Noi analize medicale gratuite în 2023

Noi analize medicale gratuite în 2023(777)


Noi investigații medicale pe care le poți deconta prin CNAS începând cu 1 iulie 2023

Noul Contract-cadru care va reglementa multianual condițiile acordării asistenței medicale intră în vigoare începând cu 1 iulie. Astfel, se introduc noi analize medicale de prevenție, în special pentru persoanele cu vârste între 40 și 60 de ani, dar și pentru celelalte categorii.

În asistența medicală primară se creează cadrul legal care permite depistarea precoce a bolilor cu impact major asupra sănătății populației și se introduc noi instrumente în vederea realizării consultațiilor preventive pentru persoanele cu vârsta între 40 și 60 de ani.

Se vor realiza analize medicale pentru depistarea precoce a posibilității dezvoltării de boli cardio-vasculare, cerebro-vasculare, oncologice, a diabetului, a bolii cronice de rinichi, precum și pentru evaluarea sănătății mintale și reproductive.

Totodată, pentru persoanele cu vârsta de peste 60 de ani se va face evaluarea comportamentelor cu impact global asupra sănătății, a riscului fatal cardiovascular, oncologic, al osteoporozei, de incontinență urinară, evaluarea sănătății mintale, a riscului de demență și depresie).

Adulții cu vârsta între 18 și 39 de ani vor beneficia anual de consultațiile și analize medicale de prevenție la medicul de familie.

Tot în scopul consolidării prevenției, medicii de familie vor recomanda o paletă mai largă de investigații paraclinice de care pot beneficia gratuit asigurații. În ambulatoriu se vor putea efectua noi analize decontate de Casa de Asigurări de la 1 iulie. Printre acestea se numără determinarea vitaminei B12, a acidului folic, a rezervei alcaline.

De asemenea, se vor deconta pacienților, în anumite condiții, și investigații noi de înaltă performanță, precum RMN pentru întregul corp.

Pentru medicamentele compensate se introduc noi reglementări privind prescrierea biosimilarelor atât la inițierea tratamentului, cât și la continuarea acestuia, precum și obligația caselor de asigurări de sănătate de a monitoriza semestrial prescrierea produselor biologice. În pachetul de bază se introduc noi dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu, printre care menționăm: manșoanele compresive pentru asiguratele care au suferit intervenții chirurgicale oncologice, fotoliul rulant activ, dispozitivul de asistare a tusei, orteza craniană.

Laboratoarele vor putea face analize medicale de prevenție peste plafon

Se reglementează posibilitatea decontării peste valoarea de contractată de laboratoare cu casele de asigurări de sănătate atât a analizelor recomandate de medicii de familie, ca urmare a consultațiilor preventive acordate persoanelor asigurate cu vârsta de peste 40 de ani și a celor pentru monitorizarea evoluției sarcinii. Laboratoarele vor putea transmite medicului curant prin poșta electronică rezultatul analizelor și investigațiilor paraclinice. În asistența medicală paraclinică din ambulatoriu se extinde semnificativ pachetul de analize și investigații și se introduce posibilitatea furnizorilor de a încheia contract cu casa de asigurări de sănătate pentru punctele de recoltare mobile.

Medicii de familie plătiți în funcție de performanță

Prin noul Contract-cadru se reglementează pentru prima dată plata în funcție de performanță, medicina de familie fiind primul segment de asistență medicală pentru care se alocă o sumă din bugetul FNUASS în acest scop, potrivit economica.net Se introduc noi măsuri în scopul reducerii disparităților dintre mediul rural și cel urban în privința accesului la servicii medicale, prin crearea de stimulente pentru atragerea medicilor de familie în zonele rurale slab acoperite/neacoperite cu asistență medicală primară.

În asistența medicală spitalicească se extind listele serviciilor medicale care pot fi acordate în regim de spitalizare de zi cu peste 100 de servicii noi și se introduce condiția ca unitățile să asigure un program în spitalizare de zi de minimum 5 zile/săptămână și de 7 ore/zi acoperit de prezența a cel puțin unui medic de specialitate.

În asistența medicală ambulatorie clinică de specialitate pachetele de servicii diagnostice și terapeutice se extind, prin introducerea de noi servicii. A fost creat cadrul legal pentru creșterea accesului asiguraților la servicii de medicină fizică și de reabilitare în ambulatoriu, fiecare furnizor având obligația de a asigura un program de activitate de 7 ore/zi, respectiv 35 de ore/săptămână.

De la 1 iulie se decontează anual câte un detartraj cu ultrasunete și periaj profesional, care se efectuează pentru toată dantura, pentru fiecare asigurat la sănătate, potrivit noului Contract-cadru din sănătate. Detartrajul se va putea efectua decontat doar la dentiștii care au contracte încheiate cu Casele de Asigurări de Sănătate din teritoriu, reiese din Contractul-cadru analizat de Economica.net.
                                                     

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri