Claudiu Palaz Consiliul Județean Constanța
George Andrei Popescu Candidat Primăria Constanța
INTERCEPTĂRI. Circuitul mitei spre conturile fraților Mazăre, ordine nelegale date subordonaților

INTERCEPTĂRI. Circuitul mitei spre conturile fraților Mazăre, ordine nelegale date subordonaților(1802)


Referatul Departamentului Național Anticorupție (DNA) prin care se cere arestarea preventivă a primarului Constanței, Radu Mazăre; conține circuitul banilor spre conturile fraților Radu și Alexandru Mazăre (senator PSD); conține interceptări ale unor convorbiri telefonice din care rezultă că edilul a cerut unor subordonați să încalce legea.

Redăm, mai jos, fragmente din referatul prin care procurorii DNA solicită arestarea preventivă a lui Mazăre:

„În cursul anului 2011, Morgenstern Avraham, reprezentantul S.C. Shapir Structures S.R.L., a oferit primarului municipiului Constanţa, Mazăre Radu Ştefan, prin intermediul unui apropiat al celor doi, Schwartzenberg Emilian, suma totală de 175.000 de euro pentru a facilita câştigarea de către societatea pe care o reprezenta, în condiţii avantajoase, a licitaţiei având ca obiect contractul de construire a Campusului social Henri Coandă în valoare de 40.964.030 lei fără TVA (circa 10 milioane de euro). Traseul mitei a fost următorul:

- Societatea off shore Larton Consultants Ltd (unic asociat al S.C. Shapir Structures S.R.L.) transferă în contul societăţii Melici Management Inc. (beneficiar real Schwartzenberg Emilian) suma de 109.835 euro la data de 28.07.2011 şi suma de 173.012 euro la data de 24.08.2011;

- Societatea Melici Management Inc. transferă în contul personal al primarului Mazăre Radu Ştefan deschis la Israel Discount Bank, Sucursala 156, Netanza, Israel, suma de 95.000 euro la data de 13.09.2011 şi în contul personal al lui Mazăre Alexandru deschis la aceeaşi bancă - Israel Discount Bank, Sucursala 156, Netanza, Israel, suma de 40.000 euro în aceeaşi dată; tot în contul personal al lui Mazăre Alexandru deschis la Israel Discount Bank, Sucursala 156, Netanza, Israel, Melici Management Inc. a transferat suma de 40.000 euro în data de 06.12.2011. Operaţiunile prin care fraţii Mazăre au primit sumele de bani susmenţionate au avut ca justificare „fees” - onorariu.

 

Aceste sume de bani au fost oferite primarului Mazăre Radu Ștefan pentru ca acesta să efectueze o serie de demersuri, unele intrând în atribuțiile sale de serviciu (cum ar fi inițierea unor hotărâri de consiliu local, astfel cum se va arăta mai jos, prin care au fost aprobate diverse etape ale procedurii de achiziție sau prin care a fost favorizată societatea Shapir Structures), altele în afara atribuțiilor de serviciu (cum ar fi consilierea reprezentantului Shapir Structures, Morgenstern Avraham, în cadrul a numeroase întâlniri avute de cei doi pe parcursul desfășurării procedurii de achiziție). Unele dintre cele mai importante demersuri efectuate de primarul Mazăre Radu Ștefan în favoarea societății Shapir Structures au fost cele prin care, la solicitarea lui Morgenstern Avraham adresată acestuia în timpul unei întâlniri private între cei doi, a fost aprobată creșterea valorii contractului de achiziție cu suma de 3.722.910 lei fără TVA – circa 900.000 de euro (de la suma de 37.241.120 lei cât a fost valoarea estimată de autoritatea contractantă la publicarea anunțului de achiziție publică la suma de 40.964.030 lei cât a fost oferta financiară a societății Shapir), prin Hotărârea Consiliului Local nr. 293/28.11.2011, inițiată de primarul Mazăre Radu Ștefan.

 

Concepţia planului infracţional

La începutul anului 2011, Mazăre Radu Ştefan, în calitate de primar al Municipiului Constanţa, a lansat Programul de construire locuinţe modulare grupate in Campusul Social “HENRI COANDA”, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Mun. Constanţa. Acest program a înlocuit partea a doua dintr-un proiect imobiliar anterior al Primăriei Constanţa, respectiv de construire de locuinţe pentru tineri, urmărind construirea de locuinţe sociale la un preţ scăzut care urmau a fi repartizate apoi persoanelor fără venituri/cu venituri foarte mici.

În acea perioadă, S.C. Shapir Structures S.R.L. se afla deja în relaţii contractuale cu Primăria Constanţa întrucât obţinuse contractul de execuţie a trei blocuri din proiectul locuinţe pentru tineri. Reprezentantul acestei societăţi, Morgenstern Avraham, era prieten cu Schwartzenberg Emilian iar acesta din urmă era prieten cu primarul Mazăre Radu Ştefan cât şi dintr-o serie de afirmaţii publice făcute de aceştia). Aşadar, Schwartzenberg Emilian a acţionat ca un liant între reprezentantul firmei Shapir şi primarul Constanţei.

Pe fondul demarării de către Mazăre Radu Ştefan a Programului de construire locuinţe modulare grupate in Campusul Social “HENRI COANDA”, reprezentantul societăţii Shapir a dorit să îşi asigure câştigarea licitaţiei ce urma a fi organizată pentru realizarea acestui proiect. Împreună cu Schwartzenberg Emilian şi Mazăre Radu Ştefan, a stabilit să vireze într-un cont al unei societăţi off shore controlată de Schwartzenberg Emilian sumele reprezentând mita oferită pentru câştigarea licitaţiei, urmând ca Schwartzenberg Emilian să vireze anumite sume din acest cont, pe măsură ce Mazăre Radu Ştefan îşi îndeplinea obligaţiile legate de câştigarea licitaţiei de către societatea Shapir, în conturile personale ale primarului şi ale fratelui său, Mazăre Alexandru.

A fost ales Schwartzenberg Emilian pentru a facilita transferul banilor întrucât acesta se bucura de încrederea atât a lui Morgenstern Avraham, cât şi a lui Mazăre Radu Ştefan, fiind astfel un garant că fiecare dintre cei doi îşi va îndeplini „obligaţiile” asumate (respectiv Morgenstern Avraham era sigur că Schwartzenberg Emilian îi va transfera banii primarului Mazăre Radu Ştefan doar în momentul în care era sigur de efectuarea de către acesta a demersurilor favorabile societăţii sale, iar Mazăre Radu Ştefan era sigur că, odată banii transferaţi de reprezentantul societăţii Shapir în conturile lui Schwartzenberg Emilian, îi va primi de la acesta din urmă pe măsură ce va facilita câştigarea licitaţiei de către societatea Shapir).

Mecanismul folosit seamănă cu utilizarea contului escrow în relaţiile comerciale (Contul escrow este un depozit colateral care are ca scop principal protejarea participanţilor la tranzacţii comerciale. Principala caracteristica a contului escrow este că permite depunerea sumelor in favoarea beneficiarului, însă ridicarea acestora este condiţionata de îndeplinirea unor condiţii contractuale. În acelaşi timp, deponentul are posibilitatea recuperării integrale a disponibilului din cont in cazul in care partenerul nu îşi îndeplineşte obligaţiile.) Acest mecanism a fost probabil propus de primarul Mazăre Radu Ştefan care, într-o convorbire din martie 2012 cu Schwartzenberg Emilian, îşi arată preferinţa pentru utilizarea contului escrow (altceva să-ţi spun şi cu asta încheiem discuţia: escrow! eu de când am învăţat să fac bussines am învăţat să lucrez cu contul escrow.

 

A. Conturile folosite

Conturile utilizate pentru aceste transferuri au fost cele deschise la LGT Bank din Liechtenstein de firma Melici Management Inc. (societate off shore controlată de Schwartzenberg Emilian – în care societatea L C Ltd (unicul asociat al societăţii Shapir Structures S.R.L.) transferă din Cipru sumele de 109.835 euro la data de 28.07.2011 şi 173.012 euro la data de 24.08.2011. Din acest cont, Schwartzenberg Emilian transferă laIsrael Discount Bank, Sucursala …. Netanza, Israel în contul personal al primarului Mazăre Radu Ştefan suma de 95.000 euro la data de 13.09.2011 şi suma de 40.000 euro în contul fratelui acestuia, Mazăre Alexandru, la aceeaşi dată, precum şi 40.000 euro în contul fratelui acestuia, Mazăre Alexandru, la data de 06.12.2011. Aceste operaţiuni au ca justificare „fees” - onorarii.

Aceste informaţii au rezultat din analiza documentelor bancare, a ordinelor de plată şi a extraselor aferente conturilor deţinute de Melici Management Inc., beneficiar real Schwartzenberg Emilian alias Elan, de la banca LGT Bank din Principatul Liechtenstein. Aceste documente au fost obţinute într-o altă cauză aflată în instrumentarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, însă, în baza comisiei rogatorii cu autorităţile judiciare din Liechtenstein efectuate în prezenta cauză, s-a obţinut acordul de folosire a acestor documente.

Cu privire la transferurile sus-descrise efectuate între societăţile Larton Consultants şi Melici Management, inculpatul Morgenstern Avraham a declarat că nu îşi aminteşte care a fost scopul lor, însă a precizat că între cele două societăţi exista un contract privind acordarea de consultanţă din partea firmei Melici către Larton. Fiind întrebat în ce a constat această consultanţă oferită de firma Melici, inculpatul a declarat că Melici a căutat proiecte în Europa, cum ar fi în România, Ucraina, Serbia, fără a găsi vreodată vreun proiect, Melici nu a furnizat nimic firmei Larton, rezultatul a fost zero.

 

Analiza activităţii inculpatului Mazăre Radu Ştefan în cadrul procedurii de achiziţie având ca obiect proiectul de locuinţe modulare Campus social Henri Coandă raportată la fluxul sumelor de bani oferite de inculpatul Morgenstern Avraham

 

În perioada desfăşurării procedurii de achiziţie, între Mazăre Radu Ştefan şi Morgenstern Avraham au avut loc, potrivit convorbirilor interceptate în cauză, 5 întâlniri, astfel:

- la data de 19.07.2011 la sediul Primăriei, când primarul Radu Mazăre face presiuni pentru emiterea unei autorizaţii de construire necesară societăţii Shapir Structures S.R.L.,

- a doua întâlnire în data de 18.10.2011 în mediu privat când sunt discutate probleme legate de încheierea contractului de achiziţie;

- a treia întâlnire, cea mai importantă, în data de 02.11.2011, într-un restaurant din Bucureşti, când Morgenstern Avraham îi solicită creşterea valorii contractului de achiziţie, lucru cu care Mazăre Radu Ştefan este de acord, în acest sens iniţiind ulterior HCLC nr./28.11.2011, astfel cum se va arăta mai jos;

- ultimele două întâlniri se desfăşoară în data de 13.12.2011, prima în Constanţa,în mediu privat, unde acesta face presiuni pentru încheierea celor şapte subcontracte între Shapir şi subcontractanţii săi, fără de care nu ar fi putut fi încheiat contractul principal de achiziţie publică, precum şi o a doua întâlnire în cursul serii, tot în Constanţa.

Analizând procedura de achiziţie publică având ca obiect execuţia lucrărilor de construcţii-montaj, inclusiv a serviciului de proiectare, aferentă obiectivului de investiţii „Construire unităţi locative modulare în municipiul Constanţa şi lucrări tehnico-edilitare aferente” – Campus social Henri Coandă în raport de transferurile sumelor de bani, de întâlnirile între Mazăre Radu Ştefan şi Morgenstern Avraham şi de convorbirile interceptate în cauză, se constată următoarele:

 

· Prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Constanţa din 31.03.2011 luând în dezbatere expunerea de motive a primarului Radu Ştefan Mazăre, înregistrată la data de 07.03.2011, referitoare la proiectul de hotărâre privind Programul de construire unităţi locative modulare în municipiul Constanţa şi lucrări tehnico-edilitare aferente - Campusul social „Henri Coandă”, a fost aprobat acest program. Conform articolului 3, programul a fost declarat obiectiv de interes public local.

Prin această hotărâre au fost abrogate HCLC din 28.08.2009 şi din 27.05.2010, care aveau ca obiect „Construire locuinţe pentru tineri, destinate cumpărării, şi lucrări tehnico-edilitare aferente” – ansamblul Ştefăniţă Vodă, cartierul al II-lea. Aşadar, prin această hotărâre s-a renunţat la partea a doua a obiectivului de investiţii „Locuinţe pentru tineri”, în favoarea unui nou proiect, respectiv „Campus social”.

 

· La data de 05.04.2011, la solicitarea primarului Radu Ştefan Mazăre, a fost emis certificatul de urbanism aferent acestui obiectiv de investiţii.

 

· Prin hotărârea din /08.07.2011 luând în dezbatere expunerea de motive a primarului Radu Ştefan Mazăre, s-a hotărât aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru etapa I a obiectivului de investiţii „Construire unităţi locative modulare în municipiul Constanţa şi lucrări tehnico-edilitare aferente – Campus social Henri Coandă”, conform studiului de fezabilitate cuprins în anexa ce face parte din hotărâre .

· La aceeaşi dată, prin hotărârea din 08.07.201, luând în dezbatere expunerea de motive a primarului Radu Ştefan Mazăre, înregistrată la data de 04.07.2011, referitoare la proiectul de hotărâre privind transferul Programului de construire unităţi locative modulare în municipiul Constanţa şi lucrări tehnico-edilitare aferente - Campusul social Henri Coandă, cu avizul favorabil al Comisiei nr. 1 şi nr. 5, s-a hotărât transferul acestui program către Regia Autonomă „Exploatarea domeniului public şi privat” Constanţa.

Ca efect al transferului, toate atribuţiile legate de acest proiect au fost trecute în sarcina Regiei Autonome „Exploatarea domeniului public şi privat” Constanţa.

Controlul îndeaproape asupra întregii proceduri de achiziţie publică a fost păstrat, primarul Mazăre Radu Ştefan numind 3 experţi cooptaţi, persoane de încredere din cadrul primăriei, care să asiste comisia de evaluare constituită în cadrul Regiei pentru a evalua ofertele depuse pentru proiectul campus social Henri Coandă.

Astfel, prin dispoziţia din 22.09.2011 emisă de primarul Radu Ştefan Mazăre, au fost nominalizaţi experţii cooptaţi pe lângă Comisia de evaluare, fără drept de vot, 3 persoane.

· La data de 11.07.2011, având în vedere HCLC din 08.07.2011 privind transferul „Programului de construire unităţi locative modulare în municipiul Constanţa şi lucrări tehnico-edilitare aferente” către Regia Autonomă „Exploatarea domeniului public şi privat” Constanţa, a fost completat programul de achiziţii publice pentru anul 2011 al Regiei cu valoarea acestui obiectiv de investiţii, respectiv cu 37.241.120 lei, fără TVA.

