Comuna ION CORVIN (judeţul Constanţa): Din motive medicale, primarul Dumitru Medea şi-a încetat mandatul. Vor fi alegeri locale

Comuna ION CORVIN (judeţul Constanţa): Din motive medicale, primarul Dumitru Medea şi-a încetat mandatul. Vor fi alegeri locale(2529)


Astăzi, luni – 14 iulie 2014, Instituția Prefectului - Județul Constanța, în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (2) lit. a) şi alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215 / 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; în temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340 / 2004 republicată, a emis Ordinul nr. 371 / 14.07.2014, privind încetarea de drept a mandatului primarului comunei Ion Corvin, Nedea Dumitru.

Emiterea Ordinului a avut la bază adresa viceprimarului comunei Ion Corvin nr. 2276 / 11.07.2014, înregistrată la Instituţia Prefectului – Judeţul Constanţa cu nr. 7123 / 11.07.2014 prin care ni se aduce la cunoştinţă faptul că, din data de 11 ianuarie 2014, primarul comunei Ion Corvin, judeţul Constanţa, Nedea Dumitru, se află în imposibilitatea exercitării funcţiei, din cauza unei boli grave, certificate, care nu îi permite desfăşurarea activităţii.

Adresei nr. 2276/11.07.2014 i-au fost anexate actele medicale, emise pe numele domnului Nedea Dumitru, în perioada ianuarie - iunie 2014, precum și decizia medicală asupra capacităţii de muncă nr. 1187 / 01.07.2014.

Potrivit art. 69 alin. (2) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ”Mandatul primarului încetează de drept dacă acesta se află în imposibilitatea exercitării funcţiei datorită unei boli grave, certificate, care nu permite desfăşurarea activităţii în bune condiţii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic”. În același articol, la alin. (3) se precizează faptul că, ”prefectul, prin ordin, ia act de încetarea mandatului primarului”.

Totodată, având în vedere şi prevederile art. 72 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, potrivit cărora în caz de vacantare a funcţiei de primar, atribuţiile ce îi sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar, situaţie în care, consiliul local poate delega, prin hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier local care va îndeplini temporar atribuţiile viceprimarului.

Ordinul privind constatarea încetării de drept a mandatului de Primar al comunei Ion Corvin va fi comunicat atât domnului Nedea Dumitru, cât şi Consiliului Local al comunei Ion Corvin, respectiv secretarului Primăriei comunei Ion Corvin.

 

Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanţa de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare.

În situaţia în care primarul nu va ataca actul administrativ, după expirarea termenului de 10 zile de la comunicare, prefectul are obligaţia de a înaintaOrdinul prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului primarului comunei Ion Corvin împreună cu documentaţia anexă (adresa din partea Primăriei, actele medicale ale primarului), Guvernului care va stabili data organizării alegerilor pentru funcţia de primar.
În situaţia în care ordinul va fi atacat în faţa instanţei de contencios administrativ, propunerea prefectului către Guvern va fi înaintată după ce hotărârea judecătorească rămâne definitivă.

Alegerile se organizează în termen de maximum 90 de zile de la expirarea termenelor descrise mai sus.


FOTO: Dumitru NEDEA (Sursa: ziuaconstanta.ro)
 

Taguri: DumitruNedea, NedeaDumitru, PrimariaIonCorvin, ComunaIonCorvin, JudetulConstanta, IonCorvin, IonCorvinJudetulConstanta, InstitutiaPrefectuluiJudetulConstanta,
OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri