MAFIA RETROCEDĂRILOR IMOBILIARE, prefectul E.Bola şi… infracţiunea abuzului în serviciu, din Codul Penal (Partea a patra)

MAFIA RETROCEDĂRILOR IMOBILIARE, prefectul E.Bola şi… infracţiunea abuzului în serviciu, din Codul Penal (Partea a patra)(5437)


Mâine, luni - 2 decembrie, la Judecătoria Constanţa, se va dovedi dacă afirmaţiile aruncate “pe piaţă”, de către cei care spun că, atâta timp cât va fi avocat, Ionel Haşotti nu va pierde niciun proces în judeţele Constanţa şi Galaţi (unde i se strămută lui, mai mereu, procesele în care asistă juridic o parte…), pot fi luate chiar cu titlu de adevăr absolut.

Se va vedea şi cât de influent mai este şi fratele avocatului, liderul senatorilor Partidului Naţional Liberal (PNL), din Parlamentul României, Puiu Haşotti. De asemenea, vom constata cât de puternică rămâne MAFIA RETROCEDĂRILOR IMOBILIARE, din întreg Sud-Estul României. Căci este vorba despre o reţea care vizează, aşa cum arătam şi în episoadele anterioare (şi cum veţi citi în următoarele!) din cadrul acestei anchete jurnalistice, terenuri extrem de valoroase, din toată Dobrogea (de la Sibioara-Lumina, la Mihail Kogălniceanu, şi de la Săcele şi Techirghiol, pînă la… Grindul Lupilor!). Ba chiar şi din judeţele Călăraşi şi Ialomiţa!...
Şi, nu în ultimul rând, se va constata şi cât de dispuse sunt Instanţele constănţene să îl… ajute, indirect, dar implicit, pe cel mai catastofal dintre prefecţii judeţului Constanţa, din 1990 încoace, Eugen Bola (prietenul apropiat şi colegul de partid al fraţilor Haşotti!), să nu ajungă să răspundă PENAL, pentru ABUZ ÎN SERVICIU contra intereselor persoanelor (Art. 246, Titlul VI / „Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi reglementate de Lege”, din Codul Penal al României, defineşte astfel: „ABUZUL ÎN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PERSOANELOR. Fapta funcţionarului public, care, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţă, NU îndeplineşte un act ori îl indeplineşte în mod DEFECTUOS, ŞI PRIN ACEASTA CAUZEAZĂ O VĂTĂMARE INTERESELOR LEGALE ALE UNEI PERSOANE, SE PEDEPSEŞTE CU ÎNCHISOARE, DE LA 6 LUNI LA 3 ANI.”!... – Vezi facsimil pagină C.P.).


Istoricul acestei noi tentative de acaparare frauduloasă de terenuri, a MAFIEI RETROCEDĂRILOR IMOBILIARE, din Sud-Estul României


