Cernavodă, primul oraș din țară fără debranșări colective de la rețeaua de apă

Cernavodă, primul oraș din țară fără debranșări colective de la rețeaua de apă(610)


În urmă cu șase ani, RAJA Constanța a lansat la nivelul județului campania de încheiere a convențiilor de facturare individuală la nivelul asociațiilor/blocurilor/ condominiilor. Campania a avut ca obiectiv principal evitarea debranșării întregii asociații, în caz de neplată a contravalorii consumului de apă a vreunui utilizator din cadrul unui condominiu. Facturarea individuală pe apartamente este o soluție civilizată, prin care se va respecta regula “Consumatorul plătește”, iar la nivelul asociațiilor de locatari/proprietari nu vor mai exista cazuri în care utilizatorii bun-platnici să sufere de lipsa apei, din cauza datornicilor, în urma aplicării măsurii de debranșare pentru recuperarea debitelor. Dar această campanie a venit și în sprijinul celor care aveau datorii. Pentru toți aceștia, RAJA Constanța a încheiat procese verbale de eșalonare pe termen lung, ceea ce înseamnă că ratele pentru achitarea debitelor au fost foarte mici și se încadrau în limita suportabilității, din punct de vedere financiar, pentru orice famile.

Practic, în urma încheierii convențiilor cadru de facturare individuală a consumurilor de apă și canalizare, pe baza tabelelor cu consumurile defalcate, primite de la asociații, RAJA Constanţa poate emite lunar factura pentru fiecare apartament în parte, din cadrul unei asociatii de locatari / proprietari. Ca și în cazul plăților pentru energie, telefonie sau cablu TV, și plata apei se va face individual. În aceste condiții, RAJA Constanţa va putea actiona direct asupra debitorului pentru recuperarea creanțelor, fără ca aceste acțiuni să aibă un efect negativ și asupra abonaților bun-platnici de la nivelul asociațiilor. Mai precis, RAJA Constanța nu va mai aplica măsura de debranșare de la sistemul de alimentare cu apă în cazul asociațiilor debitoare.

În urma încheierii acestor convenţii, citirea contoarelor de branşament se va face lunar, de către un reprezentant al RAJA Constanţa împreună cu delegatul asociaţiei, prin întocmirea unui proces verbal de constatare a consumului. După întocmirea procesului verbal de constatare, administratorul asociaţiei are obligaţia să încheie şi să predea tabelul cu defalcarea consumului general pe apartamente. Comitetul executiv al asociaţiei are obligaţia să efectueze calculul şi repartiţia consumurilor de apă, inclusiv să repartizeze cota parte din diferenţele dintre suma citirilor de pe apometrele individuale şi cele generale, după criteriile aprobate de adunarea generală a asociaţiei. Tabelul va fi semnat şi ştampilat de preşedintele asociaţiei, şi reprezintă dovada faptului că debitul fiecărui utilizator – apartament reprezintă o datorie certă, lichidă si exigibilă.

În cazul în care asociaţia nu-şi îndeplineşte obligaţia de a preda tabelul, facturarea individuală pe apartamente se va face pe baza tabelului predat cu o lună înainte, urmând ca regularizarea consumului să se facă în luna următoare.
Ca urmare a încheierii convenţiilor cadru de facturare individuală a consumurilor de apă şi canalizare, pe baza tabelelor cu consumurile defalcate, primite de la asociaţii, RAJA Constanţa va putea emite lunar factură pentru fiecare apartament în parte, din cadrul unei asociaţii de locatari / proprietari.

Pentru încheierea acestor convenții au fost organizate în timp sute de întâlniri cu reprezentanții asociațiilor, întâlniri la care au participat și reprezentanții primăriilor. Pe lângă transmiterea de zeci de invitații către asociații pentru încheierea acestor convenții, au fost făcute și acțiuni, în care reprezentanții RAJA s-au deplasat în teren și au avut întâlniri cu proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor debitoare. Tocmai pentru a putea discuta cu cât mai mulți proprietari de apartamente, aceste acțiuni, s-au desfășurat în special seara, după ora 17,00, și uneori chiar și până la ora 22,30. În plus, SC RAJA SA a desfășurat în ultimii ani o campanie permanentă în presa locală pentru încheierea convențiilor de facturare individuală.

”În urma acestor eforturi, putem să vă anunțăm că în județul Constanța, există primul oraș din țară, unde nu se vor mai face debranșări colective la nivelul asociațiilor/blocurilor din cauza datoriilor. La ora actuală, la nivelul tuturor apartamentelor din cadrul asociațiilor/blocurilor din Cernavodă sunt încheiate convențiile de facturare individuală. În orașul Medgidia, convențiile de facturare individuală sunt încheiate în procent de 61%, în Năvodari în procent de 30%, în restul localităților procentul fiind în jur de 20%. În ceea ce privește municipiul Constanța, toate asociațiile, ce au înregistrat în timp datorii la plata consumului de apă, au încheiate aceste convenții de facturare individuală.
Ca și până acum, SC RAJA SA va face toate eforturile necesare pentru încheierea convențiilor de factuare individuală, astfel încât județul Constanța sa fie primul județ la nivel național în care nu se vor mai face debranșări colective la nivelul asociațiilor/blocurilor”, au precizat reprezentanții SC RAJA SA.

OMD MAMAIA CONSTANTAjooble.org ziare, stiri