Modificări în organizarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „ Delta Dunării”(444)


Guvernul a aprobat ieri, printr-o Hotărâre, modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare și structurii organizatorice ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „ Delta Dunării”.
Actul normativ prevede o majorare a numărului de posturi pentru Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” (ARBDD) de la 133 la 171.
În cadrul Administrației Rezervaţiei Biosferei „ Delta Dunării” se va înființa Unitatea de Management Proiecte, care va asigura iniţierea, planificarea, managementul şi accesarea de fonduri europene structurale şi de investiţii (FESI) aferente perioadei 2014–2020.
În baza prevederilor Acordului de Parteneriat cu România, 2014-2020, adoptat de către Comisia Europeană, România va folosi instrumentul ITI (Investiţii Teritoriale Integrate) cu prioritate în cadrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Strategia va fi implementată printr-un plan de acţiune elaborat cu expertiza Băncii Mondiale, care va include intervenţiile propuse şi mecanismele de punere în aplicare, cu utilizarea tuturor Fondurilor Europene Structurale și de Investiţii (FESI).

Hotărârea modifică şi completează Hotărârea Guvernului nr.1217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „ Delta Dunării”.
Investițiile Teritoriale Integrate (ITI) reprezintă un instrument de punere în aplicare a strategiilor teritoriale într-o manieră integrată. ITI permite statelor membre să pună în aplicare programe operaţionale la nivel intersectorial şi să recurgă la finanţare provenind de la mai multe axe prioritare ale unuia sau ale mai multor programe operaţionale, pentru a asigura punerea în aplicare a unei strategii integrate pentru un teritoriu specific. Ca atare, existenţa ITI conferă statelor membre atât flexibilitate în ceea ce priveşte elaborarea programelor operaţionale, cât şi eficienţă în materie de punere în aplicare a unor acţiuni integrate prin finanţare simplificată.
 

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri