCEA, a avut loc conferința de închidere a proiectului "Restaurarea ecosistemelor acvatice din zona (complexului de lacuri) ȘONTEA - FORTUNA", arie componentă a siturilor "Natura - 2000", ROSPA0031 și ROSCI0065, din cadrul Rezervației Biosferei Delta Dunării (R.B.D.D.).

La eveniment au participat: Marian Tudor - director-general al Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare Delta Dunării (I.N.C.D.D.D.), dr. ing. Eugenia Cioacă - coordonator de proiect, Grigore Baboianu - guvernator al Rezervației Biosferei Delta Dunării (R.B.D.D.), George Luchici - unul dintre cei doi vicepreședinți ai Consiliului Județean Tulcea (C.J.T.) ș.a.

Realizarea proiectului a fost posibilă cu ajutorul finanțării prin "granturi" ale Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European S.E.E. 2009 – 2014, în cadrul Programului RO 02 – Biodiversitate și Servicii ale Ecosistemelor, Apelul de proiecte nr. 3 „Scheme de Restaurări Vaste ale Ecosistemelor”.

Valoarea eligibilă a proiectului a fost de 1.556.177 euro.

Obiectivul general al proiectului a fost restaurarea ecosistemelor zonelor umede fragmentate, din cadrul siturilor "Natura 2000" din Rezervația Biosferei Delta Dunării, pentru stoparea declinului biodiversității, din aceste ecosisteme.
Obiectivele secundare atinse prin implementarea acestui proiect au fost îmbunătățirea stării ecosistemelor zonelor umede fragmentate din complexul acvatic Șontea – Fortuna, din Rezervația Biosferei Delta Dunării, conștientizarea publicului larg, privind serviciile ecosistemelor zonelor umede, și importanța conservării condițiilor favorabile acestora, precum și dezvoltarea unui parteneriat internațional, științific, între România și Norvegia, privind restaurarea ecosistemelor zonelor umede protejate.

Principala acțiune propusă prin acest proiect a fost realizarea unor lucrări hidrotehnice, de decolmatare a trei canale (Trofilca, Periteașca și Draghilea), având o lungime totală de 13.560 metri, în două zone protejate ale ariei acvatice Șontea – Fortuna.
Executarea lucrărilor de restaurare a avut ca scop refacerea si îmbunătățirea rețelei hidrografice și refacerea conectivității habitatelor, la rețeaua de canale principale, respectiv stoparea declinului biodiversității în cadrul Rezervației Biosferei Delta Dunării.

"În acest context, nu-mi rămâne decât să vă felicit, atât pe dumneavoastră, cei din I.N.C.D.D.D., cât și partenerii din cadrul Administrației R.B.D.D., atât pentru implementarea acestui proiect, cât și pentru eforturile permanente pe care le faceți, pentru județul nostru, prin activitățile concrete de cercetare și derularea multor altor proiecte de mediu", a spus George Luchici, vicepreședinte al Consiliului Județean Tulcea.

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare "Delta Dunării" (I.N.C.D.D.D.) - TULCEA este o instituţie de drept public -- aflată în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (A.N.C.S.I.), din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice --, care realizează studii şi proiecte legate de conservarea biodiversităţii şi implementarea strategiilor şi politicilor de mediu în Delta Dunării.                       
jooble.org