Câștigi mai mult de 2.052 de lei? Vezi ce salarii au angajații din economie(840)


Salariul mediu brut de bază în luna octombrie 2012 a fost de 1.828 lei pentru salariaţii care au lucrat 23 de zile, cu program complet, în creştere cu 6,3% faţă de perioada similară din anul precedent, iar salariul mediu brut realizat a fost de 2.052 lei, mai mare cu 6,8 procente, potrivit datelor anunţate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Repartizarea salariaţilor după salariile brute realizate arată că 5% din numărul salariaţilor care au lucrat cel puţin 23 de zile, cu program complet, în luna octombrie 2012 au realizat sub şi la nivelul salariului minim pe economie (700 lei), 46,7% dintre salariaţi au realizat salarii brute cuprinse între 701 şi 1.500 lei, 32,1% între 1.501 şi 3.000 lei, 11% au realizat salarii brute între 3.001 şi 5.000 lei, iar 5,2% au realizat salarii brute de peste 5.000 lei. Distribuţia salariaţilor după salariile brute realizate relevă o concentrare în zona salariilor mai mici de 2.000 lei, atât în rândul femeilor (70,1%), cât şi al bărbaţilor (65,4%).

Potrivit datelor INS, salariul brut realizat în luna octombrie 2012 faţă de luna octombrie 2011 a înregistrat creşteri moderate în majoritatea activităţilor economice, cu excepţia hotelurilor şi restaurantelor (-4,7%) şi a altor activităţi de servicii (-0,3%). Cele mai semnificative creşteri din sectorul economic (exclusiv activităţile: administraţie publică, învăţământ şi sănătate şi asistenţă socială) au fost în: activităţile de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (13,0%) şi industria extractivă (10,8%).

În ceea ce priveşte activităţile 'sectorului bugetar', începând cu 1 ianuarie 2010 s-au aplicat prevederile Legii-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, prin care sporurile (de vechime, etc.), majorările, precum şi indemnizaţiile de conducere au fost incluse în salariul de bază, în condiţiile prevăzute de lege, spre deosebire de anii precedenţi când aceste drepturi salariale erau cuprinse în salariul realizat.

Începând cu luna iulie 2010, cuantumul brut al salariilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale aferente personalului plătit din fonduri publice au fost diminuate cu 25% (în conformitate cu prevederile Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar), iar începând cu ianuarie 2011 au fost majorate cu 15% (în conformitate cu prevederile Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice). De la aceeaşi dată, conform Legii nr. 284/2010, în salariul de bază corespunzător personalului din sectorul bugetar au fost incluse 'sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile, precum şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare'.

Din iunie 2012 s-au aplicat prevederile OUG 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale. În luna octombrie 2012, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, în toate activităţile sectorului bugetar s-au înregistrat creşteri atât ale salariului de bază cât şi ale salariului realizat, după cum urmează: în administraţie publică cu 12,5%, respectiv 12,6%, în învăţământ cu 9,1%, respectiv 9,7% şi în sănătate şi asistenţă socială cu 8,1%, respectiv 10,3%.

Salariul mediu brut realizat cuprinde pe lângă salariul de bază şi o parte variabilă compusă din sporuri şi prime acordate ca procentaj din salariu sau ca sumă fixă.

Analiza raportului dintre salariul de bază şi salariul realizat, pe activităţi, arată că cele mai mari sporuri şi adaosuri se regăsesc în activităţile economice: industria extractivă (35,5%), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (28,3%), transport şi depozitare (24,6%).

Potrivi INS, câştigul salarial mediu brut realizat de salariaţii care au lucrat cel puţin 23 de zile, cu program complet, pe total economie a fost de 2.151 lei. Femeile au câştigat în medie cu 10,9% mai puţin decât bărbaţii, realizând un câştig salarial mediu brut de 2018 lei (faţă de 2.266 lei al bărbaţilor). Bărbaţilor le revin câştiguri salariale medii brute superioare femeilor în majoritatea activităţilor economice, cele mai mari diferenţe regăsindu-se în intermedieri financiare şi asigurări (38,1%), alte activităţi de servicii (33,5%), industria prelucrătoare (30,8%), comerţ (23,4%), informaţii şi comunicaţii (16,0%), învăţământ (14,0%), sănătate şi asistenţă socială (12,7%).

Distribuţia câştigurilor salariale medii brute pe grupe majore de ocupaţii evidenţiază că salariaţii din grupa majoră 1, respectiv membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori, realizează câştigurile cele mai mari în toate activităţile (4.989 lei), cu valori între 2.134 lei în activităţile hoteluri şi restaurante şi 9.407 lei în activităţile de intermedieri financiare şi asigurări.

Cele mai mici câştiguri salariale brute se realizează în grupele majore de muncitori necalificaţi şi de lucrători în domeniul serviciilor (1.092 lei, respectiv 1.128 lei).

Ancheta asupra salariilor în luna octombrie se realizează anual, ca o cercetare statistică selectivă în întreprinderi, având ca perioadă de referinţă luna octombrie. Cercetarea a fost implementată în anul 1994. Pentru anul 2012, volumul eşantionului a fost de peste 22000 unităţi economico-sociale. Unităţile din sectorul bugetar (administraţie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială) au fost cercetate exhaustiv, indiferent de clasa de mărime (excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ circa 770 de unităţi).

Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care acoperă 90,59% din numărul total de salariaţi din acest sector.
jooble.org