Peste 85% din profesori au luat note de trecere la titularizare(917)


Astăzi au fost afișate rezultatele probei scrise din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, după soluţionarea contestaţiilor. Astfel, rata de promovare este de 85,07%, în creştere cu 1, 35 faţă de procentul înregistrat înainte de depunerea contestaţiilor. 11 candidați respinși inițial au promovat și 1 candidat promovat inițial a fost declarat respins.

Rezultatele finale, pe tranşe de note, după soluţionarea contestaţiilor, indică următoarea situaţie: candidaţi cu note între 7 şi 10: 406 (în creștere cu 1,49% de la 53,59% la 55,08%), candidaţi cu note între 5 şi 6,99: 221 (în scădere cu 0,13% de la 30,12% la 29,99%), candidaţi cu note sub 5: 110. Menționăm că au fost depuse 117 contestații, cele mai multe fiind depuse astfel: 23 învățători, 14 educație fizică 13 educatoare, 10 limba română.
Candidaţii, care au obţinut minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului, vor fi repartizaţi pe posturile pentru angajare pe perioadă nedeterminată, la nivelul centrelor de concurs (Liceul Teoretic „G. Călinescu”, Liceul Teoretic „Ovidius”, Liceul cu Program Sportiv „N. Rotaru”, Școala Gimnazială Nr. 43 „Ferdinand” și Liceul Tehnologic „I. N. Roman”) pe 31 iulie și 1 august.
Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii cu cel puţin nota 5 (cinci), atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului vor fi repartizaţi pe posturile pentru angajare pe perioadă determinată, tot la nivelul centrelor de concurs, pe 4 august și 5 august.
În acest scop, au fost publicate 1.539 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare (705 în mediul urban şi 834 în mediul rural).

  
jooble.org