Dotarea imobilelor cu instalaţii de încălzire se declară la SPIT(852)


Proprietarii de clădiri au obligaţia declarării dotării imobilelor cu instalaţii de încălzire la Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa.

Obligativitatea revine acelor proprietari de case şi vile care îşi dotează imobilele cu instalaţii de încălzire, constituite din conducte şi radiatoare-calorifere, indiferent de tipul acestora, de tipul agentului termic sau a tipului de combustibil folosit.

Astfel, în termen de 30 de zile de la data procesului verbal de punere în funcţiune al centralei termice, contribuabilii trebuie să depună la orice ghişeu SPIT declaraţii rectificative.

Imobilele care sunt dotate cumulativ cu instalaţii de apă, canalizare şi încălzire sunt impozitate diferenţiat faţă de cele la care lipseşte una din aceste dotări.

Astfel, în cazul unei clădiri, situate în zona A, cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic care este dotată cumulativ cu cele patru instalaţii, valoarea impozabilă este de 1122 lei/mp iar dacă nu este dotată cu aceste instalaţii, valoarea impozabilă este de 665 lei/mp.

Depăşirea termenului legal pentru depunerea declaraţiei fiscale se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, cu posibilitatea achitării în 48 de ore a jumătate din valoarea minimă, conform Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Pe lângă sancţiunea amintită, contribuabilul va suporta şi contravaloarea impozitului recalculat pentru toată perioada în care clădirea a fost dotată cu cele patru tipuri de utilităţi precum şi majorările de întârziere calculate conform legistaţiei în vigoiare, aplicate sumei restante.

Declaraţiile pot fi descărcate de pe site-ul instituţiei www.spit-ct.ro, secţiunea persoane fizice – “Documente declarare” – “Impozitul/taxa pe clădiri”.  

OMD MAMAIA CONSTANTAjooble.org ziare, stiri