TULCEA:

TULCEA: "Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Tulcea"(1728)


În Sala „Dobrogea”, din sediul Consiliului Judeţean Tulcea (CJT), a avut loc o şedinţă de lucru, ce a vizat analizarea şi elaborarea unei forme finale a documentului programatic „Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a  Judeţului Tulcea, pe perioada 2014 – 2020” (SIDDJT).

La discuţii, au participat Horia Teodorescu, preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, Vasile Strat, vicepreşedintele CJT, Liliana Marinescu, administratorul public al judeţului Tulcea şi echipa Asociaţiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Tulcea (ADDJT), coordonată de Dănuţ Drăgan.

Materialul supus analizei a fost dezvoltat, în mod participativ, de către Asociaţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Tulcea (ADDJT), cu efortul conjugat şi susţinut al tuturor “actorilor” locali, pe sectoarele şi domeniile abordate în acest document , care este un document dinamic şi perfectibil, care trebuie adaptat, permanent, la evoluţia şi rigorile mediului economico-social, din judeţ şi de la nivel naţional şi european, şi ale cărui revizii sunt obligatorii, pentru a fi menţinut caracterul actual al acestuia.

O primă analiză comună a documentului a fost realizată în luna aprilie a acestui an, iar varianta prezentată la şedinţa de lucru reuneşte observaţiile şi propunerile formulate la întâlnirile anterioare.

Pornind de la situaţia existentă la nivel judeţean, strategia de dezvoltare cuprinde o parte de analiză socio-economică a punctelor tari şi slabe, identificate la nivelul comunităţii, şi a oportunităţilor şi ameninţărilor, generate de contextul regional, naţional şi european.
În acest fel, avantajele sunt utilizate astfel încât oportunităţile să fie valorificate la maxim, iar ameninţările sunt evitate, în vreme ce slăbiciunile sunt corectate.

Această analiză generează schimbarea raportului de abordare a politicilor, strategiilor şi acţiunilor locale, de la unul conjunctural, incoerent de multe ori, la unul fundamentat pe planificare strategică multianuală, cu scenarii de dezvoltare economico-socială şi acţiuni concertate, clar identificate şi corespunzătoare nevoilor şi priorităţilor judeţului Tulcea şi ale locuitorilor săi, care să asigure coerenţă în prioritizarea investiţiilor şi în atragerea, alocarea şi gestionarea resurselor necesare direcţiilor de dezvoltare propuse pentru perioada 2014-2020.

“Este important să avem în vedere dezvoltarea unei strategii viabile, care să ţină cont de faptul că principalul domeniu care poate asigura dezvoltarea economică durabilă a judeţului nostru este turismul. Toate direcţiile de dezvoltare trebuie corelate, iar rezultanta să fie asigurarea unui cadru optim pentru turism, care să includă punerea în valoare a tuturor obiectivelor importante din judeţul nostru, infrastructură corespunzătoare, care să permită accesul la ele, servicii de informare turistică, transport şi cazare la standarde europene.” a subliniat preşedintele CJT, Horia Teodorescu.

Documentul va fi supus, în scurt timp, atenţiei publice, înainte de a fi asumat de Consiliul Judeţean Tulcea, prin adoptarea unei hotărâri.

Foto: HORIA TEODORESCU, preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea (Sursa: adevarul.ro)
 

Taguri: CJTulcea, LilianaMarinescu, ConsiliulJudeteanTulcea, CJT, ConsiliulJudetean, Tulcea, HoriaTeodorescu, StrategiaDeDezvoltareDurabilaAJudetuluiTulcea, SIDDJT, ADDJT, AsociatiaDeDezvoltareDurabilaAJudetuluiTulcea, DanutDragan,
George Andrei Popescu Primăria Constanța
Claudiu Palaz Consiliul Județean Constanța
OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri