Claudiu Palaz Consiliul Județean Constanța
George Andrei Popescu Candidat Primăria Constanța
DEZLEGARE PE PERCHEZIȚIA DOMICILIARĂ

DEZLEGARE PE PERCHEZIȚIA DOMICILIARĂ(645)


 Judecătorii Ileana Anastasiu și Marius Epure de la CA Constanța au sesizat ICCJ:

„1. Aplicarea art.158 alin.3 CPP (privind abilitarea procurorului de a încuviința continuarea efectuării percheziției în locurile învecinate celui autorizat) e sau nu conditionată de descrierea acestor locuri învecinate în încheiere, respectiv în mandat?
2. Pot sau nu pot fi supuse verificării de legalitate în camera preliminară eventualele neregularități ale încheierii?”

Înalta Curte de Casație și Justitie este chemată să clarifice lucrurile în materie de percheziții – mai exact, în ceea ce privește efectuarea percheziției în locuri învecinate celui specificat în mandatul emis de procuror.

La 24 februarie 2023, ICCJ a înregistrat dosarul nr. 519/1/2023, format după ce in 7 decembrie 2022 judecătorii Ileana Anastasiu și Marius Epure de la Curtea de Apel Constanța au dispus sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justitie cu următoarea chestiune de drept:

„1. Aplicarea dispozitiilor art. 158 alin. (3) cod procedura penala (in referire la abilitarea procurorului de a incuviinta continuarea efectuarii perchezitiei in locurile invecinate celui cu privire la care judecatorul de drepturi si libertati a autorizat efectuarea perchezitiei) este sau nu este conditionata de catre descrierea acestor locuri invecinate in continutul incheierii prin care s-a incuviintat efectuarea perchezitiei, respectiv in cuprinsul mandatului de perchezitie, raportat la prevederile art. 158 alin. (7) lit. f cod procedura penala?
2. Pot sau nu pot fi supuse verificarii de legalitate, in procedura de camera preliminara avand de solutionat legalitatea administrarii probelor, eventualele neregularitati ale incheierii pronuntate de judecatorul de drepturi si libertati prin care s-a incuviintat efectuarea perchezitiei?”

Redăm pasajele citate din art. 158 CPP:

- alin. 3: „In cazul in care, in timpul efectuarii perchezitiei, se constata ca au fost transferate probe, date sau ca persoanele cautate s-au ascuns in locuri invecinate, mandatul de perchezitie este valabil, in conditiile legii, si pentru aceste locuri. Continuarea efectuarii perchezitiei in aceasta situatie se incuviinteaza de catre procuror”;
- alin. 7 lit. f: „Incheierea instantei si mandatul de perchezitie trebuie sa cuprinda: (...) descrierea locului unde urmeaza a se efectua perchezitia sau, daca este cazul, si a locurilor invecinate acestuia”.

Altfel spus, completul Anastasiu-Epure solicită ca instanța supremă sa precizeze dacă procurorul are voie să încuviințeze continuarea percheziției în locurile învecinate celui specificat inițial în mandat, chiar dacă aceste locuri vecine nu sunt descrise în încheierea prin care judecătorul de cameră preliminară a incuviințat percheziția în locul inițial. Asta în primul rând.

În al doilea rând, CA Constanța intreabă dacă încheierea judecatorească de mai sus poate sau nu fi verificată din punctul de vedere al legalitații (în aceeași procedură de cameră preliminară) dacă apar suspiciuni privind existența unor neregularitati în conținutul acelei încheieri. Totuși, această eventuală verificare nu trebuie făcută în cadrul unei căi de atac, ci într-o procedură lipsită de contradictorialitate, detaliază Curtea de Apel Constanța în punctul de vedere pe care îl veți citi mai jos – punct de vedere favorabil verificării de legalitate a încheierii de încuviințare a percheziției.


În opinia noastră nu se poate efectua nicio percheziție și toate perchezițiile au fost neconstituționale. De ce? De lege supremă..., hahaha, art 27 alin 2 lit e prevede ca excepție executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărâri judecătorești; hotărârea judecătorească este definită și explicitată la art. 370 al 3 c. Toate celelalte hotărâri pronunțate de instanțe în cursul judecății se numesc încheieri. relevanța pt. dezlegarea chestiunii supusă analizei o are sintagma "" în cursul judecății" ...
 

(luju.ro)

Mihai Lupu Consiliul Județean Constanța
OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri