Ședințe locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate(734)


Ieri, la sediul Instituției Prefectului-Județul Constanța s-a desfășurat ședința Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor. În cadrul ședinței comisiile locale ale primăriilor Cerchezu, Cobadin, Corbu, Gârliciu, Horia, Mangalia, Medgidia, Mihail Kogălniceanu și Topalu au prezentat propunerile reprezentanților comisiei județene. În urma analizei tuturor propunerilor au fost adoptate 10 hotărâri ce urmează a fi comunicate beneficiarilor.

Totodată, pentru adoptarea în condițiile legii a hotărârilor pe baza legilor fondului funciar, în cadrul ședinței Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor din 13.01.2014, a fost discutat și adoptat Regulamentul privind activitatea reglementată de legile fondului funciar.
 

OMD MAMAIA CONSTANTAjooble.org ziare, stiri