La data de 29 mai 2003, SC SOMACO CONSTRUCT SRL a cumpărat, prin contractul înregistrat cu nr.1021, de la Somaco SA Bucuresti, clădiri administrative şi de producţie din Constanţa, precum şi o suprafaţă de teren, din extravilanul comunei Lumina. Pe acest teren, Somaco Construct desfăşoară activităţi de exploataţie minieră, în cadrul unei cariere de piatră granitică (şisturi verzi). Societatea are toate documentele cerute de Lege: Certificat de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor (Seria MO - Nr. 4703), documentaţie cadastrală completă şi Încheiere de Intabulare în Cartea Funciară (Nr. 1947/1999), Licenţă de Exploatare (Nr. 54/2001).
Pe 02.07.2003, prin Contractul de Asociere în Participatiune nr. 2422, încheiat cu Consiliul Local al comunei Lumina, aceeaşi societate comercială a luat în exploatare, de la autorităţile administrative locale, o nouă suprafaţă de teren (8,7 ha), pe care a dezvoltat, prin investiţile efectuate (patru milioane euro, conform actelor financiar-contabile doveditoare!), activităţi de miniere.
Trei ani mai târziu, în 2006, trei moştenitori ai unui proprietar de teren din zonă, Nicolae Tudorancea (în legătură cu care revendicatorii susţin că ar fi fost deposedat de proprietăţile sale imobiliare, în mod abuziv, de către regimul communist), au început demersurile, la Comisia Locală şi la cea Judeţeană, de Stabilire a Drepturilor de Proprietate Privată asupra Terenurilor, ulterior şi în Justiţie, pentru retrocedarea, în natură, exact pe amplasamentele carierei şi gropii de gunoi comunale!, a terenurilor revendicate, acţiuni care s-au finalizat, în anul 2008, prin pronunţarea Deciziei Civile nr. 925/2008, a Tribunalului Constanţa, devenită irevocabilă.
Dat fiind faptul că moştenitorii în cauză doreau reconstituirea dreptului de proprietate pe amplasamentul exploataţiei miniere de la Sibioara, teren exclus de la reconstituire potrivit art.2 lit.e din Legea nr. 18/1991, privind Fondul Funciar şi a art.4 alin.1 din Legea nr. 1/2000, privind Reconstituirea Dreptului de Proprietate pe Terenuri Agricole şi Forestiere, niciunul dintre cei patru prefecţi care s-au succedat, până la Eugen Bola, nu a îndrăznit să încalce legea şi să încerce să facă presiuni, pentru punerea în posesie a moştenitorilor, în condiţiile în care aceşti reprezentanţi în teritoriu ai Guvernului României proveneau, totuşi, din partide diferite, uneori antagonice politic (PSD, PDL-UNPR, PC, din nou PSD)!
Doar Eugen Bola, poreclit de către locuitorii judeţului „EBOLA”, precum celebrul... virus ucigaş din Africa (!), deşi jurist de meserie şi cu experienţă în administraţie, împinge, cu insistenţă, de la spate, Comisia Locală de la Lumina, pentru a-i pune în posesie pe moştenitorii lui Tudorancea, “plugarul” cu cariere în proprietate, revendicatori reprezentaţi în Justiţie, ca avocat angajat, de către prietenul prefectului, cunoscutul avocat constănţean Ionel Haşotti, fratele fostului şef de partid al actualului prefect, senatorul PNL Puiu Haşotti!...


SC SOMACO CONSTRUCT SRL a dat în judecată Comisia Judeţeană, coordonată de E.Bola, atât la Judecătorie, pe Legea Fondului Funciar (nr. 18, din 1991), cât şi la Tribunal, în contencios administrativ, pe Legea Reconstituirii Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor (nr. 1, din 2000)


La Judecătoria Constanţa, cu numărul de înregistrare 927, din 23.04.2013, a fost depusă, de către SC SOMACO CONSTRUCT SRL, o PLÂNGERE, împotriva Hotărârii nr. 49, din 20.03.2013, a Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Constanţa, prin care era anulată (revocată), RETROACTIV şi EXCEDENTAR TERMENULUI TEMPORAL LEGAL, o altă Hotărâre (nr. 266, din 13.04.2011, aşadar: dată cu nu mai puţin de... doi ani în urmă!), A ACELEIAŞI COMISII! În drept, sunt invocate art. 53 alin. 2 din Legea nr. 18, din 1991 (a Fondului Funciar), art. 4 din Legea nr.1, din 2000 şi Hotărârea de Guvern (H.G.) nr. 890, din 2005.
La data de 18. 09. 2013, la Tribunalul Constanţa – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, a fost înregistrată acţiunea în contencios, prin care subscrisa societate comercială SOMACO CONSTRUCT SRL, cu sediul în Constanţa, Bd. I.C. Brătianu, nr. 131, judeţul Constanţa, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Constanţa, sub nr. J13/5106/2004, având CUI 14833060, cont: RO03RNCB2300000579660001, deschis la BCR - Agenţia Constanţa, reprezentată legal de administratorul Florescu Dan Radu şi convenţional de consilierul juridic Tufan Vasile, în calitate de RECLAMANT, în contradictoriu cu PÂRÂTA Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Constanţa, cu sediul în Constanţa, b-dul Tomis, nr.51 (Sediul Instituţiei Prefectului Judeţul Constanţa), judeţul Constanţa, în temeiul art. 8 alin.1 din Legea nr.554/2004, solicită Instanţei ca, prin Hotărârea pe care o va adopta, să dispună: ANULAREA, ÎN TOT, a Hotărârii nr. 49, emisă la data de 20.03.2013, de către pârată, ca fiind un act administrativ NELEGAL, NETEMEINIC şi INOPORTUN, ce contravine principiului NERETROACTIVITĂŢII şi STABILITĂŢII RAPORTURILOR JURIDICE, şi care îi afectează reclamantei, în mod grav, ireversibil sub numeroase aspecte, DREPTUL DE PROPRIETATE şi DE FOLOSINŢĂ.
De asemenea, ca un al doilea cap de cerere, reclamanta cere suspendarea aplicării Hotărârii nr. 49, din 20.03.2013, până la o soluţie DEFINITIVĂ şi IREVOCABILĂ, EXECUTORIE - fără alte căi de atac, în speţă.
Cu alte cuvinte, considerându-se vătămată în drepturile sale, reclamanta, în termenul legal stipulat, a înţeles, ca în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 (a Fondului Funciar), art. 4 din Legea nr. 1/2000 şi art. 10 din H.G. nr. 890/2005, să investească rolul Instanţei cu cererea de chemare în judecată, prin care solicită anularea Hotărârii nr. 49/20.03.2013, emisa de către Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Pământului - Constanţa.
Având în vedere obiectul de activitate al petentei, care se consideră grav vătămată în drepturile sale, interesul acesteia este justificat pe deplin şi prin prisma disp. art. 4 alin. 1 şi alin. 4, din Legea Minelor – nr. 85/2003 (care stipulează, în mod expres, că, cităm: “activităţile miniere pot fi efectuate de către persoane juridice, (….) specializate şi atestate, în desfăşurarea de astfel de activităţi, sau care se organizează în acest scop.’’

Poziţia Somaco Construct poate fi rezumată, în două vorbe, astfel: Pe amplasamentul unde se doreşte reconstituirea dreptului de proprietate, din partea moştenitorilor lui Tudorancea Nicolae, petenta este titulara a unui drept de proprietate si a unui drept de folosinţă, desfăşurând activităţi miniere, de exploatare, în baza actelor de proprietate, a Licenţei de Exploatare nr. 2454/2001 ( necesară pentru că dreptul de proprietate asupra solului nu atrage, automat, după sine, şi dreptul de proprietate asupra zăcămintelor subsolului, care, potrivit art. 135 alin. 4, din Constituţia României, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice, iar acestea se exploatează în condiţiile Legii, în speţă Legea nr. 85/ 2003, a Minelor) şi a Contractului de Asociere în Participatiune nr. 2422/2003, încheiat de reclamnată cu Consiliul Local al Comunei Lumina, judeţul Constanţa.

Luni, 02.11.2013, la Judecătoria Constanţa, va avea loc o nouă înfăţişare în acest Dosar Civil nr. 11068/212/2013, în care S.C. Somaco Construct S.R.L., în contradictoriu cu Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor – Lumina şi cu Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Pământului - Constanţa, a formulat plângere împotriva Hotărârii numărul 49/20.03.2013, emisă de către Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Pământului Constanţa, solicitand Instanţei să dispună admiterea acesteia şi anularea respectivei Hotărâri. În cadrul Dosarului nr. 11068/212/2013, la termenul de judecată din data de 23.09.2013, Mitrofan Elena, Muscalu Valeriu şi Muscalu Constantin au formulat cerere de intervenţie principală (în interes propriu) şi cerere de intervenţie accesorie, solicitând respingerea acţiunii introductive de către Instanţă.

 

 

Şi Comisia Locală din Lumina arată, în Instanţă, că pretenţiile revendicatorilor, la adresa sa, sunt lipsite de temei legal, în ciuda susţinerilor prefectului Bola

 


Pentru că într-un episod anterior am detaliat poziţia, în Justiţie, a reclamantei Somaco Construct, o punctăm, astăzi, şi pe cea a Comisiei Locale din comuna Lumina, pe capul căreia, de fapt, s-ar sparge toate oalele Legii, pe care ar încălca-o grav dacă ar ceda presiunilor prefectului Eugen Bola şi ar satisface pretenţiile promovate, în Justiţie, de către avocatul Ionel Haşotti (fratele senatorului PNL Puiu Haşotti!...), fost decan al Baroului local despre care revendicatorii de la Sibioara, în tandem cu prefectul (!), afirmă, sus şi tare, peste tot, că, atât timp cât va fi avocatul lor, nu vor pierde niciun proces, în judeţul Constanţa, sau... Galaţi, unde sunt, curios..., aproape invariabil, trimise dosarele strămutate de la Constanţa, în care este apărător numitul avocat (Să se refere aceşti oameni DOAR la faptul că avocatul Ionel Haşotti este recunoscut ca fiind un profesionist excepţional?!...)

Aşadar, Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor – Lumina, cu sediul în comuna Lumina, satul Lumina, str. Principală, nr. 170, Judeţul Constanţa, în referire la excepţiile invocate prin cererile de intervenţie (cea principală, în interes propriu şi cea accesorie) ale celor trei moştenitori – revendicatori, în dosarul în care Somaco Construct este reclamant, iar Comisiile Judeţeană şi Locală sunt pârâte (este vorba despre acţiunea civilă la care am făcut mai sus referire: Dosarul Civil nr. 11068/212/2013, aflat pe rolul Judecătoriei Constanţa şi care are termen luni, 2 decembrie a.c.), cere Instanţei respingerea (acestor cereri de intervenţie), ca nefondate.

 

Cum a început balamucul: în 2006, moştenitoarele unui “ţăran plugar”, cer Instanţei o... carieră de granit!

 

Prin Cererea de Chemare în Judecată, înregistrată sub nr. 4664/212/2006, pe rolul Judecătoriei Constanţa, numitele Muscalu Margareta şi Mitrofan Elena, în contradictoriu cu pârâtele Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor - Constanţa şi Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor – Lumina, au formulat Plângere împotriva Hotărârii nr. 420/01.09.2006, emisă de către Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor – Constanţa, care respingea cererea de breconstituire a dreptului de proprietate invocat de petenţi, ca fiind netemeinică în raport cu prevederile legale în vigoare. Prin deschiderea acestei acţiuni în Justiţie, reclamantele au solicitat anularea respectivei Hotărâri şi obligarea pârâtelor (Comisiile, Judeţeană şi Locală) la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 20 ha. teren extravilan comasat, lotul 7, situat în satul Sibioara, zona “Carieră” (“Sibioara 2 - Valea cu Izvorul”) şi, în consecinţă, eliberarea titlului de proprietate pe acelaşi amplasament.

Prin Sentinţa Civilă nr. 7474/25.04.2008, pronunţată în Dosarul nr. 4664/212/2006, de către Judecătoria Constanţa, Instanţa a admis, ÎN PARTE, plângerea reclamantelor, a anulat Hotărârea nr. 420/01.09.2006, emisă de către Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor - Constanţa, a obligat pârâtele să întocmească documentaţia necesară reconstituirii dreptului de proprietate, pentru suprafaţa de 20 ha., teren extravilan, într-una din variantele posibile, prevăzute de dispoziţiile articolului 3, din Legea nr. 1/2000 - modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005, respectiv în natură sau, în situaţia în care reconstituirea în natură nu este posibilă, prin acordarea de despăgubiri echivalente suprafeţei de 20 ha. teren extravilan.

În motivarea Hotărârii, Instanţa a reţinut că, din probele administrate şi coroborate în cauză, autorul reclamantelor ar fi fost proprietarul suprafeţei de 20 ha., teren ce iniţial a avut categoria de “islaz”, şi care făcea parte din lotul 7, situat în localitatea Sibioara, ulterior devenind carieră de granit şi fiind exploatat în acest scop, acest teren fiind preluat de stat, probabil după anul 1950, fără a se cunoaşte modalitatea de preluare, în cauză nefiind depuse dovezi în acest sens!
Se mai reţine că, aşa cum rezultă din raportul de expertiză tehnico – imobiliară, întocmit, în cauză, de către expertul tehnic judiciar Vizireanu Tudorel, acest teren a fost “PROBABIL” (Sic!) teren agricol, în prezent având categoria de carieră de piatră, în marea sa majoritate.

Deoarece pentru terenul in litigiu nu rezultă modalitatea de preluare, aceasta făcându-se fără titlu!, Comisia de Fond Funciar avea obligaţia să identifice posibilitatea reconstituirii dreptului de proprietate, în natură sau prin echivalent bănesc, în conformitate cu dispoziţiile articolului 3, din Legea nr. 1/2000. Pentru aceste considerente, Instanţa a admis, ÎN PARTE, plângerea reclamantelor, cu toate consecinţele ce decurg şi care au fost prezentate mai sus.

 

Hotărârea Instanţei de Fond: contestată de toate părţile!

 

Împotriva Hotărârii Instanţei de Fond, menţionată mai sus, reclamantele, precum şi Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor - Lumina, au formulat Recurs, acţiune în care, prin Decizia Civilă nr. 925/02.20.2008, pronunţată de către Tribunalul Constanţa – Secţia Civilă, în Dosarul nr. 4664/212/2006, Instanţa: a admis recursul formulat de recurentele Muscalu Margareta şi Mitrofan Elena; a modificat, ÎN PARTE, Sentinta Civilă recurată, în sensul că a admis, ÎN TOTALITATE, plângerea formulată; a anulat, ÎN PARTE, Hotărârea nr. 420/01.09.2006, a Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor – Constanţa, NUMAI în ceea ce priveşte poziţia referitoare la autorul Tudorancea Nicolae; a obligat pârâtele să reconstituie, în favoarea reclamantelor, dreptul de proprietate, în natură, asupra suprafeţei de 16,94 ha., reprezentand lotul nr. 7, identificat în planul anexă la raportul de expertiză, întocmit de expertul tehnic judiciar Vizireanu Tudorel, ca fiind situat în extravilanul localităţii Lumina, zona satului Sibioara, astfel: 16,53 ha. - în parcela CCP 873, alte 0,24 ha. - în parcela CCP 874,0 şi 13 ha. - în parcela PS 866; a obligat pârâtele să acorde reclamantelor, în compensare, pentru suprafaţa de 3,06 ha., un teren liber identificat, în perimetrul parcelei CCP 873, potrivit raportului de expertiză tehnico - judiciară menţionat; a obligat pârâtele să elibereze titlurile de proprietate aferente; a obligat intimatele, în favoarea recurentelor, la plata cheltuielilor de judecată.

 

Comisia Locală – Lumina atacă Hotărârea Instanţei de Recurs

 

Împotriva acestei Decizii Civile, nr. 925/02.20.2008, pronunţată de Tribunalul Constanţa – Secţia Civilă, în Dosarul nr. 4664/212/2006, Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor - Lumina, în temeiul dispoziţiilor articolului 322, punctul 5, din Codul de Procedură Civilă (P.P.C.), a formulat o Cerere de Revizuire, solicitând Instanţei să dispună admiterea Cererii, schimbarea ÎN TOT a Hotărârii Instanţei de Recurs, reprezentată de Decizia Civilă nr. 925/02.20.2008, în sensul respingerii Recursului formulat de numitele Muscalu Margareta şi Mitrofan Elena, ca fiind NEFONDAT.
Cererea de Revizuire menţionată formează obiectul Dosarului nr. 7624/118/2013, înregistrat pe rolul Tribunalului Constanţa – Secţia I Civilă, care a avut primul termen de judecată în data de 05.11.2013. Procesul se derulează.

 

Comisia de la Lumina a oferit moştenitorilor, în conformitate Hotărârile Judecătoreşti, două amplasamente

 

După pronunţarea Deciziei nr. 925/ 2008, de către Tribunalul Constanţa, Comisia Locală - Lumina a făcut propuneri, în două rânduri, către Comisia Judeţeană de Fond Funciar - Constanţa, în sensul punerii în aplicare a acesteia.

Prima a fost aceea de punere în posesie pe amplasamentul indicat de către moşteniitori. Dar, prin Hotărârea nr. 266/13.04.2011, emisă de către Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor – Constanţa, s-a invalidat propunerea de punere în posesie, formulată de Comisia Locală, pe amplasamentul prevăzut în dispozitivul Sentinţei Civile nr. 7474/2008, a Judecătoriei Constanţa, modificată prin Decizia Civilă nr. 925/2008, a Tribunalului Constanţa.

DETERMINANT este faptul că intervenienţii din cauză nu au uzitat de dispoziţiile articolului 53, alineatul 2, din Legea nr. 18/1991 ( a Fondului Funciar), în sensul de a formula Plângere împotriva Hotărârii nr. 266/13.04.2011.
Prin necontestarea, în termenul legal, a Hotărârii nr. 266/2011, din partea persoanelor interesate (moştenitorii autorului Tudorancea Nicolae), aceasta a intrat în circuitul civil, producandu-şi efectele juridice!
Astfel că, prin această INACŢIUNE, intervenienţii din cauză arată, implicit, din punct de vedere juridic, că au înţeles, de fapt, că reconstituirea dreptului lor de proprietate nu se poate efectua pe amplasamentul prevăzut în dispozitivul Hotărârilor Judecătoreşti amintite mai sus, fapt determinat de aspectul că în această locaţie se desfăşoară activităţi miniere, de exploatare, de către S.C. Somaco Construct S.R.L. în baza Licenţei de Exploatare nr. 2454/2001, cat şi de cel al suprapuneri cu alţi titulari de drepturi, constituite anterior pronunţării celor două Hotărâri Judecătoreşti, ce constituie titluri pentru intervenienţi, acceptând, implicit, să li se facă o altă propunere de punere în posesie, pe un alt amplasament, din partea Comisiei Locale, situaţie care s-a şi întâmplat!

Ca urmare, de altfel, prin Procesul - Verbal, întocmit în data de 05.07.2012, de către Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor – Constanţa, s-a stabilit că moştenitorii autorului Tudorancea Nicolae urmează a se pune de acord cu Comisia Locală de Fond Funciar – Lumina, asupra locaţiei unde se va putea face reconstituirea dreptului de proprietate, prin compensare în natură, iar Comisia Locală era responsabilă pentru întocmirea şi înaintarea Procesului - Verbal de punere în posesie, ca şi a si planului parcelar, avizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (O.C.P.I.) – Constanţa, în vederea validării acestuia.

 

Moştenitorii nu vor decât în buricul carierei de granit. După venirea lui Eugen Bola, în fruntea Prefecturii, poziţia Comisiei Judeţene s-a modificat cu 180 de grade: îşi... revocă, tardiv, propria Hotărâre!

 

Cu toate că s-a ajuns la soluţia de compromis enunţată mai sus, conformă, în literă şi spirit, cu Legea şi, implicit, cu Hotărârea Instanţei, intervenienţii din cauză au refuzat toate propunerile înaintate de Comisia Locală, insistând asupra reconstituirii dreptului de proprietate pe amplasamentul dispus prin Decizia Civilă nr. 925/2008, a Tribunalului Constanţa, iar mai nou: chiar Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor - Constanţa achiesează la demersurile intervenienţilor!...
Astfel, în data de 20.03.2013, Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Pământului - Constanţa a emis Hotărârea nr. 49, prin care s-a revocat Hotărârea nr. 266/13.04.2011, a... aceleiaşi Comisii!
În acest mod, după doi ani de zile, Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Pământului - Constanţa a înţeles să procedeze la... revocarea propriei Hotărâri, fără indicarea vreunui temei legal sau a vreunei împrejurări!, de fapt: determinante în luarea unei astfel de decizii!

