Claudiu Palaz Consiliul Județean Constanța
George Andrei Popescu Candidat Primăria Constanța
CULISELE SECURITĂȚII - LEONTE NĂSTASIE

CULISELE SECURITĂȚII - LEONTE NĂSTASIE(439)


Pe Leonte Năstăsie (NĂSTASE) îl știu românii de mult. La toate evenimentele ce țin de caricatură mai ales, dar și la celelalte ce țin de cultură, îi poți admira talentul și ochelarii. N-am observat dacă are ochi albaștri, dar CNSAS, a demonstrat în instanță că este un biet delator. Sau turnător infect, cum vă spune țăranul din mine. Iată dovada:


Dosar nr. 3859/2/2010
ROMÂNIA
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI
SECŢIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Dosar nr. 3859/2/2010

Sentinţa Civilă nr. 4050
Şedinţa publică de la 07.06.2011
Completul compus din:
Preşedinte: Severin Daniel Gheorghe
Grefier: Trotea Mariana

Pe rol se află spre soluționare acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELORSECURITĂȚII în contradictoriu cu pârâtul LEONTE NĂSTASIE, având ca obiect, ,acțiune în constatare".

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns reclamantul Consiliul Național Pentru Studierea Arhivelor Securității prin consilier juridic care depune delegaţie în şedinţă publică şi pârâtul, personal.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care, Curtea acordă cuvântul pe probe.
Reclamantul, prin consilier juridic, solicită admiterea probei cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei.

Curtea încuviinţează pentru reclamant proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei.
Pârâtul, personal, solicită încuviinţarea probei cu martori. În cadrul acestei probe, solicită citarea în calitate de martor a persoanei care l-a „racolat" pentru a proba motivul pentru care această persoană l-a „racolat".
Reclamantul, la interpelarea Curţii, arată că se opune încuviinţării probei cu martori.

Curtea, deliberând asupra cererii pârâtului privind încuviințare probe CU martori, o respinge, având în vedere că nu sunt clare faptele pe care pârâtul doreşte să le probeze.
Nemaifiind cereri de formulat şi excepţii de invocat, Curtea acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Reclamantul, prin consilier juridic, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată arătând că potrivit motivelor arătate în acțiune şi a înscrisurilor doveditoare, sunt îndeplinite condițiile pentru constatarea calității pârâtului de colaborator al securităţii.

Pârâtul, personal, solicită respingerea acțiunii, arătând că este vorba de o confuzie în ceea ce priveşte faptele arătate. Arată că i s-au impus anumite condiţii de către organele care l-au racolat. Mai arată că înainte cu 2 ani de Revoluţia din
Decembrie 1989 a refuzat să mai colaboreze cu acestea.

Curtea declară dezbaterile închise şi reține cauza în pronunţare.

CURTEA,

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 30.04.2010, reclamantul Consiliul Național Pentru Studierea Arhivelor Securității a solicitat în contradictoriu cu pârâtul Leonte Năstasie să se constate calitatea de colaborator al
Securitătii.

Mihai Lupu Consiliul Județean Constanța
OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri