Revolta primarilor - nu vor să mai achite cheltuielile cu învățământul și cu asistații sociali

Revolta primarilor - nu vor să mai achite cheltuielile cu învățământul și cu asistații sociali(1001)


Astăzi a avut loc sedinţa Consiliului Director al Filialei Judeţene Constanţa a Asociaţiei Comunelor din România, fiind invitați să participe și primarii celorlalte comune membre ale filialei. Au participat primarii comunelor: 23 August, Agigea, Albești, Amzacea, Castelu, Cerchezu, Chirnogeni, Ciocârlia, Cobadin, Crucea, Cumpăna, Cuza Vodă, Grădina, Horia, Ion Corvin, Istria, Lipnița, Mihail Kogălniceanu, Mircea Vodă, Pecineaga, Peștera, Poarta Albă, Saraiu, Siliștea, Topalu, Topraisar și Tortoman.


Primarii comunelor constănțene s-au arătat nemulțumiți de repartizarea sumelor către unitățile administrativ teritoriale conform prevederilor HG nr.14/12.01.2015, nefiind respectat principiul reparțiției bugetare: numărul de locuitori, care determină și numărul de consilieri locali, precum și nivelul de salarizare în administrația publică locală.

Ca urmare a modificării formulei de alocare a sumelor către localități, un număr de 1383 comune au câștigat la alocația bugetară, în timp ce alte 1486 comune au pierdut, la nivel național.

Filiala Județeană Constanța a ACoR va solicita Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca formula de calcul a repartiției bugetare către UAT-uri să se realizeze în functie de numărul de locuitori al fiecărei localități în parte, si nu in funcție de categoria localității: comună, oraș, municipiu.

De asemenea, primarii constănțeni solicită punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.284/2010 și Legii nr. 330/2013, privind salarizarea unitară și corectă a tuturor angajaților din administrația publică locală.

”Sumele alocate cheltuielilor de personal sunt insuficiente pentru anul 2015, acestea acoperind doar primele trei trimestre ale anului”, spun primarii.

Filiala Județeană Constanța a Asociației Comunelor din România susține demersurile Confederației Naționale Sindicale ”Cartel Alfa” cu privire la problemele majore cu care se confruntă salariații din sectorul bugetar, inițiate la începutul acestui an.

Printre propunerile primarilor este și aceea de a nu se mai cuprinde în bugetul propriu sumele reprezentând cheltuielile de personal pentru învățământ și sumele pentru plata asistenților personali ai persoanelor cu handicap.

În cadrul întâlnirii din 16.01.2015, ministrul finanțelor publice a afirmat că începând cu luna iunie 2015, se va reveni asupra formulei inițiale de calcul privind repartizarea sumelor către UAT-uri. Totodată, acesta a făcut precizarea că până la data de 31.01.2015, art.3 din Ordonanța de Urgență nr.81/2003 care prevede condiționarea efectuării plăților către alți furnizori numai după achitarea obligațiilor restante a energiei electrice, va fi abrogat.
Un alt subiect supus dezbaterii a fost acela ca redevența de 25% dinimpozitul pe terenurile agricole și din autorizarea construcțiilor să revină bugetelor locale.


Filiala Județeană Constanța a ACoR va înainta o notă cu toate problemele semnalate în cadrul întalnirii de astăzi, către Asociația Comunelor din România, Guvernul României, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Finanțelor Publice, pânăla data de 30.01.2015, urmând ca acestea să fie susținute și în cadrul Adunării Generale a ACoR, care va avea loc la București, în perioada 15-18 februarie 2015, unde sunt invitați să participe decidenții administrației publice centrale
 

OMD MAMAIA CONSTANTAjooble.org ziare, stiri