Pregătirea teoretică și practică a elevilor în caz de seism(605)


Vineri, 18.10.2013 și luni, 21.10.2013, au avut loc în unitățile școlare din județul Constanța acțiuni de simulare a cutremurului.

Aceste exerciții practice de simulare a seismului au avut drept scop dezvoltarea și adoptarea comportamentelor adecvate în rândul elevilor, precum și cunoașterea modului de acțiune în cazul iminenței producerii unei situații de urgență.

Conform protocolului interministerial, dar și celui încheiat între Inspectoratul Școlar Județean Constanța și Inspectoratul pentru Situații de Urgență, aceste simulări se organizează anual, urmărind formarea comportamentului independent al elevilor în cazul producerii unui cutremur. În acest an, se vor mai organiza și simulări pentru prevenirea incendiilor.

Totodată, Inspectoratul Școlar Județean Constanța și Inspectoratul pentru Situații de Urgență promovează dezvoltarea acestor comportamente și atitudini în rândul elevilor prin derularea și în acest an a concursurilor școlare „Cu viața mea apăr viața” și „Prietenii pompierilor” și a cercurilor tehnico-practice pentru elevi.
 
jooble.org