MTS: Tabere sociale şi pentru tinerii cu dizabilităţi

MTS: Tabere sociale şi pentru tinerii cu dizabilităţi(1369)


Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS) a aprobat, pentru anul 2014, conform normelor metodologice în vigoare, următoarele locuri pentru tinerii cu nevoi sociale, dar şi pentru tinerii cu dizabilităţi:

- 100 de locuri pentru desfăşurarea de tabere sociale pe perioada vacanţei de vară 2014;
- 40 de locuri pentru desfăşurarea de tabere pentru persoane cu dizabilităţi pe perioada vacanţei de vară 2014.

A.Taberele sociale

Beneficiarii taberelor sociale vor fi doar copiii şi tinerii care beneficiază de o măsură de protecţie specială, instituită conform legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

În situaţia în care numărul elevilor care pot participa la aceste tabere este mai mare decât numărul locurilor aprobate, elevii vor fi selectaţi în ordinea descrescătoare a mediilor generale din ultimul an şcolar încheiat. Prioritate vor avea elevii care nu au mai beneficiat niciodată de o tabără socială.

Dosarele vor fi centralizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, care le va transmite, spre aprobare, Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret (DJST) Constanţa, până la data de 04.07.2014.

Dosarele vor conţine:
1.Hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului sau sentinţa judecătorească prin care s-a instituit măsura de protecţie specială;
2.Adeverinţa care atestă calitatea de elev în învăţământul de Stat.

B.Taberele pentru persoanele cu dizabilităţi

Dosarele vor conţine:
- cererea pentru acordarea unui loc de tabără gratuit pentru persoana cu handicap (cererea poate fi depusă şi de către părinte sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap, cât şi de un reprezentant al unităţii de învăţământ de care aparţine);
- copie după documentul care atestă gradul de handicap, cu menţiunea « conform cu originalul », semnată;
- adeverinţa emisă de unitatea de învăţământ care atestă încadrarea într-o formă de învăţământ.

Persoanele cu handicap care nu au mai beneficiat de un astfel de program vor avea prioritate la selecţie.

Dosarele de candidatură se depun la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa / DJSTC (strada Ion Bănescu nr. 2, Constanţa), în perioada 18 - 30 iunie 2014, urmând a fi centralizate, verificate şi aprobate în limita locurilor disponibile.

Metodologia completă de acordare a taberelor sociale şi a celor pentru persoane cu handicap se găseşte pe site-ul www.dsjconstanta.ro Tineret – Oferta Turistică – Tabere Gratuite 2014.

FOTO: zhd.ro
 

Taguri: MinisterulTineretuluiSiSportului, MTS, TabereSociale, TaberePentruTineriCuDisabilitati, DJST, Constanta, DJSTC,
OMD MAMAIA CONSTANTAjooble.org ziare, stiri