 

În această perioadă, pe fondul unor discuţii între Mazăre Radu Ştefan şi Morgenstern Avraham legate de dorinţa acestuia din urmă de a câştiga contractul de execuţie a campusului social, inculpatul Mazăre Radu Ştefan a acţionat în vederea câştigării încrederii reprezentantului societăţii Shapir. În acest sens a dorit să îi demonstreze că, având în vedere autoritatea şi eficienţa sa în cadrul Primăriei Constanţa, el este persoana cu care trebuie să trateze în cazul în care urmăreşte să încheie contracte cu autorităţi subordonate primăriei. Astfel, într-o convorbire purtată de Mazăre Radu Ştefan cu vice primarul în data de 19.07.2011, primarul se asigură că acesta va răspunde prompt solicitărilor societăţii Shapir:

„F D: Bună dimineaţa domn primar!
MAZĂRE RADU ŞTEFAN: Salut! Asta de la urbanism a plecat la Londra cu ştiinţa ta?
FD: Da!
MAZĂRE RADU ŞTEFAN: Da…Ă.. cine-i ţine locul? Io-l am pe domnul Avi (n.n. Morgenstern Avraham)aici…(Neinteligibil)
FD: Nicoleta Constantin.
MAZĂRE RADU ŞTEFAN: Nicoleta Constantin. Tu te duci la birou, nu?

FD: Bineînţeles!

MAZĂRE RADU ŞTEFAN: Domnu Avi…Îl ştii pe domnul Avi?

F D: Bineînţeles!

MAZĂRE RADU ŞTEFAN: Face drumurile şi face blocurile… !
F D: Ştiu şi problema cu cele 3 blocuri care aveau autorizaţie, şi trebuiesc sparte… ş-aşa mai departe..
MAZĂRE RADU ŞTEFAN: De ce este o problema asta?De ce…
F D: Sincer, mie nu mi se pare o problemă.
MAZĂRE RADU ŞTEFAN: De ce în primării, orice lucru trebuie să fie o problemă ?

F D: Păi..

MAZĂRE RADU ŞTEFAN: - Sau este o problemă ?
FD: - Nu ştiu, dar..credeţi-mă, că mă ocup. Dacă vine domnu Avi, eu o chem pe Nicoleta şi rezolv. Mi-a zis ieri şi dl. Marica (n.n. Marica Ion, director executiv Direcţia Tehnic Achiziţii din cadrul Primăriei municipiului Constanţa, al cărui nume va apărea și ulterior ca o persoana folosita de primarul Mazăre în relația cu Morgenstern Avraham).
MAZĂRE RADU ŞTEFAN: - Dar ştii cum trebuie rezolvată? De urgenţă. Că pă omul ăsta a făcut blocurile fiindcă l-am rugat eu, ca să nu stăm în c…!
F D: - Ştiu, ştiu…

MAZĂRE RADU ŞTEFAN: - Da?

FD: - Şi pierde bani!
MAZĂRE RADU ŞTEFAN: -Da, el pierde bani, eu pierdeam imagine…

FD: - (Neinteligibil) Vreau să vă zic..

MAZĂRE RADU ŞTEFAN: - Şi dacă eu nu mai eram, nu mai era nici Nicoleta, nici Nicoleta…

F D: - Corect!

MAZĂRE RADU ŞTEFAN: - Nici.. (n.n. înjură) ei de funcţionari că tot ce vreau să fac, nu pot, nu se poate face!(n.n. cei doi vorbesc concomitent)
……

MAZĂRE RADU ŞTEFAN: - (Neinteligibil)… O chemi să rezolve problema astăzi , că dacă nu, mă ocup eu personal de toată direcţia de urbanism.. şi de toate autorizaţiile pe care le dau! Adică de ei, personal, mă!Mai exact…
FD: - Cel mai bine aşa, da domnule primar!

MAZĂRE RADU ŞTEFAN: -Da?

FD: -Da, da! Bine…
MAZĂRE RADU ŞTEFAN: - Bine, deci vine mister Avi la tine, da?
FD: - Da!
MAZĂRE RADU ŞTEFAN: - (n.n. vorbeşte în engleză” Of time ( neinteligibil) , mister Făgădău? „) Ok!Bine, merci!

F D: - Bine. Să trăiţi !O zi bună!” (f. 187-188, vol.1)

 

Din verificarea site-ului Primăriei Constanţa a rezultat că în aceeaşi zi a fost emisă autorizaţia din 19.07.2011 având ca obiect „modificare proiect aprobat cu a.c. în 12.11.2008 "construire ansamblu de locuinte ieftine pentru tineri,organizare de santier si racorduri utilitati - etapa VIII blocurile 9 ,10 si 11 p+9et in Ansamblul Baba Novac program municipal de construire locuinte ieftine, conform HCLM 613/2007 si HCLM 340/2008 faza i : construire bloc bn 9 investitie SC Shapir Structures SRL”

 

Având în vedere aceste dovezi de încredere acordate de primarul Mazăre Radu Ştefan, la data de 28.07.2011 societatea Larton Consultants ltd face primul transfer de bani către societatea controlată de Schwartzenberg Emilian, astfel cum se arată mai sus.

 

La aceeaşi dată, respectiv 24.08.2014, astfel cum se arată mai sus, societatea Larton Consultants ltd face al doilea transfer de bani către societatea controlată de Schwartzenberg Emilian, Melici Management Inc.

 

Ca urmare a acestei hotărâri, respectiv HCLC din /24.08.2011, a fost publicat anunţul de achiziţie în SEAP, la data de 27.08.2011, purtând nr. 129287.

Tipul procedurii alese a fost licitaţie deschisă, termenul limită pentru primirea ofertelor fiind fixat la data de 11.10.2011.

 

Potrivit convorbirilor interceptate la 01.09.2011 între Mazăre Radu Ştefan şi Schwartzenberg Emilian a rezultat că la începutul lunii septembrie primarul urma să facă o călătorie în Israel, de aranjamente ocupându-se Schwartzenberg Emilian:

„EMILIAN SCHWARTZENBERG: Neaţa, Radule ! Te-am urmărit ieri, foarte bun.

RADU MAZARE: Auzi? Ă..păi tu mi-ai şi luat biletul de avion ?

EMILIAN SCHWARTZENBERG: Eu nu m-am ocupat de nimic, s-a ocupat băiatul meu cu păluga ...

……

RADU MAZARE: Mă, nu vorbesc de Egipt, că aia, când vii tu, aia e rezolvată, aia mă decontez la tine…

EMILIAN SCHWARTZENBERG:A…am înţeles !

MAZĂRE RADU : Eu vorbesc de Israel.

EMILIAN SCHWARTZENBERG: Dincolo ţi-am făcut o rezervare a…din, din 2 raţiuni am făcut-o aşa, Radu, ca să înţelegi.

……

RADU MAZĂRE: Bine, mă! Bine, ok!. Da, tu, tu, tu..şi tu mă aştepţi acolo ?

EMILIAN SCHWARTZENBERG: Eu te aştept personal, eu plec cu o zi înainte, că am o altă treabă, te aştept acolo personal la aeroport….(f 189, vol. 1)

 

Această vizită a avut drept scop, probabil, deschiderea conturilor personale în care urmau să fie transferate fondurile primite din partea lui Morgenstern Avraham.

 

Astfel, la data de 13.09.2011, Schwartzenberg Emilian face primele plăți din fondurile primite de la Larton, respectiv 95.000 de euro și 40.000 de euro în conturile personale ale lui Mazăre Radu Ștefan și, respectiv, Mazăre Alexandru, conturi deschise la Israel Discount Bank, Sucursala 156, Netanza, Israel.

 

· La data de 29.09.2011, SC SHAPIR STRUCTURES SRL a solicitat, având în vedere complexitatea lucrărilor şi studiul terenului, decalarea datei de depunere a ofertei, respectiv de la data de 11.10.2011 în data de 05.11.2011. Prin nota justificativă privind decalarea datei de deschidere a ofertelor a fost aprobată data de 04.11.2011 ca dată limită de depunere şi deschidere a ofertelor.

· La data de 18.10.2011, între MORGENSTERN AVRAHAM și RADU MAZĂRE au loc discuții telefonice cei doi stabilind o întâlnire pentru a doua zi la locuința primarului la care Morgenstern Avraham .

 

· La data de 04.11.2011, S.C. Shapir Structures S.R.L. a depus oferta sa la sediul autorității contractante, respectiv RAEDPP Constanța.

 

Trebuie subliniat că oferta depusă de S.C. Shapir Structures S.R.L. depăşea din punct de vedere financiar cu suma de 3.722.910 lei valoarea estimată de autoritatea contractantă în anunţul publicat. Acest fapt însă a fost rezultatul unei negocieri directe între Morgenstern Avraham și primarul Mazăre Radu Ștefan, așa cum rezultă din convorbirile interceptate în acea perioadă . Astfel, la data de 02.11.2011 , Morgenstern Avraham îl contactează pe unul dintre subordonaţii săi în cadrul societății Shapir Structures S.R.L.) pe care-l informează că a vorbit cu MAZĂRE, cu care a stabilit să se întâlnească a doua zi, la Bucureşti. Interlocutorul îi spune lui MORGENSTERN AVRAHAM că ceea ce trebuie să rezolve, în urma acestei discuţii cu primarul, este că suma stabilită în contract trebuie mărită, că, altfel, nu îşi mai recuperează banii pentru cheltuielile făcute…. MICKY îi spune lui MORGENSTERN AVRAHAM că va mai avea nevoie de cel puţin 200.000-300.000 de euro, pentru pregătirile prealabile lucrărilor.

MORGENSTERN AVRAHAM îl întreabă pe MICKY ce mai doreşte să obţină de la MAZĂRE, iar interlocutorul îi spune că, deocamdată, este destul ceea ce i-a spus.

Într-o discuție din aceeași dată, 3 ore mai târziu, MORGENSTERN AVRAHAM este contactat de către MICKY, care-l informează că s-a documentat mai bine, iar situaţia este mai gravă decât credea, aşa că va fi nevoie să solicite mărirea sumei din contract cu cel puţin 400.000 de euro. Interlocutorul îl întreabă dacă a rămas stabilit să se întâlnească cu primarul a doua zi, la ora 10:00, dar MORGENSTERN AVRAHAM îi explică acestuia că se va întâlni deseară, iar MICKY declară că e bine că l-a sunat pe MORGENSTERN AVRAHAM la timp.

Întâlnirea dintre Morgenstern Avraham și Mazăre Radu Ștefan este confirmată și de discuțiile purtate la aceeași dată între cei doi. Astfel, în ziua de 02.11.2011, la ora 10:04:59, MORGENSTERN AVRAHAM îl contactează pe RADU MAZĂRE cu care stabilește detaliile unei întâlniri.

În aceeaşi zi, la ora 14:41:30, MORGENSTERN AVRAHAM este contactat de către RADU MAZĂRE, care-l informează cu privire la programul său în același context al stabilirii unei întâlniri între cei doi.

RADU MAZĂRE îl întreabă pe MORGENSTERN AVRAHAM dacă vrea să discute mai multe cu el sau doar pe scurt. MORGENSTERN AVRAHAM declară că are nevoie de 5 minute... îi va explica problema şi-i va da o hîrtie, după care va pleca.

Cei doi stabilesc să ţină legătura.

În aceeași zi, 02.11.2011, la ora 19:40:57, MORGENSTERN AVRAHAM este contactat de către RADU MAZĂRE, care-l informează că este la un restaurant unde am avut plăcerea să-l cunosc pe prietenul tău, ILAN”. MORGENSTERN AVRAHAM afirmă că ajunge în 10 minute, iar interlocutorul declară că-l va aştepta.

Așadar la data de 02.11.2011, cu două zile înainte de termenul limită de depunere a ofertei, Morgenstern Avraham s-a întâlnit cu primarul Mazăre Radu Ștefan, pentru a-i solicita o creștere a valorii contractului. Negocierile între cei doi au fost favorabile societății Shapir, aceștia convenind ca oferta financiară depusă de această societate să fie mai mare decât valoarea estimată publicată în anunțul de participare cu aproape 10%. A fost ales acest prag întrucât, în cazul în care ar fi depășit 10% din valoarea estimată, oferta societății Shapir ar fi trebuit descalificată, potrivit disp. art. 36 din HG nr. 925/2006 pentru aplicarea OUG 34/2006.

 

În consecință, la data de 04.11.2011, S.C. Shapir Structures S.R.L. a depus la sediul RAEDPP oferta sa în care era prevăzută ca valoare a contractului suma de 40.964.030 lei (cu 3.722.910 lei, respectiv cu 9,99% mai mare decât valoarea estimată de autoritatea contractantă de 37.241.120 lei).

 

· La data de 24.11.2011, ca urmare a deschiderii ofertelor, s-a întocmit raportul procedurii /24.11.2011 . Din acest document rezultă că deschiderea ofertelor a avut loc la sediul Regiei Autonome „Exploatarea domeniului public şi privat” Constanţa în ziua de 04.11.2011, orele 1300, în prezenţa membrilor comisiei de evaluare, a experţilor cooptaţi şi a reprezentantului împuternicit al ofertantului. S-a constatat că un singur operator economic a depus ofertă, respectiv SC SHAPIR STRUCTURES SRL. Comisia de evaluare a constatat că preţul cuprins în oferta SC SHAPIR STRUCTURES SRL este de 40.964.030 lei, fiind mai mare decât valoarea estimată prin studiul de fezabilitate, respectiv 37.241.120 lei.

Comisia de evaluare a observat că valoarea ofertată depăşeşte cu până la 10% valoarea estimată a contractului, drept pentru care s-a solicitat prin adresa nr. 9310/15.11.2011, către Primăria municipiului Constanţa să comunice dacă există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru această achiziţie; ca urmare a acestui demers, comisia de evaluare a constatat că propunerea financiară se încadrează în fondurile care pot fi disponibilizate

La solicitarea expresă din partea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, adresate Regiei Autonome „Exploatarea domeniului public şi privat” Constanţa, privind răspunsul Primăriei municipiului Constanţa la adresa Regiei cu 15.11.2011, Regia Autonomă „Exploatarea domeniului public şi privat” Constanţa a comunicat că prin HCLC nr. 293/28.11.2011 Consiliul Local Constanţa a aprobat finanţarea rambursabilă internă în valoarea de 46.308.754 lei, ca urmare a expunerii de motive a primarului Radu Ştefan Mazăre, înregistrată la 24.11.2011, şi raportului Direcţiei Financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanţa din 24.11.2011.

Analizând documentele care au stat la baza HCLC /2011, se constată că toate au o dată ulterioară raportului procedurii din 24.11.2011, astfel că nu ar fi putut sta la baza constatării din acest raport a disponibilităţilor financiare. De altfel, din a rezultat că au primit un acord verbal în sensul existenţei disponibilităţilor financiare de la conducerea primăriei, acord transmis prin intermediul experţilor cooptaţi.

Faptul că decizia aprobării disponibilităţilor suplimentare pentru firma Shapir a fost luată de primarul Mazăre Radu Ştefan rezultă din faptul că, în expunerea sa de motive din data de 24.11.2011 arată că iniţiază proiectul de hotărâre privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 46.308.754 lei, având în vedere raportul Direcţiei financiare din /24.11.2011 şi raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat. Or, din analiza acestui document rezultă că această comisie s-a întrunit abia la data de 25.11.2011.

 

Imediat după deschiderea ofertelor şi constatarea faptului că societatea Shapir a câştigat licitaţia, la data de 24.11.2011 există o convorbire în care un reprezentant al societății Shapir – ST este felicitat pentru obținerea contractului de achiziție, context în care sunt căutate metode pentru a face afacerea cât mai profitabilă, prin reducerea costurilor:

…..

DOAMNĂ: Ok! Tocmai am primit e-mailul de la tine și vroiam să te felicit.

S J: Și ție la fel!

DOAMNĂ: Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Deci, ai primit scrisoarea de atribuire?

S J: Da, scrisoarea de atribuire a fost primită. Acum au aproximativ 10 zile de așteptare pentru a vedea dacă sunt contestații.

DOAMNĂ: Ce așteaptă?

S J: Să vadă dacă există contestații, proteste sau reclamații împotriva deciziei. Așa este legea.

DOAMNĂ: A, ok. Am înțeles!

SJ: Și apoi, după aceea, ne vor chema pentru negociere și semnarea contractului și apoi ne vor da și scrisoarea de observații.

DOAMNĂ: Ok. Înțeleg. Deci, vom avea nevoie de ceva timp pentru a concepe clădirea, corect? Pentru că erau niște îngrijorări cu privire la concept. (n.l. neinteligibil) Îți amintești.

S J: da, da. Va trebui să ne întâlnim din nou și să discutăm să vedem cum este cel mai bine să procedăm și cea mai ieftină variantă. Cred că este exact cum am planificat pentru că voi ați spus că două luni sunteți ocupați, deci, la sfârșitul lui decembrie sper să fiți disponibili pentru producție și avem și standardul pentru concept.

DOAMNĂ: OK! Da, da! Nici o problemă. De fapt, am văzut e-mailul tău astăzi și eram îngrijorată dacă s-au ratat niște puncte pentru că îți amintești că pentru clădirea (n.l. neinteligibil), cotațiile erau cu două sau trei cotații înainte de ultimele cotații și, după cum vezi, nu este concepută conform cu 160 kg/ metru pătrat. Sper să aveți niște marje cu privire la prețuri.

S J: Nu avem nici o marjă, dar trebuie să găsim o modalitate de a o face. Ca în ultima întâlnire pe care am avut-o la Ankara, vom discuta detaliile și vom găsi o modalitate de a ne încadra în buget. Toată lumea să aibă un profit.

DOAMNĂ: Înțeleg. Oricum, trebuie să fim uniți sau, cel puțin, atunci când vom fi disponibili, trebuie să discutăm toate cotațiile, poate sunt puncte ce trebuie discutate pentru elemente structurale. Ai văzut sau nu?

S J: Da, da, voi… Știu, am văzut, dar nu am avut timp să intru în detalii. De aceea am întrebat, dacă este posibil, inginerul de structură să înceapă să-i dea lui BRIBAN niște detalii și să țină legătura cu el direct prin mail și ulterior va trebui să ne întâlnim pentru a discuta despre costuri și să vedem unde le putem reduce. Dacă putem să o facem la materiale, la structură, asta e ceva la care trebuie să ne gândim și să găsim o modalitate. (f. 207 verso-208, vol. 1)

 

La data de 06.12.2011, Schwartzenberg Emilian a făcut ultima plată de 40.000 de euro în contul personal deschis la Israel de fratele primarului, Mazăre Alexandru.

 

În cursul anului 2011, Morgenstern Avraham, reprezentantul S.C. Shapir Structures S.R.L., a oferit primarului municipiului Constanţa, Mazăre Radu Ştefan, prin intermediul unui apropiat al celor doi, Schwartzenberg Emilian, suma totală de 175.000 de euro pentru a facilita câştigarea de către societatea pe care o reprezenta, în condiţii avantajoase, a licitaţiei având ca obiect contractul de construire a Campusului social Henri Coandă în valoare de 40.964.030 lei fără TVA (circa 10 milioane de euro). Traseul mitei a fost următorul:

- Societatea off shore Larton Consultants Ltd (unic asociat al S.C. Shapir Structures S.R.L.) transferă în contul societăţii Melici Management Inc. (beneficiar real Schwartzenberg Emilian) suma de 109.835 euro la data de 28.07.2011 şi suma de 173.012 euro la data de 24.08.2011;

- Societatea Melici Management Inc. transferă în contul personal al primarului Mazăre Radu Ştefan deschis la Israel Discount Bank, Sucursala 156, Netanza, Israel, suma de 95.000 euro la data de 13.09.2011 şi în contul personal al lui Mazăre Alexandru deschis la aceeaşi bancă - Israel Discount Bank, Sucursala 156, Netanza, Israel, suma de 40.000 euro în aceeaşi dată; tot în contul personal al lui Mazăre Alexandru deschis la Israel Discount Bank, Sucursala 156, Netanza, Israel, Melici Management Inc. a transferat suma de 40.000 euro în data de 06.12.2011. Operaţiunile prin care fraţii Mazăre au primit sumele de bani susmenţionate au avut ca justificare „fees” - onorariu.

 

Aceste sume de bani au fost oferite primarului Mazăre Radu Ștefan pentru ca acesta să efectueze o serie de demersuri, unele intrând în atribuțiile sale de serviciu (cum ar fi inițierea unor hotărâri de consiliu local, astfel cum se va arăta mai jos, prin care au fost aprobate diverse etape ale procedurii de achiziție sau prin care a fost favorizată societatea Shapir Structures), altele în afara atribuțiilor de serviciu (cum ar fi consilierea reprezentantului Shapir Structures, Morgenstern Avraham, în cadrul a numeroase întâlniri avute de cei doi pe parcursul desfășurării procedurii de achiziție). Unele dintre cele mai importante demersuri efectuate de primarul Mazăre Radu Ștefan în favoarea societății Shapir Structures au fost cele prin care, la solicitarea lui Morgenstern Avraham adresată acestuia în timpul unei întâlniri private între cei doi, a fost aprobată creșterea valorii contractului de achiziție cu suma de 3.722.910 lei fără TVA – circa 900.000 de euro (de la suma de 37.241.120 lei cât a fost valoarea estimată de autoritatea contractantă la publicarea anunțului de achiziție publică la suma de 40.964.030 lei cât a fost oferta financiară a societății Shapir), prin Hotărârea Consiliului Local nr. 293/28.11.2011, inițiată de primarul Mazăre Radu Ștefan.

 

Concepţia planului infracţional

La începutul anului 2011, Mazăre Radu Ştefan, în calitate de primar al Municipiului Constanţa, a lansat Programul de construire locuinţe modulare grupate in Campusul Social “HENRI COANDA”, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Mun. Constanţa. Acest program a înlocuit partea a doua dintr-un proiect imobiliar anterior al Primăriei Constanţa, respectiv de construire de locuinţe pentru tineri, urmărind construirea de locuinţe sociale la un preţ scăzut care urmau a fi repartizate apoi persoanelor fără venituri/cu venituri foarte mici.

În acea perioadă, S.C. Shapir Structures S.R.L. se afla deja în relaţii contractuale cu Primăria Constanţa întrucât obţinuse contractul de execuţie a trei blocuri din proiectul locuinţe pentru tineri. Reprezentantul acestei societăţi, Morgenstern Avraham, era prieten cu Schwartzenberg Emilian iar acesta din urmă era prieten cu primarul Mazăre Radu Ştefan cât şi dintr-o serie de afirmaţii publice făcute de aceştia). Aşadar, Schwartzenberg Emilian a acţionat ca un liant între reprezentantul firmei Shapir şi primarul Constanţei.

Pe fondul demarării de către Mazăre Radu Ştefan a Programului de construire locuinţe modulare grupate in Campusul Social “HENRI COANDA”, reprezentantul societăţii Shapir a dorit să îşi asigure câştigarea licitaţiei ce urma a fi organizată pentru realizarea acestui proiect. Împreună cu Schwartzenberg Emilian şi Mazăre Radu Ştefan, a stabilit să vireze într-un cont al unei societăţi off shore controlată de Schwartzenberg Emilian sumele reprezentând mita oferită pentru câştigarea licitaţiei, urmând ca Schwartzenberg Emilian să vireze anumite sume din acest cont, pe măsură ce Mazăre Radu Ştefan îşi îndeplinea obligaţiile legate de câştigarea licitaţiei de către societatea Shapir, în conturile personale ale primarului şi ale fratelui său, Mazăre Alexandru.

A fost ales Schwartzenberg Emilian pentru a facilita transferul banilor întrucât acesta se bucura de încrederea atât a lui Morgenstern Avraham, cât şi a lui Mazăre Radu Ştefan, fiind astfel un garant că fiecare dintre cei doi îşi va îndeplini „obligaţiile” asumate (respectiv Morgenstern Avraham era sigur că Schwartzenberg Emilian îi va transfera banii primarului Mazăre Radu Ştefan doar în momentul în care era sigur de efectuarea de către acesta a demersurilor favorabile societăţii sale, iar Mazăre Radu Ştefan era sigur că, odată banii transferaţi de reprezentantul societăţii Shapir în conturile lui Schwartzenberg Emilian, îi va primi de la acesta din urmă pe măsură ce va facilita câştigarea licitaţiei de către societatea Shapir).

Mecanismul folosit seamănă cu utilizarea contului escrow în relaţiile comerciale (Contul escrow este un depozit colateral care are ca scop principal protejarea participanţilor la tranzacţii comerciale. Principala caracteristica a contului escrow este că permite depunerea sumelor in favoarea beneficiarului, însă ridicarea acestora este condiţionata de îndeplinirea unor condiţii contractuale. În acelaşi timp, deponentul are posibilitatea recuperării integrale a disponibilului din cont in cazul in care partenerul nu îşi îndeplineşte obligaţiile.) Acest mecanism a fost probabil propus de primarul Mazăre Radu Ştefan care, într-o convorbire din martie 2012 cu Schwartzenberg Emilian, îşi arată preferinţa pentru utilizarea contului escrow (altceva să-ţi spun şi cu asta încheiem discuţia: escrow! eu de când am învăţat să fac bussines am învăţat să lucrez cu contul escrow.

 

A. Conturile folosite

Conturile utilizate pentru aceste transferuri au fost cele deschise la LGT Bank din Liechtenstein de firma Melici Management Inc. (societate off shore controlată de Schwartzenberg Emilian – în care societatea L C Ltd (unicul asociat al societăţii Shapir Structures S.R.L.) transferă din Cipru sumele de 109.835 euro la data de 28.07.2011 şi 173.012 euro la data de 24.08.2011. Din acest cont, Schwartzenberg Emilian transferă laIsrael Discount Bank, Sucursala …. Netanza, Israel în contul personal al primarului Mazăre Radu Ştefan suma de 95.000 euro la data de 13.09.2011 şi suma de 40.000 euro în contul fratelui acestuia, Mazăre Alexandru, la aceeaşi dată, precum şi 40.000 euro în contul fratelui acestuia, Mazăre Alexandru, la data de 06.12.2011. Aceste operaţiuni au ca justificare „fees” - onorarii.

Aceste informaţii au rezultat din analiza documentelor bancare, a ordinelor de plată şi a extraselor aferente conturilor deţinute de Melici Management Inc., beneficiar real Schwartzenberg Emilian alias Elan, de la banca LGT Bank din Principatul Liechtenstein. Aceste documente au fost obţinute într-o altă cauză aflată în instrumentarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, însă, în baza comisiei rogatorii cu autorităţile judiciare din Liechtenstein efectuate în prezenta cauză, s-a obţinut acordul de folosire a acestor documente.

Cu privire la transferurile sus-descrise efectuate între societăţile Larton Consultants şi Melici Management, inculpatul Morgenstern Avraham a declarat că nu îşi aminteşte care a fost scopul lor, însă a precizat că între cele două societăţi exista un contract privind acordarea de consultanţă din partea firmei Melici către Larton. Fiind întrebat în ce a constat această consultanţă oferită de firma Melici, inculpatul a declarat că Melici a căutat proiecte în Europa, cum ar fi în România, Ucraina, Serbia, fără a găsi vreodată vreun proiect, Melici nu a furnizat nimic firmei Larton, rezultatul a fost zero.

 

Analiza activităţii inculpatului Mazăre Radu Ştefan în cadrul procedurii de achiziţie având ca obiect proiectul de locuinţe modulare Campus social Henri Coandă raportată la fluxul sumelor de bani oferite de inculpatul Morgenstern Avraham

 

În perioada desfăşurării procedurii de achiziţie, între Mazăre Radu Ştefan şi Morgenstern Avraham au avut loc, potrivit convorbirilor interceptate în cauză, 5 întâlniri, astfel:

- la data de 19.07.2011 la sediul Primăriei, când primarul Radu Mazăre face presiuni pentru emiterea unei autorizaţii de construire necesară societăţii Shapir Structures S.R.L.,

- a doua întâlnire în data de 18.10.2011 în mediu privat când sunt discutate probleme legate de încheierea contractului de achiziţie;

- a treia întâlnire, cea mai importantă, în data de 02.11.2011, într-un restaurant din Bucureşti, când Morgenstern Avraham îi solicită creşterea valorii contractului de achiziţie, lucru cu care Mazăre Radu Ştefan este de acord, în acest sens iniţiind ulterior HCLC nr./28.11.2011, astfel cum se va arăta mai jos;

- ultimele două întâlniri se desfăşoară în data de 13.12.2011, prima în Constanţa,în mediu privat, unde acesta face presiuni pentru încheierea celor şapte subcontracte între Shapir şi subcontractanţii săi, fără de care nu ar fi putut fi încheiat contractul principal de achiziţie publică, precum şi o a doua întâlnire în cursul serii, tot în Constanţa.

Analizând procedura de achiziţie publică având ca obiect execuţia lucrărilor de construcţii-montaj, inclusiv a serviciului de proiectare, aferentă obiectivului de investiţii „Construire unităţi locative modulare în municipiul Constanţa şi lucrări tehnico-edilitare aferente” – Campus social Henri Coandă în raport de transferurile sumelor de bani, de întâlnirile între Mazăre Radu Ştefan şi Morgenstern Avraham şi de convorbirile interceptate în cauză, se constată următoarele:

 

· Prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Constanţa din 31.03.2011 luând în dezbatere expunerea de motive a primarului Radu Ştefan Mazăre, înregistrată la data de 07.03.2011, referitoare la proiectul de hotărâre privind Programul de construire unităţi locative modulare în municipiul Constanţa şi lucrări tehnico-edilitare aferente - Campusul social „Henri Coandă”, a fost aprobat acest program. Conform articolului 3, programul a fost declarat obiectiv de interes public local.

Prin această hotărâre au fost abrogate HCLC din 28.08.2009 şi din 27.05.2010, care aveau ca obiect „Construire locuinţe pentru tineri, destinate cumpărării, şi lucrări tehnico-edilitare aferente” – ansamblul Ştefăniţă Vodă, cartierul al II-lea. Aşadar, prin această hotărâre s-a renunţat la partea a doua a obiectivului de investiţii „Locuinţe pentru tineri”, în favoarea unui nou proiect, respectiv „Campus social”.

 

· La data de 05.04.2011, la solicitarea primarului Radu Ştefan Mazăre, a fost emis certificatul de urbanism aferent acestui obiectiv de investiţii.

 

· Prin hotărârea din /08.07.2011 luând în dezbatere expunerea de motive a primarului Radu Ştefan Mazăre, s-a hotărât aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru etapa I a obiectivului de investiţii „Construire unităţi locative modulare în municipiul Constanţa şi lucrări tehnico-edilitare aferente – Campus social Henri Coandă”, conform studiului de fezabilitate cuprins în anexa ce face parte din hotărâre .

· La aceeaşi dată, prin hotărârea din 08.07.201, luând în dezbatere expunerea de motive a primarului Radu Ştefan Mazăre, înregistrată la data de 04.07.2011, referitoare la proiectul de hotărâre privind transferul Programului de construire unităţi locative modulare în municipiul Constanţa şi lucrări tehnico-edilitare aferente - Campusul social Henri Coandă, cu avizul favorabil al Comisiei nr. 1 şi nr. 5, s-a hotărât transferul acestui program către Regia Autonomă „Exploatarea domeniului public şi privat” Constanţa.

Ca efect al transferului, toate atribuţiile legate de acest proiect au fost trecute în sarcina Regiei Autonome „Exploatarea domeniului public şi privat” Constanţa.

Controlul îndeaproape asupra întregii proceduri de achiziţie publică a fost păstrat, primarul Mazăre Radu Ştefan numind 3 experţi cooptaţi, persoane de încredere din cadrul primăriei, care să asiste comisia de evaluare constituită în cadrul Regiei pentru a evalua ofertele depuse pentru proiectul campus social Henri Coandă.

Astfel, prin dispoziţia din 22.09.2011 emisă de primarul Radu Ştefan Mazăre, au fost nominalizaţi experţii cooptaţi pe lângă Comisia de evaluare, fără drept de vot, 3 persoane.

· La data de 11.07.2011, având în vedere HCLC din 08.07.2011 privind transferul „Programului de construire unităţi locative modulare în municipiul Constanţa şi lucrări tehnico-edilitare aferente” către Regia Autonomă „Exploatarea domeniului public şi privat” Constanţa, a fost completat programul de achiziţii publice pentru anul 2011 al Regiei cu valoarea acestui obiectiv de investiţii, respectiv cu 37.241.120 lei, fără TVA.

 

În această perioadă, pe fondul unor discuţii între Mazăre Radu Ştefan şi Morgenstern Avraham legate de dorinţa acestuia din urmă de a câştiga contractul de execuţie a campusului social, inculpatul Mazăre Radu Ştefan a acţionat în vederea câştigării încrederii reprezentantului societăţii Shapir. În acest sens a dorit să îi demonstreze că, având în vedere autoritatea şi eficienţa sa în cadrul Primăriei Constanţa, el este persoana cu care trebuie să trateze în cazul în care urmăreşte să încheie contracte cu autorităţi subordonate primăriei. Astfel, într-o convorbire purtată de Mazăre Radu Ştefan cu vice primarul în data de 19.07.2011, primarul se asigură că acesta va răspunde prompt solicitărilor societăţii Shapir:

„F D: Bună dimineaţa domn primar!
MAZĂRE RADU ŞTEFAN: Salut! Asta de la urbanism a plecat la Londra cu ştiinţa ta?
FD: Da!
MAZĂRE RADU ŞTEFAN: Da…Ă.. cine-i ţine locul? Io-l am pe domnul Avi (n.n. Morgenstern Avraham)aici…(Neinteligibil)
FD: Nicoleta Constantin.
MAZĂRE RADU ŞTEFAN: Nicoleta Constantin. Tu te duci la birou, nu?

FD: Bineînţeles!

MAZĂRE RADU ŞTEFAN: Domnu Avi…Îl ştii pe domnul Avi?

F D: Bineînţeles!

MAZĂRE RADU ŞTEFAN: Face drumurile şi face blocurile… !
F D: Ştiu şi problema cu cele 3 blocuri care aveau autorizaţie, şi trebuiesc sparte… ş-aşa mai departe..
MAZĂRE RADU ŞTEFAN: De ce este o problema asta?De ce…
F D: Sincer, mie nu mi se pare o problemă.
MAZĂRE RADU ŞTEFAN: De ce în primării, orice lucru trebuie să fie o problemă ?

F D: Păi..

MAZĂRE RADU ŞTEFAN: - Sau este o problemă ?
FD: - Nu ştiu, dar..credeţi-mă, că mă ocup. Dacă vine domnu Avi, eu o chem pe Nicoleta şi rezolv. Mi-a zis ieri şi dl. Marica (n.n. Marica Ion, director executiv Direcţia Tehnic Achiziţii din cadrul Primăriei municipiului Constanţa, al cărui nume va apărea și ulterior ca o persoana folosita de primarul Mazăre în relația cu Morgenstern Avraham).
MAZĂRE RADU ŞTEFAN: - Dar ştii cum trebuie rezolvată? De urgenţă. Că pă omul ăsta a făcut blocurile fiindcă l-am rugat eu, ca să nu stăm în c…!
F D: - Ştiu, ştiu…

MAZĂRE RADU ŞTEFAN: - Da?

FD: - Şi pierde bani!
MAZĂRE RADU ŞTEFAN: -Da, el pierde bani, eu pierdeam imagine…

FD: - (Neinteligibil) Vreau să vă zic..

MAZĂRE RADU ŞTEFAN: - Şi dacă eu nu mai eram, nu mai era nici Nicoleta, nici Nicoleta…

F D: - Corect!

MAZĂRE RADU ŞTEFAN: - Nici.. (n.n. înjură) ei de funcţionari că tot ce vreau să fac, nu pot, nu se poate face!(n.n. cei doi vorbesc concomitent)
……

MAZĂRE RADU ŞTEFAN: - (Neinteligibil)… O chemi să rezolve problema astăzi , că dacă nu, mă ocup eu personal de toată direcţia de urbanism.. şi de toate autorizaţiile pe care le dau! Adică de ei, personal, mă!Mai exact…
FD: - Cel mai bine aşa, da domnule primar!

MAZĂRE RADU ŞTEFAN: -Da?

FD: -Da, da! Bine…
MAZĂRE RADU ŞTEFAN: - Bine, deci vine mister Avi la tine, da?
FD: - Da!
MAZĂRE RADU ŞTEFAN: - (n.n. vorbeşte în engleză” Of time ( neinteligibil) , mister Făgădău? „) Ok!Bine, merci!

F D: - Bine. Să trăiţi !O zi bună!” (f. 187-188, vol.1)

 

Din verificarea site-ului Primăriei Constanţa a rezultat că în aceeaşi zi a fost emisă autorizaţia din 19.07.2011 având ca obiect „modificare proiect aprobat cu a.c. în 12.11.2008 "construire ansamblu de locuinte ieftine pentru tineri,organizare de santier si racorduri utilitati - etapa VIII blocurile 9 ,10 si 11 p+9et in Ansamblul Baba Novac program municipal de construire locuinte ieftine, conform HCLM 613/2007 si HCLM 340/2008 faza i : construire bloc bn 9 investitie SC Shapir Structures SRL”

 

Având în vedere aceste dovezi de încredere acordate de primarul Mazăre Radu Ştefan, la data de 28.07.2011 societatea Larton Consultants ltd face primul transfer de bani către societatea controlată de Schwartzenberg Emilian, astfel cum se arată mai sus.

 

 

La aceeaşi dată, respectiv 24.08.2014, astfel cum se arată mai sus, societatea Larton Consultants ltd face al doilea transfer de bani către societatea controlată de Schwartzenberg Emilian, Melici Management Inc.

 

Ca urmare a acestei hotărâri, respectiv HCLC din /24.08.2011, a fost publicat anunţul de achiziţie în SEAP, la data de 27.08.2011, purtând nr. 129287.

Tipul procedurii alese a fost licitaţie deschisă, termenul limită pentru primirea ofertelor fiind fixat la data de 11.10.2011.

 

Potrivit convorbirilor interceptate la 01.09.2011 între Mazăre Radu Ştefan şi Schwartzenberg Emilian a rezultat că la începutul lunii septembrie primarul urma să facă o călătorie în Israel, de aranjamente ocupându-se Schwartzenberg Emilian:

„EMILIAN SCHWARTZENBERG: Neaţa, Radule ! Te-am urmărit ieri, foarte bun.

RADU MAZARE: Auzi? Ă..păi tu mi-ai şi luat biletul de avion ?

EMILIAN SCHWARTZENBERG: Eu nu m-am ocupat de nimic, s-a ocupat băiatul meu cu păluga ...

……

RADU MAZARE: Mă, nu vorbesc de Egipt, că aia, când vii tu, aia e rezolvată, aia mă decontez la tine…

EMILIAN SCHWARTZENBERG:A…am înţeles !

MAZĂRE RADU : Eu vorbesc de Israel.

EMILIAN SCHWARTZENBERG: Dincolo ţi-am făcut o rezervare a…din, din 2 raţiuni am făcut-o aşa, Radu, ca să înţelegi.

……

RADU MAZĂRE: Bine, mă! Bine, ok!. Da, tu, tu, tu..şi tu mă aştepţi acolo ?

EMILIAN SCHWARTZENBERG: Eu te aştept personal, eu plec cu o zi înainte, că am o altă treabă, te aştept acolo personal la aeroport….(f 189, vol. 1)

 

Această vizită a avut drept scop, probabil, deschiderea conturilor personale în care urmau să fie transferate fondurile primite din partea lui Morgenstern Avraham.

 

Astfel, la data de 13.09.2011, Schwartzenberg Emilian face primele plăți din fondurile primite de la Larton, respectiv 95.000 de euro și 40.000 de euro în conturile personale ale lui Mazăre Radu Ștefan și, respectiv, Mazăre Alexandru, conturi deschise la Israel Discount Bank, Sucursala 156, Netanza, Israel.

 

· La data de 29.09.2011, SC SHAPIR STRUCTURES SRL a solicitat, având în vedere complexitatea lucrărilor şi studiul terenului, decalarea datei de depunere a ofertei, respectiv de la data de 11.10.2011 în data de 05.11.2011. Prin nota justificativă privind decalarea datei de deschidere a ofertelor a fost aprobată data de 04.11.2011 ca dată limită de depunere şi deschidere a ofertelor.

· La data de 18.10.2011, între MORGENSTERN AVRAHAM și RADU MAZĂRE au loc discuții telefonice cei doi stabilind o întâlnire pentru a doua zi la locuința primarului la care Morgenstern Avraham .

 

· La data de 04.11.2011, S.C. Shapir Structures S.R.L. a depus oferta sa la sediul autorității contractante, respectiv RAEDPP Constanța.

 

Trebuie subliniat că oferta depusă de S.C. Shapir Structures S.R.L. depăşea din punct de vedere financiar cu suma de 3.722.910 lei valoarea estimată de autoritatea contractantă în anunţul publicat. Acest fapt însă a fost rezultatul unei negocieri directe între Morgenstern Avraham și primarul Mazăre Radu Ștefan, așa cum rezultă din convorbirile interceptate în acea perioadă . Astfel, la data de 02.11.2011 , Morgenstern Avraham îl contactează pe unul dintre subordonaţii săi în cadrul societății Shapir Structures S.R.L.) pe care-l informează că a vorbit cu MAZĂRE, cu care a stabilit să se întâlnească a doua zi, la Bucureşti. Interlocutorul îi spune lui MORGENSTERN AVRAHAM că ceea ce trebuie să rezolve, în urma acestei discuţii cu primarul, este că suma stabilită în contract trebuie mărită, că, altfel, nu îşi mai recuperează banii pentru cheltuielile făcute…. MICKY îi spune lui MORGENSTERN AVRAHAM că va mai avea nevoie de cel puţin 200.000-300.000 de euro, pentru pregătirile prealabile lucrărilor.

MORGENSTERN AVRAHAM îl întreabă pe MICKY ce mai doreşte să obţină de la MAZĂRE, iar interlocutorul îi spune că, deocamdată, este destul ceea ce i-a spus.

Într-o discuție din aceeași dată, 3 ore mai târziu, MORGENSTERN AVRAHAM este contactat de către MICKY, care-l informează că s-a documentat mai bine, iar situaţia este mai gravă decât credea, aşa că va fi nevoie să solicite mărirea sumei din contract cu cel puţin 400.000 de euro. Interlocutorul îl întreabă dacă a rămas stabilit să se întâlnească cu primarul a doua zi, la ora 10:00, dar MORGENSTERN AVRAHAM îi explică acestuia că se va întâlni deseară, iar MICKY declară că e bine că l-a sunat pe MORGENSTERN AVRAHAM la timp.

Întâlnirea dintre Morgenstern Avraham și Mazăre Radu Ștefan este confirmată și de discuțiile purtate la aceeași dată între cei doi. Astfel, în ziua de 02.11.2011, la ora 10:04:59, MORGENSTERN AVRAHAM îl contactează pe RADU MAZĂRE cu care stabilește detaliile unei întâlniri.

În aceeaşi zi, la ora 14:41:30, MORGENSTERN AVRAHAM este contactat de către RADU MAZĂRE, care-l informează cu privire la programul său în același context al stabilirii unei întâlniri între cei doi.

RADU MAZĂRE îl întreabă pe MORGENSTERN AVRAHAM dacă vrea să discute mai multe cu el sau doar pe scurt. MORGENSTERN AVRAHAM declară că are nevoie de 5 minute... îi va explica problema şi-i va da o hîrtie, după care va pleca.

Cei doi stabilesc să ţină legătura.

În aceeași zi, 02.11.2011, la ora 19:40:57, MORGENSTERN AVRAHAM este contactat de către RADU MAZĂRE, care-l informează că este la un restaurant unde am avut plăcerea să-l cunosc pe prietenul tău, ILAN”. MORGENSTERN AVRAHAM afirmă că ajunge în 10 minute, iar interlocutorul declară că-l va aştepta.

Așadar la data de 02.11.2011, cu două zile înainte de termenul limită de depunere a ofertei, Morgenstern Avraham s-a întâlnit cu primarul Mazăre Radu Ștefan, pentru a-i solicita o creștere a valorii contractului. Negocierile între cei doi au fost favorabile societății Shapir, aceștia convenind ca oferta financiară depusă de această societate să fie mai mare decât valoarea estimată publicată în anunțul de participare cu aproape 10%. A fost ales acest prag întrucât, în cazul în care ar fi depășit 10% din valoarea estimată, oferta societății Shapir ar fi trebuit descalificată, potrivit disp. art. 36 din HG nr. 925/2006 pentru aplicarea OUG 34/2006.”
 

Sursa: România libera

Mihai Lupu Consiliul Județean Constanța
OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri