ZIUA REZERVAŢIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRII (1 SEPTEMBRIE): Programul manifestărilor dedicate acestei sărbători

ZIUA REZERVAŢIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRII (1 SEPTEMBRIE): Programul manifestărilor dedicate acestei sărbători(1708)


1 Septembrie este, din anul 2008, Ziua Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării!

Data de 1 septembrie a fost declarată Ziua Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 539 / 9 mai 2008, emis de către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (MMDD).

Această zi a fost aleasă pentru a marca data la care a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului României nr. 983, din anul 1990, prin care întreaga Deltă a Dunării şi unităţile geografice vecine au fost declarate „Rezervaţie a Biosferei”.

Recunoscută pe plan mondial, datorită bogăţiei de specii găzduite, zonă umedă de importanţă internaţională pe lista Convenţiei “Ramsar”, patrimoniu natural de valoare universală excepţională şi Rezervaţie a Biosferei în cadrul Programului MAB- UNESCO, Rezervaţia Biosferei Delta Dunării este sărbătorită, anul acesta, în cadrul proiectului proiectului “Plan de Management Integrat pentru Zona Deltei Dunarii”.

Proiectul este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu (POS Mediu) 2007 - 2013 (Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii), care se implementează de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD), în perioada iunie 2013 – noiembrie 2015.

Evenimentul de informare, care va fi organizat cu prilejul Zilei Rezervației Biosferei Delta Dunării, vizează informarea şi conştientizarea grupurilor - ţintă, pentru diseminarea rezultatelor activităţilor implementate prin proiect, în vederea facilitării ulterioare a implementării recomandărilor din Planul de Management Integrat al Deltei Dunării şi a proiectului.

Pe durata întregii zile, se va desfășura deplasarea cu destinația Sulina, urmând a se vizita centrul de vizitare ce va fi construit în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității sectorului pontic din RBDD prin conștientizare, informare, vizitare”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu, în perioada ianuarie 2011 – decembrie 2013.

Alegerea rutei Tulcea - Sulina s-a făcut din perspectiva gradului de acoperire a unei suprafețe semnificative din Delta Dunării, astfel încât grupul țintă să beneficieze nu doar de o confirmare scriptică, cât și de una faptică, cu privire la speciile de floră și faună sălbatică din Delta Dunării.

Selectat prin prisma implicării acestuia în acțiunile de conservare a speciilor de floră și faună sălbatică, de interes comunitar, și a habitatelor naturale din Delta Dunării, grupul - ţintă al acestei activități este constituit din reprezentanți ai ONG-urilor din județul Tulcea, cu activitate în domeniul protecției mediului înconjurător, reprezentanți ai autorităților publice locale ale unităților administrativ-teritoriale situate în interiorul Rezervației și în zonele limitrofe acesteia, reprezentanți ai asociațiilor de pescari din Delta Dunării, membri ai asociațiilor de turism și ai asociațiilor de vânătoare din Delta Dunării, precum şi angajați ai ARBDD.

Din punctul de vedere al agendei de lucru, evenimentul de informare va avea următoarele secțiuni: Noţiuni introductive despre reţeaua Natura 2000; Aspecte legislative; Prezentarea ariilor naturale protejate din Rezervației; Probleme care afectează starea de conservare a speciilor de floră și faună sălbatică de interes comunitar și a habitatelor naturale din Delta Dunării; Soluţii şi măsuri de protecţie - urmare a realizării activităţilor propuse în proiect.
Scopul acestui eveniment îl va constitui informarea și consultarea stakeholderilor participanți cu privire la măsurile de conservare ce vor fi incluse în planul de management integrat necesare asigurării unei stări de conservare favorabile a speciilor și habitatelor din ariile naturale protejate vizate de proiect.

În cadrul evenimentului, vor fi aduse în atenţia participanţilor informaţii despre Planul de management integrat ce va fi elaborat prin proiect. Acesta va include măsurile necesare pentru contracararea punctelor vulnerabile ale ariilor naturale protejate vizate de proiect, legate de biodiversitate și conservare durabilă, prin gestionarea eficientă a patrimoniului natural și a amenințărilor prezente, pentru asigurarea unei conservări durabile a speciilor și habitatelor din zona Deltei Dunării.

Obiectivul general al proiectului îl constituie protecția și îmbunătățirea calității mediului natural în următoarele arii naturale protejate: Rezervația Biosferei Delta Dunării, ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim – Sinoie și ROSCI0065 Delta Dunării.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt eficientizarea managementului Rezervației Biosferei Delta Dunării, al ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim – Sinoie și al sitului de importanţă comunitară ROSCI0065 Delta Dunării prin elaborarea Planului de Management integrat pentru zona Deltei Dunării şi informarea grupurilor ţintă cu privire la măsurile de conservare din Planul de management integrat şi diseminarea rezultatelor proiectului.

Cele mai importante activităţi ale proiectului “Plan de Management Integrat pentru zona Deltei Dunarii”sunt reprezentate de: inventarierea şi cartarea distribuției habitatelor naturale şi a speciilor pentru care au fost desemnate arii naturale protejate; evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor; elaborarea Planului de management integrat pentru zona Deltei Dunării și aprobarea acestuia de către autoritatea competentă de mediu; organizarea activităţilor de informare şi consultare publică aferente elaborării şi aprobării măsurilor de management; informarea și publicitatea referitoare la asistența financiară nerambursabilă.

Bazându-se pe un program realist de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin statut, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării priveşte cu încredere şi în mod transparent relaţia cu partenerii tradiţionali, populaţia şi autorităţile locale, mulţumindu-le tuturor pentru buna colaborare şi sprijinul acordat.


Adrese de contact şi de informare utile: ARBDD – “Ocroteşte natura şi păs trează tradiţiile!” ® Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 14 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro 820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 (http://www.ddbra.ro www.rezervatia-deltadunarii.ro), (www.biosfera-deltadunarii.ro www.deltadunarii-romania.ro).


FOTO: delta-danube.ro
 

Taguri: ZiuaRezervaţieiBiosfereiDeltaDunarii, RezervatiaBiosfereiDeltaDunarii, DeltaDunarii, Delta, Dunarea, ARBDD, MinisterulMediuluiSiDezvoltariiDurabile,
OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri