Nou-născuții și morții trebuie declarați la agențiile fiscale ale primăriei(547)


Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa informează constănţenii că, orice modificare privind numărul de persoane care locuiesc într-un imobil, se efectuează în termen de 30 de zile de la data producerii modificării.

Astfel, se depune la orice agenţie fiscală SPIT „Declaraţia de impunere pentru stabilirea taxei de habitat” completată atât cu numărul de persoane ce locuiesc în imobil cât şi cu datele de identificare ale acestora.

Pentru impunerea unui nou-născut la plata taxei de habitat la declaraţia sus-menţionată se anexează certificatul de naştere şi cartea/buletinul de identitate a proprietarului, copie.

Pentru încetarea de la plata taxei de habitat a unei persoane decedate, la declaraţia sus-menţionată se anexează certificatul de deces şi cartea/buletinul de identitate a proprietarului, copie.

Precizăm că formularul „Declaraţia de impunere pentru stabilirea taxei de habitat” poate fi descărcat şi de pe site-ul instituţiei www.spit-ct.ro, secţiunea “Persoane fizice”-„Documente declarare”-„Taxa de habitat”.

Declaraţia de impunere completată şi copiile documentelor justificative, pot fi expediate agenţiilor fiscale prin intermediul oficiilor poştale, sau prin e-mail, la următoarele adrese: ag1@spit-ct.ro, ag2@spit-ct.ro, ag3@spit-ct.ro, ag4@spit-ct.ro, ag5@spit-ct.ro, ag6@spit-ct.ro. 

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri