DE CE TREBUIE REACTIVATĂ MITROPOLIA TOMISULUI? (III)

DE CE TREBUIE REACTIVATĂ MITROPOLIA TOMISULUI? (III)(261)


Campanie TIMPUL : REACTIVAREA MITROPOLIEI TOMISULUI

Coordonator campanie: Pompiliu Comșa


Profesorul Constantin Barbu intervine în dezbaterea zilei, lansată ca urmarea unei scurgeri de corespondență oficială a Patriarhiei în presa progresistă (!?) și ne oferă punctul său de vedere cu privire la Mitropolia Tomisului, care vine în completarea unui studiu deja publicat. Așteptăm și alte opinii pe această temă, inclusiv din partea Patriarhiei Române.

De ce trebuie reactivată Mitropolia Tomisului?  Opinia Profesorului Constantin Barbu (III)

 

Marele Tezaur al ortodoxiei tipărit de Arhiepiscopia Tomisului, prin grija Înaltpreasfințitului Teodosie.

 

Scrisoare către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel

  
Astăzi, în Arhiepiscopia Tomisului, există un tezaur aproape incomparabil cu orice alt tezaur tipărit în lume. Doar o colecție a Bibliotecii Vaticanului și o colecție a Academiei Germane pot fi comparabile cu Monumenta Romaniae Historica și Monumenta Historicae Orthodoxae et Bizantinae.

Monumenta Romaniae Historica s-a tipărit, până în prezent în 500 de volume, fiecare volum fiind tipărit într-un singur exemplar. Colecția va avea 1000 de volume.

Monumenta Historicae Orthodoxae et Bizantinae se arată până în prezent prin peste 150 de papirusuri și 150 de volume, cu documente în facsimil color (din cele 1000 de volume proiectate, un proiect magnific gândit de Patriarhia Constantinopolului și Arhiepiscopia Tomisului, printr-o colaborare spirituală perfectă între Patriarhul Batholomeu I și IPS Teodosie).

Dacă ne referim la splendorile spirituale din Monumenta Romaniae Historica ar fi suficient să amintim manuscrisele privitoare la Sfântul Andrei, apostolul popoarelor de la Marea Neagră, la episcopii, arhiepiscopii și mitropoliții Tomisului și ai Vicinei, anume:

- Evangelicus, Episcopul Tomisului (303-304)
- Theotimus I, Mitropolitul Tomisului (390-407)
- Ioannes Tomitanus, Episcopul Tomisului (445-448)
- Theotimus II, Mitropolitul Tomisului (458)
- Petrus, Episcopul Tomisului (496)
- Anicetus, Mitropolitul Tomisului (secolele X-XI)
- Vasile, Mitropolitul Tomisului (secolul XI)
- Mitropoliții Vicinei (secolul XIV)

Într-o ediție-compendium de numai zece volume, IPS Teodosie i-a dăruit Preafericitului Patriarh Daniel actele fundamentale ale primului mileniu al Bisericii noastre strămoșești, Și, de asemenea, un papirus rarisim, anume papirusul Crezul de la Niceea (secolul VI, la care a participat episcopul tomitan Marcus – despre acest celebru episcop s-au publicat mai multe volume de documente în facsimil color, pentru prima dată în istoria Bisericii Ortodoxe Române) și o imagine a Discului lui Paternus(anul 520), primită oficial de la Muzeul Imperial din Sankt-Petersburg.

Primind aceste daruri capitale pentru Biserica Ortodoxă Română, Preafericitul Patriarh Daniel a trimis o caldă scrisoare de mulțumire (Nr. 362/13 octombrie 2020) către Arhiepiscopul Tomisului, părintele Teodosie.

Mărturisim că noi înșine am urmărit îndeaproape ceea ce scrie Biserica Ortodoxă Română în Începuturile vieții creștine pe teritoriul țării noastre, căutând în 74 de arhive ale lumii cele mai vechi și mai frumoase manuscrise privitoare la Sfântul Andrei, Împăratul Traian (papirusuri, manuscrise), privitoare la cele mai vechi manuscrise cu cuvinte în limbile scită, tracă, getică și dacă – manuscris inedit.

De asemenea, cele mai teribile mansucrise cu dovezi despre martirii creștini, unele nepublicate niciodată. În ceea ce privește organizare bisericească din Schythia Minor, am urmat îndeaproape ceea ce am putut învăța din Organizarea bisericească din Schythia Minor:„Menționam la început că Sfântul Andrei a trebuit să hirotonească episcopi, preoți și diaconi în cetățile de la Pontul Euxin în care a predicat pe Hristos.

La rândul lor, primii episcopi au hirotonit pe alții, chiar în condițiile în care credința creștină nu era încă recunoscută legal. Numai așa se poate explica faptul că în cetatea Tomis, metropola provinciei, sunt atestați documentar mai mulți episcopi. Actele martirice amintesc pe episcopii Evangelicus , Efrem și Tit, la începutul secolului al IV-lea.

Un episcop de Tomis cu numele Marcu a participat la lucrările primului Sinod ecumenic de la Niceea. în anul 369 era atestat documentar episcopul Betranion, apărător al Ortodoxiei în fața ereziei ariene; urmașul său Gherontie a participat la Sinodul II ecumenic de la Constantinopol din 381. În secolul al V-lea sunt cunoscuți episcopii Teotim I, Timotei (care a luat parte la Sinodul III ecumenic din 431, de la Efes), Ioan, Alexandru, Teotim II, iar în secolul următor Paternus și Valentinian. Toți erau oameni de mare cultură, autori de scrieri teologice care au luat parte la controversele dogmatice ale timpului.

În secolul al VI-lea Scythia Minor era o "provincie mitropolitană ", iar titularul ei devenise mitropolit, având 14 episcopii sufragane, în principalele orașe ale provinciei. Toate aceste scaune episcopale - inclusiv Tomisul - erau în legătură directă cu Patriarhia din Constantinopol, noua capitală a imperiului, principiu consfințit printr-o hotărâre a Sinodului IV ecumenic de la Calcedon, din anul 451.

Deci erau legați de Roma prin limbă, iar de Constantinopol prin credință. Din aceeași provincie erau originari și câțiva teologi de prestigiu, dintre care vom menționa doar doi: Sfântul Ioan Casian (c. 360-435), întemeietorul a două mânăstiri în Marsilia (azi Marseille - Franța), autorul unor lucrări teologice (Convorbiri cu Părinții, Despre așezămintele mânăstirești cu viață de obște, Despre întruparea Domnului s. a.) și Dionisie Exiguul (sau "cel Smerit", cca. 460-545), traducătorul unor cărți teologice și canonice din grecește, cel ce a pus bazele actualului sistem cronologic, cu numărarea anilor de la nașterea lui Hristos ("era creștină")."

Amintesc doar două manuscrise fenomenale: Palimpsestul de la Torino, cu pagini inedite din Ioan Cassian și manuscrisul din anul 497 cu câteva pagini cu cuvinte scrise chiar de mâna lui Dionysius Exiguus! Preafericitul Patriarh Daniel cunoaște bine acest proiect fiindcă i-am trimis o scrisoare personală (nr. 101/ 18 noiembrie 2020) în care îi detaliam și ce conțin primele 160 de volume ale proiectului. (Va urma)


Constantin Barbu

George Andrei Popescu Primăria Constanța
Claudiu Palaz Consiliul Județean Constanța
OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri