Autoritățile locale trebuie să înceapă închirierea pajiștilor în 30 de zile(1169)


Ordonanța de urgență care are ca obiect de reglementare organizarea, administrarea și exploatarea pajistilor permanente a intrat în vigoare. Consiliile locale ale comunelor, orașelor, respectiv ale municipiilor vor trebuie să demareze procedurii de concesionare/închiriere către agricultori în termen de 30 de zile.


Pentru punerea în valoare a pajistilor aflate în domeniul public autoritățile locale vor trebui să încheie contracte de închiriere pentru suprafețele de pajiști disponibile, proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație, pe o perioadă de maximum 5 ani.

Potrivit textului legii, pajiștile permanente sunt suprafețe agricole de pașuni și fânețe, naturale sau cultivate, folosite pentru producția de iarbă sau de alte plante erbacee furajere, care nu au fost incluse timp de cel puțin 5 ani în sistemul de rotație a culturilor și care sunt utilizate pentru pășunatul animalelor și producerea de furaje. În categoria pajiști sunt cuprinse și pășunile împădurite cu consistența mai mică de 0,4, calculată numai pentru suprafața ocupată efectiv de vegetația forestieră. De asemenea, potrivit legii, pășunile alpine și cele situate în zonele inundabile ale râurilor și în Lunca Dunării și Rezervația Biosferei “Delta Dunării” au fost și ele incluse sub denumirea de pajiști.


Legea mai precizează că pajiștile se folosesc doar pentru pășunatul animalelor și producerea de furaje, iar în afara excepțiilor prevăzute de lege, se interzice scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol. Fermierii trebuie să știe că lucrarile de întreținere a pajistilor și a utilităților zoopastorale se vor efectua de către crescătorii de animale care le folosesc.

OMD MAMAIA CONSTANTAjooble.org ziare, stiri