Într-o atare situaţie, în data de 04.04.2013, prin Adresa nr. 3768/03.04.2013, Comisia Locală a comunicat, către S.C. Somaco Construct S.R.L.(deţinătorul legal, în proprietate, şi exploatatorul licenţiat al terenului parţial litigios), Hotărârea nr. 49/20.03.2013, a Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Pământului - Constanţa, demers motivat tocmai de faptul că pe amplasamentul unde se doreşte reconstituirea dreptului de proprietate, în natură, din partea intervenienţilor, această societate comercială este titulară a unui drept de proprietate şi a unui drept de folosinţă, desfăşurând activităţi miniere, de exploatare, în baza Licenţei de Exploatare nr. 2454/2001 şi a Contractului de Asociere în Participaţiune nr. 2422/2003, încheiat cu Consiliul Local al Comunei Lumina.

 

Comisia Locală şi-a îndeplinit obligaţiile legale şi dă dreptate Proprietarului şi exploatatorului carierei de granit!

 

Poziţia oficială, comunicată şi Instanţei, a Comisiei Locale de Fond Funciar - Lumina este aceea că şi-a indeplinit obligaţiile prevăzute în articolul 5, din Hotărârea de Guvern (HG) nr. 890/ 2005, trimiţând, în mai multe rânduri, propuneri de emitere de titlu de proprietate, pe suprafaţa la care se face referire în Decizia nr. 925/ 2008, fiind evident că, în acest caz, culpa neemiterii titlului de proprietate, în favoarea intervenienţilor, nu aparţine acestei Comisii Locale!

Mai mult, pentru că propunerea Comisiei Locale, privind emiterea titlului de proprietate, a fost invalidată de către Comisia Judeţeană, prin Hotărârea nr. 266/ 2011, invalidare menţinută prin Adresa Comisiei Judeţene nr.8746/ 26.08.2011, şi pentru că membrii Comisiei Locale au avut în vedere evitarea oricăror acuzaţii că ar fi cauzat un prejudiciu revendicatorilor, respectiva Comisie a recurs şi la soluţii alternative, oferind acestora şi alte amplasamente, cu aceleaşi caracteristici, în aceeaşi zonă, pe teren comasat, unde ar fi putut să-şi deschidă chiar... şi o carieră de piatră granitică, de aceeaşi calitate, proprie şi fără a fi tulburaţi în exercitarea dreptului lor de proprietate!
Deşi pentru unul dintre amplasamentele alternative, oferite de Comisia Locală, intervenienţii şi-au dat, iniţial, acordul scris, prin semnarea Procesului - Verbal de punere în posesie!, ulterior au revenit, insistând în emiterea titlului de proprietate doar pentru terenul la care face referire Decizia nr. 925/ 2008...

(Vom reveni)

Articolele precedente ale anchetei jurnalistice:

“PROMO -- HOŢUL STRIGĂ... "HOŢII" : MAFIA RETROCEDĂRILOR IMOBILIARE, ÎN SUD-ESTUL ROMÂNIEI!”, Secţiunea “Dosarele Timpul”, 12.11.2013;

 “EXCLUSIV - FALS ŞI UZ DE FALS? MAFIA RETROCEDĂRILOR IMOBILIARE, din judeţul Constanţa, prezintă instanţelor şi comisiilor competente ACELAŞI ACT - UNICAT ÎN… FORME DIFERITE! Judecătoria nu observă... (Partea a treia)”, Secţiunea „Dosarele Timpul”, 07.11.2013;

 “EXCLUSIV. MAFIA RETROCEDĂRILOR IMOBILIARE este susţinută de deciziile NELEGALE ale Comisiei de la Prefectură şi de presiunile... “Virusului E.BOLA”! (Partea a doua)”, Secţiunea “Dosarele Timpul”, 04.11.2013;

 “Virusul “Ebola” bântuie devastator prin Prefectura Constanţa: reprezentantul Guvernului în teritoriu face presiuni ilegale asupra Comisiei de reconstituire a dreptului de proprietate din Lumina, pentru a o determina să ignore legea! (Partea 1)”, Secţiunea “Dosarele Timpul”, 29.10.2013.
 

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri