Tarifele în port și la canalele navigabile rămân neschimbate(1377)


Administratorii infrastructurilor de navigaţie şi portuare din judeţul Constanţa, respectiv Administrația Porturilor Maritime (APMC) şi Administrația Canalelor Navigabile (ACN) au organizat astăzi o întâlnire cu agenţii şi armatorii maritimi şi fluviali.


Acţiunea, care se vrea a deveni o cutumă, cu periodicitate ferm respectată, vizează schimbul de opinii şi idei, ca şi informarea reciprocă, pentru o cât mai bună colaborare în domeniul comun de activitate: traficul naval în porturile maritime şi pe căile navigabile. La această primă reuniune din 2013, au fost abordate principalele puncte de interacţiune, adeseori şi de... tensiune, dintre entităţile economice amintite.Problemele legate de dragaj, pilotaj şi mai ales cele privitoare la tarifarea serviciilor rămân cele mai discutate şi disputate.


Managerul general al Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa, Lucian Băluţ, ca şi omologul său de la Administraţia Canalelor Navigabile, Daniel Georgescu, i-au liniştit pe clienţi. Tarifele lor nu se vor majora, în acest an. Dar... rămâne să se discute şi cu operatorii portuari.


Cât despre strategiile de eficientizare şi dezvoltare, s-a precizat că planul de management al APMC are ca termen de începere a punerii în aplicare sfârşitul verii, iar noul masterplan, al treilea!, trebuie aşteptat spre finalul anului.


La ACN, 2013 nu a debutat grozav. Traficul de cereale este aproape de zero, de exemplu. Dar se speră într-o revigorare a activităţii odată cu depăşirea anotimpului rece, perioadă tradiţional mai slabă pentru Canal. Ambii manageri au anunţat un nou stil de relaţii cu partenerii comerciali,bazat pe transparenţă şi interactivitate, inclusiv la nivelul deciziilor, curente sau strategice.
jooble.org