Ce vor vota consilierii județeni din Constanța(617)


Consiliul Judeţean Constanţa se convoacă în şedinţă ordinară, pe data de 22.04.2015, ora 12,00, în Sala “Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ – Consiliul Judeţean Constanţa, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind eliberarea din funcție a vicepreședinților Consiliului Județean Constanța
Initiator : consilieri judeteni

2. Proiect de hotarare privind alegerea  vicepreședinților Consiliului  Județean Constanța
Initiator : consilieri judeteni

3. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de concesionare a imobilului Pavilion Expozitional Constanta, imobil aflat în domeniul public al Judeţului Constanţa.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii avizului consultativ de către Camera Agricolă Judeţeană Constanţa pentru procedura de obţinere a atestatului de producător agricol.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Constanţa.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Judeţeană a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor Constanţa.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 la HCJC nr.254/03.12.2014 privind repartizarea spaţiilor cu destinaţia de Birouri, precum şi a locuinţelor de serviciu din imobilul bloc L4 situat în Municipiul Constanţa, Aleea Magnoliei, nr.2, aprobarea criteriilor de repartizare, a chiriei, precum şi a contractului de închiriere.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale conform Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului domnului Vasile Gherghilescu, director la Teatrul pentru Copii şi Tineret Constanţa "Căluţul de Mare".
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului doamnei Zgabercea Elena Daniela, director la Teatrul de Stat Constanţa.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului doamnei Doina Păuleanu, director la Muzeul de Artă Constanţa.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului domnului Bîlbă Adrian, director la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului doamnei Doina Voivozeanu, director Centrul Cultural Judeţean Constanţa "Teodor T. Burada".
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului domnului Cojocaru Varsami Dan, director la Direcţia Judeţeană a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor Constanţa.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Şcoala Gimnazială Specială Sanatoriu Techirghiol.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Albatros" Constanţa
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

17. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli si a Listei de investitii pe anul 2015 pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Maria Montessori" Constanţa.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

18. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Delfinul" Constanţa.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

19. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Constanţa.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

20. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Biblioteca Judeteana I.N.Roman Constanţa.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

21. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli si a Listei de investitii pe anul 2015 pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanţa.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

22. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli si a Listei de investitii pe anul 2015 pentru Teatrul pentru Copii si Tineret Constanţa "Calutul de Mare".
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

23. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli si a Listei de investitii pe anul 2015 pentru Centrul Cultural Judeţean Constanţa "Teodor T. Burada".
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

24. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Direcţia Publică Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Constanţa.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

25. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a listei de investiţii, organigramei şi a statului de funcţii pe anul 2015 pentru Unitatea de Asistenţă Medico Socială Agigea.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

26. Proiect de hotărâre privind eliberarea din funcţia de director general al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa a domnului Gâmbuţeanu Adrian George.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

27. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Cristu Daniel in funcţia de director general al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

28. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare/selecţie a membrilor în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului cu obiectivele şi lucrările de drumuri şi poduri pentru anul 2015 finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Constanţa.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

30. Proiect de hotărâre privind stabilirea costurilor medii anuale pe anul 2015 pentru finanţarea serviciilor sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi ale persoanei adulte cu handicap precum şi a contribuţiei unităţilor administrativ-teritoriale din Judeţul Constanţa la finanţarea acestor servicii.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul "Sistem detecţie şi semnalizare incendiu pentru obiectivul Creşterea atractivităţii turistice a Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa" Faza PT.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

32. Proiect de hotarare privind repartizarea unei sume din bugetul Judetului Constanta pe anul 2015 Clubului Sportiv Fotbal Club « Farul » Constanta
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

33. Proiect de hotarare privind alocarea unui ajutor financiar domnului Nanu Anton pentru doamna Nanu Elena.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

34. Proiect de hotarare privind alocarea unui ajutor financiar domnului Plesca Vasile
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

35. Proiect de hotarare privind alocarea unui ajutor financiar doamnei Ciciu Ecaterina pentru domnul Caragheorghe Gheorghe
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

36. Proiect de hotarare privind alocarea unui ajutor financiar doamnei Morariu Iuliana pentru minora Morariu Elena-Eliza
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

37. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Constanta.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

38. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului judeţean pe anul 2015.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
 
jooble.org