EXCLUSIV. MAFIA RETROCEDĂRILOR IMOBILIARE este susţinută de deciziile NELEGALE ale Comisiei de la Prefectură şi de presiunile... “Virusului E.BOLA”! (Partea a doua)

EXCLUSIV. MAFIA RETROCEDĂRILOR IMOBILIARE este susţinută de deciziile NELEGALE ale Comisiei de la Prefectură şi de presiunile... “Virusului E.BOLA”! (Partea a doua)(5255)


În prima parte a anchetei noastre despre MAFIA RETROCEDĂRILOR IMOBILIARE, ÎN JUDEŢUL CONSTANŢA (articolul “Virusul “Ebola” bântuie devastator prin Prefectura Constanţa: reprezentantul Guvernului în teritoriu face presiuni ilegale asupra Comisiei de reconstituire a dreptului de proprietate din Lumina, pentru a o determina să ignore legea! (Partea 1)”, ZiarulTimpul.ro, secţiunea DOSARELE TIMPUL, 29.10.2013) am pornit de la un caz din comuna Lumina, zona carierei de piatră granitică de la Sibioara. Îl detaliem, mai ales sub aspect juridic, astăzi.
Se pregăteşte… Mihail Kogălniceanu (articolul de mâine, partea a treia a anchetei jurnalistice)!

 

 

Cum pun moştenitorii unui biet “plugar” mâna pe o carieră de granit! Sau: spune-mi cine ţi-e avocat, ca să-ţi spun cu cine ţine prefectul!...

 


În 29 mai 2003, SC SOMACO CONSTRUCT SRL a cumpărat, prin contractul nr.1021, de la Somaco SA Bucuresti, clădrile administrative si de productie din Constanta, precum si o suprafaţă de teren, din extravilanul comunei Lumina. Pe acest teren desfăşoară activitati de exploatare miniera in cadrul unei cariere de piatră granitică. Societatea are toate documentele cerute de lege: Certificat de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor (seria MO, nr. 4703), documentaţia cadastrală completă şi Încheierea de Intabulare în Cartea Funciară (Nr. 1947/1999), licenta de exploatare nr.2454/2001.
La data de 02.07.2003, prin Contractul de Asociere în Participatiune nr. 2422, încheiat cu Consiliul Local al comunei Lumina, aceeaşi societate a luat în concesiune, de la autorităţile administrative locale, o suprafaţă de teren (8,7 ha), pe care a dezvoltat, prin investiţile efectuate (patru milioane euro, conform actelor financiar-contabile doveditoare!), activităţi de exploatare minieră.
Doi ani mai târziu, în 2005 aşadar, trei moştenitori ai unui proprietar de teren din zonă, Nicolae Tudorancea, deposedat de proprietăţile sale imobiliare, în mod abuziv, de către regimul comunist, au început demersurile, la Comisia Locală şi la cea Judeţeană, de Stabilire a Drepturilor de Proprietate Privată asupra Terenurilor, ulterior şi în Justiţie, pentru retrocedarea, în natură, exact pe amplasamentele carierei şi gropii de gunoi comunale!, a terenurilor revendicate, acţiuni care s-au finalizat, în anul 2008, prin pronunţarea Deciziei Civile nr. 925/2008, a Tribunalului Constanţa, devenită irevocabilă.
Dat fiind faptul că moştenitorii în cauză doreau reconstituirea dreptului de proprietate pe amplasamentul exploataţiei miniere de la Sibioara, teren exclus de la reconstituire potrivit art.2 lit.e din Legea nr. 18/1991, privind Fondul Funciar şi a art.4 alin.1 din Legea nr. 1/2000, privind Reconstituirea Dreptului de Proprietate pe Terenuri Agricole şi Forestiere, niciunul dintre cei patru prefecţi care s-au succedat, până la Eugen Bola, nu a cutezat să încalce legea şi să facă presiuni pentru punerea în posesie a moştenitorilor, in condiţiile în care aceşti reprezentanţă în teritoriu ai Guvernului României proveneau, totuşi, din partide diferite, uneori antagonice politic (PSD, PDL-UNPR, PC, din nou PSD)!
Doar E. Bola, poreclit de către locuitorii judeţului (oare de ce?!...) „EBOLA”, precum celebrul... virus ucigaş din Africa (!), deşi jurist de meserie (fost avocat”) şi cu experienţă în administraţie, împinge, cu insistenţă, de la spate, Comisia Locală de la Lumina, pentru a-i pune în posesie pe moştenitorii reprezentaţi în Justiţie, ca avocat angajat, de către prietenul său Ionel Haşotti, fratele fostului şef de partid al actualului prefect, senatorul PNL Puiu Haşotti!...
În prima parte a acestei anchete (care va continua, mâine, cu un caz aproape similar, din comuna Mihail Kogălniceanu, în care unul dintre moştenitorii din Lumina al aceluiaşi deposedat abuziv, „plugarul” latifundiar şi deţinător de cariere de granit, Nicolae Tudorancea, este reprezentat în Instanţă de către... acelaşi avocat constănţean, Ionel Haşotti.
Deja, de mâine, trecem la chestii (dezvăluiri) „d’alea grele”, inclusiv cu azimuturi PENALE. De exemplu, vom reda, în facsimil, două documente, acte doveditoare depuse în Instanţă!, care, chipurile, sunt copii după acelaşi unic original. Problema este că... nu seamănă între ele! Pe şleau: UNUL PARE A FI UN FALS, DUPĂ CELĂLALT, CARE PARE, ŞI EL, A FI... TOT UN FALS! Veţi putea judeca şi dumneavoastră...
Astăzi, aşa cum am promis în prima parte a materialului - anchetă, detaliem cazul de la Sibioara, accentuând pe NELEGALITATEA Hotărârii emise, la presiunea prefectului „EBOLA”, de către Comisia Judeţeană de stabilire a Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Constanţa, în favoarea moştenitorilor consiliaţi şi reprezentaţi juridic de către unul dintre cei mai de succes avocaţi constănţeni, aproape imbatabilul (în Justiţia locală, cel puţin...) Ionel Haşotti.

