Claudiu Palaz Consiliul Județean Constanța
George Andrei Popescu Candidat Primăria Constanța
JUDEŢUL CONSTANŢA: PREFECTURA respinge, ca netemeinică legal, cererea de dizolvare, pentru inactivitate, a Consiliului Local al oraşului BĂNEASA

JUDEŢUL CONSTANŢA: PREFECTURA respinge, ca netemeinică legal, cererea de dizolvare, pentru inactivitate, a Consiliului Local al oraşului BĂNEASA(1664)


Astăzi, joi – 28 august, Cancelaria Prefectului a transmis, printr-un comunicat de presă, punctul de vedere al Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanţa, cu privire la activitatea Consiliului Local al Oraşului Băneasa, în condiţiile în care s-a pus, în mod public, problema dizolvării acestei structuri administrative locale alese, pentru lipsă de activitate, conform prevederilor Legii nr. 215 / 2001 (Legea Administraţiei Publice Locale), republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


Iată conţinutul acestui document public:

“În urma analizei documentelor transmise, de către Primăria oraşului Băneasa, Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanţa, cu privire la activitatea din perioada aprilie – august 2014 a Consiliului Local (C.L.) al oraşului Băneasa, nu reiese faptul că sunt întrunite condiţiile legale, în vederea demarării procedurii de dizolvare a Consiliului Local Băneasa.


Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215 / 2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, prevede, la art. 55 alin. (1), următoarele: „Consiliul Local se dizolvă de drept sau prin referendum local.
Consiliul local se dizolvă de drept:
-a) în cazul în care acesta nu se întruneşte timp de două luni consecutiv, deşi a fost convocat conform prevederilor legale;
-b) în cazul în care nu a adoptat în 3 şedinţe ordinare consecutive nicio hotărâre;
-c) în situaţia în care numărul consilierilor locali se reduce sub jumătate plus unu şi nu se poate completa prin supleanţi”.

Din situaţia prezentată mai sus, rezultă că: în luna mai 2014 nu a existat o convocare a Consiliului Local; în luna iunie Consiliul Local a fost legal convocat, dar nu s-a întrunit, situaţie ce se subscrie prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a) din Lgea nr. 215 / 2001, republicată; în luna iulie Consiliul Local a fost legal convocat, s-a întrunit în mod legal, dar nu a adoptat nicio hotărâre, situaţie ce se subscrie prevederilor art. 55 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215 / 2001, republicată; în luna august Consiliul Local a fost legal convocat, dar nu s-a întrunit, situaţie ce se subscrie prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215 / 2001, republicată.

Prezentarea situaţiei pe larg:

În cursul anului 2014, Consiliul Local al oraşului Băneasa s-a întrunit în mod legal şi a adoptat hotărâri în cadrul a trei (3) şedinţe ordinare, şedinţe convocate pentru datele de 31.01.2014; 26.03.2014 şi 29.04.2014.

 

Ulterior acestor date, prin Dispoziţia Primarului oraşului Băneasa, nr. 129 / 16.06.2014, a fost convocat Consiliul Local al oraşului Băneasa, în şedinţa ordinară din data de 24.06.2014.
Consiliul Local nu s-a întrunit în mod legal, în cadrul acestei şedinţe ordinare, prin neîntrunirea cvorumului.
Potrivit art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001, republicată cu modificările şi compleătirle ulterioare: „Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie”.

Prin urmare, în luna iunie, deşi Consiliul Local a fost convocat în mod legal, pentru organizarea şedinţei ordinare, aceasta nu s-a întrunit.

 

Prin Dispoziţia Primarului oraşului Băneasa, nr. 152 / 24.07.2014, fost convocat Consiliul Local al oraşului Băneasa în şedinţă ordinară în data de 29.07.2014.

Şedinţa a fost legal constituită, fiind prezenţi 15 consilieri locali, din numărul total de 15 consilieri în funcţie, potrivit Tabelului de Prezenţă. În cadrul acestei şedinţe a fost încheiat un proces-verbal de şedinţă ,din care reiese faptul că nu a fost adoptată nicio hotărâre, întrucât consilierii locali nu au aprobat ordinea de zi a şedinţei.
În speţă sunt aplicabile prevederile art. 43 alin. (2) din Legea nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi compleătile ulterioare, potrivit cărora: „În cazul neaprobării ordinii de zi, (...) nu se acordă indemnizaţia cuvenită consilierilor locali, pentru şedinţa respectivă”.

Prin urmare, din coroborarea prevederilor art. 40 alin. (1) cu art. 43 alin. (2) din Legea nr. 215 / 2001, reiese faptul că în luna iulie a anului în curs, 2014, Consiliul Local Băneasa s-a întrunit în mod legal, în cadrul unei şedinţe ordinare, încheiendu-se, în scest sens un proces verbal de şedinţă, semnat de către consilierii prezenţi la şedinţă.
Dar în cadrul acestei şedinţe nu a fost adoptată nicio hotărâre.

 

Prin Dispoziţia Primarului oraşului Băneasa, nr. 157/20.08.2014, fost convocat Consiliul Local al oraşului Băneasa, în şedinţă ordinară, în data de 26.08.2014.
Consiliul Local nu s-a întrunit în mod legal în cadrul acestei şedinţe ordinare prin neîntrunirea cvorumului.

Prin urmare, în luna august, deşi Consliului Local al oraşului Băneasa a fost convocat în mod lega,l acesta nu s-a întrunit.

 

Din analiza situaţiei de fapt, nu reiese că sunt îndeplinite condiţiile legale, în vederea demarării procedurii de dizolvare a Consiliului Local Băneasa, întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215 / 2001, republicată, în sensul că timp de două (2) luni consecutive, deşi convocat legal, Consiliul Local nu s-a întrunit.

Totodată, nu sunt îndeplinite nici condiţiile prevăzute de art. 55 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215 / 2001, republicată, în sensul că nu au existat trei (3) şedinţe ordinare în care Consiliul Local să nu adopte vreo hotărâre.

În luna mai2014 nu a existat convocare a Consiliului Local Băneasa; în luna iunie 2014, deşi convocat legal, Consiliul nu s-a întrunit; în luna iulie 2014 Consiliul Local Băneasa s-a întrunit în mod legal, dar nu a adoptat nicio hotărâre, iar în luna august, deşi convocat legal, Consiliul nu s-a întrunit.”


Surse foto: 1. primaria-baneasa.ro; 2. wikipedia.org
 

Taguri: InstitutiaPrefectuluiJudetulConstanta, DizolvareConsiliuLocalBaneasa, PrefecturaConstanta, Constanta, OrasulBaneasa, Baneasa, BaneasaJudetulConstanta, JudetulConstanta, ConsiliulLocalBaneasa, PrimariaOrasuluiBanreasa, PrimarBaneasa,
Mihai Lupu Consiliul Județean Constanța
OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri