Universitatea Ovidius organizează cursuri de doctorat(951)


Universitatea Ovidius din Constanța organizează nscrieri pentru concursul de admitere pentru anul universitar 2014 2015 n cadrul INSTITUTULUI STUDIILOR DOCTORALE, astfel: n perioada 1 - 13 septembrie 2014, pentru toate domeniile de doctorat exceptnd domeniile medicale; n perioada 1 - 17 septembrie 2014, pentru domeniile medicale. nscrierile se fac la sediul UOC din Bd. Mamaia 124, sala P2, parter, n intervalul orar 10.00 16.00, de luni pnă vineri, iar smbătă n intervalul orar 10.00 - 12.00.


Domeniile de doctorat ale universității sunt administrate și organizate n 4 școli doctorale, aprobate de Senatul UOC, astfel:
Școala doctorală de Științe umaniste: cu domeniile Filologie și Istorie;
Școala doctorală de Științe aplicate cu domeniul: Biologie;
Școala doctorală de Medicină cu domeniile: Medicină și Medicină dentară;
Școala doctorală de Teologie cu domeniul: Teologie.


Pentru ciclul de studii universitare de doctorat admiterea n anul universitar 2014 - 2015 se realizează pe bază de competiţie n şcolile doctorale acreditate sau autorizate provizoriu, n domeniile de studii universitare de doctorat aprobate n cadrul acestora, pe locuri cu finanţare de la bugetul de stat şi pe locuri cu taxă.


Concursul de admitere la studii universitare de doctorat n cadrul UOC se desfăşoară n perioada 15 - 20 septembrie 2014 şi constă n susţinerea a unei sau mai multor probe n cadrul căruia se analizează preocupările științifice ale candidatului, aptitudinile lui de cercetare şi tema de cercetare propusă, precum și cunoștințele candidatului n tematica anunțată. n funcție de specificul domeniului, pot fi prevăzute n cadrul concursului de admitere și alte probe (chiar eliminatorii), la solicitarea conducătorilor de doctorat titulari şi cu acordul Consiliului școlii doctorale.
  
jooble.org