ANUNȚ PUBLIC - privind demararea investigațiilor de teren pentru realizarea nodului rutier Peștera

ANUNȚ PUBLIC - privind demararea investigațiilor de teren pentru realizarea nodului rutier Peștera(808)


Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în calitate de beneficiar al contractului nr. 92/57240/15.07.2022 privind Elaborarea Studiului de Prefezabilitate și a Studiului de Fezabilitate privind „Realizarea de noi noduri rutiere pe Autostrăzi” a inițiat demararea investigaţiilor de teren: măsurători topografice, studii geotehnice, studii arheologice, identificare şi curăţare teren de muniţii neexplodate, evaluare terenuri în vederea permiterii accesului pe proprietate pentru obiectivul de investiţie sus menţionat.

Precizăm că pentru realizarea acestor studii de teren, conform Legii nr.255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, articolul nr.16, proprietarii şi deţinătorii cu orice titlu ai imobilelor situate pe culoarul de studiu şi expropriere sunt obligați să permită accesul pentru realizarea investigațiilor de teren necesare pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate.

Având în vedere prevederile legislative, cetăţenii care deţin cu orice titlu imobile situate de-a lungul coridorului și în cadrul zonelor studiate, sunt rugați să permită accesul echipelor tehnice şi utilajelor acestora pentru efectuarea în bune condiții a măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice, a studiilor arheologice și a tuturor operațiunilor necesare studiului de fezabilitate – în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, articol nr.16.

Perioada de realizare a tuturor studiilor de teren este 13.03.2023 - 31.12.2023.

#Primăria Municipiului Medgidia

OMD MAMAIA CONSTANTAjooble.org ziare, stiri