Exercițiu de urgență la Oil Terminal

Exercițiu de urgență la Oil Terminal(635)


Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa, în colaborare cu toate structurile profesioniste de intervenţie în situaţii de urgenţă, au desfăşurat astăzi la un exerciţiu complex pentru testarea Planului de Urgenţă Externă la S.C. Oil Terminal S.A. - Depozitul SARA SUD.


Directiva europeană privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe periculoase (SEVESO) a fost transpusă în legislaţia românească prin HG 804/2007. Atingerea obiectivelor enunţate în acest normativ, se poate realiza numai printr-un cumul de activităţi cu scop de prevenire a accidentelor majore cauzate de substanţe periculoase, precum şi de reducere şi atenuare a consecinţelor unor asemenea evenimente asupra sănătaţii oamenilor şi mediului.


Pentru limitarea consecinţelor provocate de asemenea accidente, este necesară conceperea unor:
- PLANURI DE URGENŢĂ INTERNĂ (PUI) – elaborate de către operator şi cuprind măsurile ce trebuie aplicate în interiorul amplasamentului de către operator şi angajaţii acestuia;
- PLANURI DE URGENŢĂ EXTERNĂ (PUE) – elaborate şi aplicate de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă (ISU), împreună cu autorităţile şi instituţiile responsabile şi cuprind măsurile ce trebuie luate în exteriorul amplasamentului de către autorităţi.


Situaţia tactică:
În jurul orei 10:00, unul dintre muncitori aude un şuierat puternic şi observă scurgere de produs petrolier, în partea superioară a rezervorului. Se instalează panica şi cei trei muncitori părăsesc zona. O explozie puternică împrăştie fragmente metalice în toate direcţiile.
Se produce avarierea mantalei rezervorului urmată de o deversare masivă de motorină în cuva de retenţie şi aprinderea acesteia. Schijele metalice sunt aruncate, de suflul exploziei, în toate direcţiile. Astfel, una dintre ele loveşte parbrizul autobuzului societăţii în care se află o serie de angajaţi de la alte platforme, sosiţi pentru schimb de experienţă, iar altă schijă străpunge mantaua rezervorului R31, încarcat cu ţiţei. Şeful de schimb dă dispoziţie prin radiotelefon, personalului din subordine, pentru oprirea pompării şi preîntâmpinarea scurgerii din cuvă şi din rezervor şi alarmează serviciul privat pentru situaţii de urgenţă.
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa este anunţat prin 112 şi, la rândul lui, notifică, în regim de urgenţă, toate forţele implicate, preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi înştiinţează toate structurile prevăzute în planul de cooperare. Totodată, comanda ISU „Dobrogea” trimite grupa operativă pentru evaluarea situaţiei produse la Depozitul SARA SUD şi ordonă întrunirea Centrului de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei, alertează subunităţile de intervenţie şi urmăreşte intrarea acestora în dispozitiv.
În paralel, Celula de Urgenţă a S.C. OIL TERMINAL S.A. dispune acţiunea echipelor de intervenţie tehnologică şi a celor de salvare, dispune punerea în funcţiune a instalaţiei fixe de stingere cu spumă, precum şi răcirea rezervoarelor învecinate.


La nivelul municipiului se convoacă, în şedinţă extraordinară, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Constanţa şi se elaborează primele comunicate către mass-media pentru populaţie, în scopul evitării panicii şi pentru a recomanda cele mai potrivite măsuri de protecţie.
După lichidarea efectelor situaţiei de urgenţă produse, echipajele de intervenţie specializate trec la efectuarea operaţiunilor de reconstrucţie a mediului şi revenire la situaţia de normalitate, în vederea reluării fluxului productiv la instalaţia afectată.
Exercițiul a urmărit verificarea şi evaluarea realizării fluxului informaţional – decizional, a procedurilor de notificare în urma unui accident major, în care sunt implicate substanţe periculoase, dar şi modul de cooperare între forţele care intervin în cazul producerii unui accident major cu efecte atât în interiorul, cât şi în exteriorul amplasamentului.
„La finalul exerciţiului s-a făcut un bilanţ al activităţii, concluzionându-se prin faptul că, astfel de antrenamente comune sunt binevenite întrucât complexitatea acestor tipuri de evenimente impune o pregătire specifică şi cooperarea atât cu serviciul privat pentru situaţii de urgenţă cât şi cu celelalte structuri cu funcţie de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă”, a declarat lt.col. Vlăduţ Ion, prim adjunct ISU „Dobrogea”.
La activitate, ISU „Dobrogea” a participat cu personal din toate structurile implicate în gestionarea unei astfel de situaţii. Acestora li s-au alăturat: personalul de pe locul de muncă din instalaţiile afectate de „accident”; Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă al OIL TERMINAL S.A.; forțe și mijloace de intervenție din cadrul Inspectoratulului de Poliţie al judeţului Constanţa, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa şi Serviciului de Ambulanţă Judeţean.
 

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri