Consiliul Local Constanța se întrunește luni. Iată ce se votează(752)


Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă extraordinară, luni, 20 octombrie 2014, ora 12.00, la Complex hotelier Malibu, staţiunea Mamaia, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal Constanţa pe anul 2014;
iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei în conformitate cu O.U.G. nr.70/2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;
iniţiator:viceprimar Gabriel Marius Stan

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei famililor şi persoanelor singure care se încălzesc cu energie termică furnizată în sistem centralizat, lemne de foc, energie electrică sau buteli GPL pentru sobe.
iniţiator:viceprimar Gabriel Marius Stan

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalior indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţi “Construire locuinţe sociale şi lucrări tehnico-ediltare finanţate conform Legi nr.114/1996” şi a documentaţiei în etapa studiu de
fezabiltate;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalior indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţi “Construire blocuri de locuinţe destinate chiriaşilor evacuaţi din locuinţele retrocedate şi lucrări tehnico-ediltare finanţate conform
OUG 74/2007” şi a documentaţiei în etapa studiu de fezabiltate;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

6. Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţări obiectivului de investiţii “Construirea drumului public str. Barbu Catargi”;
iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău

7. Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţări obiectivului de investiţii “Construirea drumului public str. Henri Coandă”;
iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău

8. Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţări obiectivului de investiţii “Construirea drumului public str. Ionel Teodoreanu”;
iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău

9. Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţări obiectivului de investiţii “Construirea drumului public str. George Topârceanu”;
iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău

10. Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţări obiectivului de investiţii “Construirea drumului public str. Corneliu Coposu”;
iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău

1.Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţări obiectivului de investiţii “Construirea drumului public str. Eugen Lovinescu”;
iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău

12.Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţări obiectivului de investiţii “Construirea drumului public str. Corneliu Baba”;
iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitări dreptului de uz şi servitute de către S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A. asupra unui teren aparţinând municipiului Constanţa, situat în str. Cozia intersecţie cu str. Alexandru Şteflea, în vederea amplasări unui post de transformare, pe toată durata de existenţă a capacităţi energetice pentru alimentare cu energie electrică;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitări dreptului de uz şi servitute de către S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A. asupra unui teren aparţinând municipiului Constanţa, în vederea amplasări unor posturi de transformare, pe toată durata de existenţă a capacităţi energetice pentru alimentare cu energie electrică;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

  

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri