Concursul local de proiecte al ONGT-urilor constănţene, pe 2013(1211)


Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret (DJST), reprezentant în teritoriu al Ministerului Tineretului şi Sportului, se adresează ONG-urilor de şi pentru tineret (ONGT), din judeţul Constanţa, în vederea organizării Concursului Local de Proiecte pe anul 2013, perioada de desfăşurare a proiectelor câştigătoare fiind 02 iulie – 15 noiembrie 2013.
Priorităţile vizate sau care pot fi abordate prin proiectele candidate pentru a obţine finanţare sunt:

1. Participare civică:
-sprijinirea de acţiuni specifice de voluntariat;
-sprijinirea înfiinţării de structuri de şi pentru tineret; dezvoltarea şi diversificarea celor existente;
-facilitarea consultării între autorităţile centrale şi locale şi structurile reprezentative de tineret;
-dezvoltarea de parteneriate între structurile de şi pentru tineret şi administraţia publică centrală şi locală;
-dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor privind implicarea tinerilor în viaţa comunităţii.

2. Participarea economică:
-stimularea activităţii economice a tinerilor;
-stimularea creativităţii tinerilor în domeniul economic şi social.

3. Participarea culturală:
-facilitarea accesului la actul de cultură şi creşterea consumului cultural la tineri;
sprijinirea şi stimularea creativităţii culturale.

4. Participarea la educaţie:
-dezvoltarea şi diversificarea ofertei educaţionale nonformale pentru tineri;
-sprijinirea procesului de educare şi formare continuă;
-facilitarea mobilităţii tinerilor între sistemul de învăţământ şi piaţa muncii,
-dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor de timp liber, vacanţă, sport şi turism pentru tineri.

Perioada de depunere a proiectelor, în vederea evaluării, este 7 mai – 20 mai 2013, urmând etapa de analiză a eligibilităţii aplicanţilor, între 21 – 23 mai 2013, etapa I a afişării rezultatelor, pe 24 mai 2013, perioada de depunere a documentelor lipsă la dosar, între 27 – 31 mai 2013, etapa de verifcare a proiectelor, pe bază de punctaj, 03 – 04 iunie 2013, şi, în cele din urmă, afişarea rezultatelor, în data de 5 iunie 2013.
Bugetul alocat în vederea finanţării proiectelor de tineret este de 51 306 lei.
Metodologia de finanţare precum şi orice informaţie legate de organizarea concursului pot fi obţinute de la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa, adresa, Str. Ion Bănescu, nr. 2, în cadrul programului de funcţionare, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00 – 16:00, precum şi prin accesarea site-ului www.dsjconstanta.ro.

 

 

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri