Propunere marca Remus Cernea: ETICĂ în loc de RELIGIE, în școli

Propunere marca Remus Cernea: ETICĂ în loc de RELIGIE, în școli(1171)


Deputatul de Constanța Remus Cernea a susținut, astăzi, o conferință de presă în care a prezentat o nouă propunere menite să creeze dezbateri intense. Acesta va iniția un un proiect de lege pentru modificarea articolului 18 din Legea Educaţiei Naţionale numărul 1/2011. Concret, religia ar urma să fie înlocuită de etică. Religia ar urma să fie studiată numai dacă părinții depun o cerere scrisă în acest sens. Acum, părinții trebuie să depună o cerere dacă nu vor ore de religie pentru copii. Acest lucru se va putea întâmpla numai dacă elevii au peste 16 ani.

"Planurile-cadru ale învăţământului primar, gimnazial, liceal şi profesional includ disciplina Etică drept disciplină şcolară, parte a trunchiului comun. Programa disciplinei Etică va consta îndeosebi în prezentarea principalelor doctrine şi valori morale de inspiraţie filosofică, ştiinţifică ori religioasă ale umanităţii, conform puterii de înţelegere a elevilor specifice fiecărei perioade de şcolarizare. Scopul disciplinei Etică este de a cultiva spiritul critic, raţionalitatea şi empatia în măsură să dezvolte un aparat critic de judecată morală propriu fiecărui elev. Elevilor aparţinând cultelor recunoscute de stat, indiferent de numărul lor, li se asigură dreptul constituţional de a participa la ora de Religie, ca disciplină facultativă, conform confesiunii proprii, la solicitarea scrisă a părinţilor ori a acelora dintre elevi care au împlinit vârsta de 16 ani. Nimeni nu poate fi obligat să asiste la orele facultative de religie împotriva voinţei sale ori fără a exista o cerere expresă", a explicat deputatul Cernea. Acesta propune ca la Religie nu vor fi acordate note, ci doar calificative, care nu vor fi luate în considerare la media generală. Deputatul a declarat că orele de Etică vor fi predate de către absolvenţi de ştiinţe socio-umane sau chiar de către preoți.

Proiect de lege va fi depus la Senat la începutul săptămânii viitoare. De aici va ajunge la Camera Deputaților, care este camera decizională.

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri