Asociația Băncilor Germane s-a pronunțat în favoarea monedei euro digitale

Asociația Băncilor Germane s-a pronunțat în favoarea monedei euro digitale(212)


Poziția băncilor ofera noi argumente pentru infirmarea unor teorii conspiraționiste legate de euro, ca monedă digitală de bancă centrală (CBDC), vehiculate în România în ultima perioadă.

Scenariul conspiraționist: scurt apel la memorie

Se lansa tema falsă și alarmistă a renunțării la euro în formă fizică ca urmare a digitalizării complete a monedei europene. Apoi, odată declanșat efectul “bulgărelui de zăpadă”, au fost răspândite informații privind transformarea monedei naționale (leu) în euro digital sau într-o altă monedă digitală de bancă centrală (CBDC) undeva în cursul anului 2023. 

Se afirma că introducerea CBDC (inclusiv euro digital) va duce la dispariția băncilor comerciale prin centralizarea operațiunilor bancare la băncile centrale, că banii vor avea o valabilitate limitată în timp și că aceștia nu vor putea fi folosiți decât pentru cumpărăturile ce vor fi indicate discreționar de autorități. Altfel spus, banii ar urma să devină programabili.

Asociația Băncilor Germane dixit: euro digital oferă multiple oportunități

În viziunea Asociației Băncilor Germane (BdB), un euro digital va permite depășirea problemelor generate de actuala fragmentare a pieței europene pentru plăți electronice, în special în domeniul celor de retail[ii]. Ca mijloc de plată, ușor de utilizat și fără risc, noua monedă va putea fi încorporată în metodele de plată comercială din zona euro. În condițiile primirii statutului de monedă cu curs legal, euro digital va avea un avantaj clar asupra mijloacelor de plată existente, ceea ce va duce la o largă acceptare din partea publicului. Totodată, un euro digital va permite Europei să-și organizeze piața plăților digitale și a serviciilor asociate în mod autonom, fără a depinde de furnizori din afară, așa cum este cazul în prezent.

Totuși, băncile germane atrag atenția că succesul posibilei viitoare monede digitale europene[iii] depinde de modul cum aceasta va răspunde nevoilor publicului.

Așteptări privind un euro digital

Băncile germane se implică în procesul de adoptare al unei CBDC europene având o serie de așteptări.

 * un euro digital trebuie să fie o formă “mai bună” de numerar pentru consumator

Băncile germane subliniează că ele țin ca euro digital să “îndeplinească strict cerințele europene de protecție a datelor” și ca acesta “să adere la principiul că utilizatorii își mențin suveranitatea asupra datelor lor”.

 * euro digital va fi pus în circulație de băncile comerciale

Potrivit vicepreședintelui BCE, Fabio Panetta, conturile de euro digital și operațiunile de plăți asociate “vor fi oferite și operate de intermediari financiari privați, așa cum este cazul conturilor bancare și serviciilor cu care clienții sunt deja obișnuiți”.

 * euro digital va trebui să răspundă cerințelor pieței și să faciliteze inovarea pe termen scurt și lung

 Potrivit băncilor germane, pentru a avea succes pe termen lung într-o piață a plăților ce este extrem de competitivă, euro digital trebuie să fie astfel proiectat încât să ofere băncilor suficientă flexibilitate pentru a dezvolta noi soluții inovative pentru clienții lor. Anonimitatea plăților este importantă pentru utilizatori, deci euro digital ar trebui conceput conform principiului: “cât mai multă protecție a vieții private este posibilă, cât de multe cerințe de prevenire a spălării banilor… sunt necesare”.

În ceea ce privește îngrijorările unor clienți că euro digital ar putea să afecteze confidențialitatea datelor privind plățile lor, BCE propune să nu aibă acces la date personale. Într-un scenariu de bază, datele personale și cele privind tranzacțiile vor fi accesibile numai instituțiilor financiare pentru a respecta cerințele legale impuse acestora. Legiuitorii europeni urmează să stabilească unde va fi stabilit echilibrul între apărarea vieții private și celelalte obiective de politică publică.

Legat de plățile programabile, BCE susține ideea efectuării acestora de către bănci. Instituția europeană avertizează însă că nu trebuie să se facă confuzie între plățile programabile și moneda programabilă.

În cazul plăților programabile, o persoană decide ce face cu banii săi, autorizând băncile să facă o plată automată atunci când anumite condiții, stabilite la propria sa alegere, sunt îndeplinite. Moneda programabilă înseamnă că banii deținuți de clienți sunt supuși unor limitări stabilite de alte persoane decât aceștia.

 *  un euro digital trebuie proiectat să facă riscurile gestionabile

În opinia BdB, introducerea unui euro digital nu va genera numai oportunități, ci implică și riscuri potențiale pentru membrii săi, cum ar fi pierderea de depozite bancare cu efecte negative asupra finanțării economiei reale, reducerea veniturilor și slăbirea relațiilor bancă-client.

 

Concluzii

Recentul comunicat al băncilor private germane reprezintă un nou argument că introducerea unui euro digital se realizează în mod transparent, pe bază de dialog între instituțiile politice ale UE și alte părți interesate. Proiectul respectiv nu este rezultatul deciziilor unor conspiratori și nici nu ascunde intenții malefice. Bine pilotat și odată transpus în practică, el va aduce o importantă contribuție la asigurarea independenței digitale și monetare europene. Totodată, va crește atractivitatea pieței financiare europene.

 

Cristian Bichi, 

Consilier guvernator, Cancelaria BNR

OMD MAMAIA CONSTANTAjooble.org ziare, stiri