ANI: Directorul adjunct DSV Constanța, incompatibil

ANI: Directorul adjunct DSV Constanța, incompatibil(846)


Inspectorii de Integritate au constatat că directorul executiv adjunct al DSV Constanța, Gheorghe Dincă, și Luminița Nicoleta Olteanu, consilier juridic în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov au fost în stare de incompatibilitate.


Conform ANI, Gheorghe Dincă s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, în timpul exercitării funcției publice, nu și-a suspendat raporturile de serviciu, având în vedere participarea sa la alegerile locale desfășurate în perioada 10 mai - 11 iunie 2012. De asemenea, directorul adjunct al DSV Constanța a încălcat dispozițiile art. 97, alin. (2) lit. a) din Legea nr.161/2003, potrivit cărora „Raportul de serviciu al funcţionarului public se suspendă: pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales”.

”Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare”, arată ANI.
Conform legii, ”fapta persoanei cu privire la care s-a constatat încălcarea obligaţiilor legale privind starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective.
Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”, mai arată ANI.
jooble.org