 

 

 

SC SOMACO CONSTRUCT SRL a dat în judecată Comisia Judeţeană, a lui E.Bola, atât la Judecătorie, pe Legea Fondului Funciar (nr. 18, din 1991), cât şi la Tribunal, în contencios administrativ, pe Legea Reconstituirii Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor (nr. 1, din 2000)

 

La Judecătoria Constanţa, cu numărul de înregistrare 927, din 23.04.2013, a fost depusă, de către SC SOMACO CONSTRUCT SRL, o PLÂNGERE, împotriva Hotărârii nr. 49, din 20.03.2013, a Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Constanţa, prin care era anulată (revocată), RETROACTIV şi EXCEDENTAR TERMENULUI TEMPORAL LEGAL, o altă Hotărâre (nr. 266, din 13.04.2011, aşadar: dată cu nu mai puţin de... doi ani în urmă!), A ACELEIAŞI COMISII! În drept, sunt invocate art. 53 alin. 2 din Legea nr. 18, din 1991 (a Fondului Funciar), art. 4 din Legea nr.1, din 2000 şi Hotărârea de Guvern (H.G.) nr. 890, din 2005.

La data de 18. 09. 2013, la Tribunalul Constanţa – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, a fost înregistrată acţiunea în contencios, prin care subscrisa societate comercială SOMACO CONSTRUCT SRL, cu sediul în Constanţa, Bd. I.C. Brătianu, nr. 131, judeţul Constanţa, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Constanţa, sub nr. J13/5106/2004, având CUI 14833060, cont: RO03RNCB2300000579660001, deschis la BCR - Agenţia Constanţa, reprezentată legal de administratorul Florescu Dan Radu şi convenţional de consilierul juridic Tufan Vasile, în calitate de RECLAMANT, în contradictoriu cu PÂRÂTA Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Constanţa, cu sediul în Constanţa, b-dul Tomis, nr.51 (Sediul Instituţiei Prefectului Judeţul Constanţa), judeţul Constanţa, în temeiul art. 8 alin.1 din Legea nr.554/2004, solicită Instanţei ca, prin Hotărârea pe care o va adopta, să dispună: ANULAREA, ÎN TOT, a Hotărârii nr. 49, emisă la data de 20.03.2013, de către pârată, ca fiind un act administrativ NELEGAL, NETEMEINIC şi INOPORTUN, ce contravine principiului NERETROACTIVITĂŢII şi STABILITĂŢII RAPORTURILOR JURIDICE, şi care îi afectează reclamantei, în mod grav, ireversibil sub numeroase aspecte, DREPTUL DE PROPRIETATE şi DE FOLOSINŢĂ.
De asemenea, ca un al doilea cap de cerere, reclamanta cere suspendarea aplicării Hotărârii nr. 49, din 20.03.2013, până la o soluţie DEFINITIVĂ şi IREVOCABILĂ, EXECUTORIE fără alte căi de atac, în speţă.

Pentru că cele două acţiuni au un conţinut, “pe fond”, ca şi motivaţii, aproape identic, o să descriem dispozitivul celei de-a doua, care, fiind mai detaliat, explică mai bine, pentru toţi cititorii, speţa: adică IMENSA ILEGALITATE, CARE ESTE PROMOVATĂ DE CĂTRE COMISIA DE LA PREFECTURA VIRUSATĂ DE E.BOLA!

În motivarea acţiunii în contencios administrativ, ca şi considerente prealabile, reclamanta arată că la data de 16.04.2013, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.554/2004, în termen legal, a solicitat pâratei retractarea, în tot, a actului administrativ în cauză, fără ca până în acel moment (de altfel, nici până în ziua de astăzi!) să fi primit vreun răspuns, din partea acesteia, deşi trecuseră, până atunci, nu mai puţin de cinci (5) luni de zile de la data sesizării, drept pentru care s-a adresat Instantei de contencios administrativ, pentru anularea Hotărârii nr.49, din 20.03.2013, emisă de către pârâtă.

Reclamanta SOMACO CONSTRUCT SRL argumentează, în continuare, de ce consideră Hotărârea atacată ca fiind NELEGALĂ, NETEMEINICĂ şi INOPORTUNĂ.

 

 


De ce este NETEMEINICĂ şi NELEGALĂ Hotărârea atacată: revocă, ÎN MOD TARDIV, o Hotărâre anterioară, NECONTESTATĂ ÎN TERMEN, CARE A INTRAT ÎN CIRCUITUL JURIDIC CIVIL şi ŞI-A PRODUS EFECTELE!

 

 


SOMACO CONSTRUCT SRL consideră că Hotărârea nr. 49/20.03.2013 este ILEGALĂ, deoarece, ÎN MOD TARDIV, revocă o Hotărâre a... ACELEAŞI COMISII, respectiv Hotărârea nr. 266, din 13.04.2011, act administrativ cu caracter jurisdicţional, care a intrat în circuitul civil şi ŞI-A PRODUS EFECTELE, situaţie ce CONTRAVINE PRINCIPIULUI NERETROACTIVITĂŢII ACTULUI ADMINISTRATIV, dar şi prevederilor art. 1 alin.6 din Legea nr. 554/2004, privind Contenciosul Administrativ.
Prin urmare, reclamanta indică a se observa că, potrivit prevederilor art.53 alin.2 din Legea nr. 18/1991 - Republicată, niciuna dintre persoanele îndreptăţite NU a formulat plângere (în termenul legal, de 30 de zile de la comunicare), împotriva Hotărârii nr. 266 din 13.04.2011, prin care Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Constanţa a INVALIDAT propunerea de punere în posesie, formulată de către Comisia Locală a comunei Lumina (nr.2587 /16.03.2011, înregistrată la Instituţia Prefectului Judeţul Constanţa, sub nr. 3723/ 04.04.2011), pe amplasamentul prevăzut în dispozitivul Sentinţei Civile nr. 7474/2008, a Judecătoriei Constanţa, modificată prin Decizia nr. 925/2008, a Tribunalului Constanţa.

Prin NECONTESTAREA, ÎN TERMENUL LEGAL (30 de zile de la comunicare), a Hotărârii nr. 266, din 13.04.2011, de către persoanele îndreptaţite legal, inclusiv moştenitorii autorului Tudorancea Nicolae, aceasta a intrat în circuitul civil şi şi-a produs efectele juridice. Această situaţie, de fapt şi de drept, probează că, prin INACŢIUNEA lor, cei în cauză AU ACCEPTAT, DE FACTO, situaţia juridică că reconstituirea dreptului de proprietate nu se poate face pe amplasamentul prevăzut în dispozitivul Hotărârilor Judecătoreşti mai sus menţionate, acceptând, implicit, să li se facă o altă propunere de punere în posesie, în natură, dar pe un alt amplasament, de către Comisia Locală a comunei Lumina, lucru care s-a şi întâmplat, de altfel.

Mai mult, cei în cauză au conştientizat că reconstituirea NU se poate face pe amplasamentul stabilit prin Decizia nr. 925/2008, a Tribunalului Constanţa, întrucât există un „INCIDENT LEGAL”, prevăzut la art.4 al.1 din Legea nr. 1/11.01.2000, pentru Reconstituirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Agricole şi Forestiere, determinat atât de faptul că, pe acest amplasament (în perimetrul „Sibioara2 – Valea cu Izvorul”), desfăşoară activităţi miniere, de exploatare („şisturi verzi”, piatră granitică) reclamanta SC Somaco Construct SRL, în baza Licenţei de Exploatare nr. 2454/2001, cât şi suprapunerii cu alţi titulari de drepturi, constituite ANTERIOR Hotărârii Judecătoreşti (nr. 925/2008), aşa cum rezultă din Adresele nr. 3918, din 08.04.2009, şi nr. 5938, din 15.06.2009, a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Constanţa.
Ori, spune reclamanta, actul administrativ contestat, respectiv Hotărârea nr. 49/20.03.2013, a fost emis de pârâtă în mod PREMEDITAT, ABUZIV şi FRAUDULOS, cu scopul de a facilita reconstituirea, în natură, a dreptului de proprietate, pentru moştenitorii autorului Tudorancea Nicolae, EXACT pe amplasamentul INVALIDAT prin Hotărârea nr.266, din 13.04.2011, întrucât titlul deţinut de aceşti moştenitori NU ESTE OPOZABIL RECLAMANTEI, SC Somaco Construct SRL!

 


Chiar pârâta se dă de gol, prin titlul de proprietate deţinut, la solicitarea căruia s-a ferit, CU REA CREDINŢĂ, ca de dracu să... pomenească că reclamanta exploatează o carieră, pe amplasamentul pretins!

 

 


Situaţia de mai sus este probată, în opinia reclamantei, chiar cu... titlul deţinut de moştenitorii în cauză!
Astfel, Decizia nr. 925/2008, a Tribunalului Constanţa, dovedeşte că la momentul formulării acţiunii în Justiţie, prin care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, în natură, pe amplasamentul deţinut de reclamanta Somaco Construct SRL, au evitat, CU REA CREDINŢĂ!,... introducerea în cauză a acesteia (adică: nominalizarea societăţii sau a activităţii miniere desfăşurate, acolo, de către aceasta) cu scopurile, vădite, de a nu da posibilitatea reclamantei să-şi apere dreptul de proprietate şi de folosinţă, respectiv invocarea în faţa Instanţei a incidentului juridic prevăzut de art.4 al.1 din Legea nr. 1/2000: desfăşurarea de activităţi miniere. Printr-un astfel de demers, PREMEDITAT (de aici: REAUA CREDINŢĂ în abordarea acţiunii în Justiţie!), s-a obţinut o Hotărare Judecătorească NETEMEINICĂ şi NELEGALĂ, care NU ESTE OPOZABILĂ PETENTEI, Somaco Construct SRL!

În opinia reclamantei, raportat la această situaţie, de fapt şi de drept, apare inexplicabil, şi tardiv totodată!, ca, după nu mai puţin de... doi (2) ani!, pârâta, Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor, să procedeze la... revocarea Hotărârii nr. 266, din 13.04.2011, fără... a indica vreun temei legal sau vreo împrejurare care să o determine să ia. în cadrul legilor în vigoare, o astfel de hotărâre. Şi mai curios (şi nelegal, totodată!), Comisia Judeţeană nici măcar NU face... nicio precizare cu privire la existenţa sau inexistenţa unui incident juridic civil, legal, prevăzut la art.4 al.1 din Legea nr. 1/2000!
O atare situaţie contravine principiului neretroactivitatii actului administrativ şi stabilităţii raporturilor juridice, iar, cu atât mai mult, dat fiind faptul că în cazul de faţă este vorba despre un act administrativ CU CARACTER JURISDICŢIONAL, care se bucură de o mai mare stabilitate, instituţia revocarii nu poate opera oricum şi oricând, prin afectarea drepturilor altor terţi. Legea este clară, în acest sens: "Această stabilitate decurge din faptul că legea organizează căi jurisdicţionale, de atac, SPECIALE, pentru aceste acte, căi care trebuie să fie utilizate atât de către particulari, (în speţă: moştenitorii autorului Tudorancea Nicolae – N. Red.), cât şi de către administraţie (în speţă: Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Constanţa – N. Red.), pentru a putea obţine anularea sau reformarea actelor emise (în acest caz: Hotărârea nr. 266, din 13.04.2011 -- N. Red.)".

Prin neexercitarea căilor jurisdicţionale, în termenul prevăzut de lege, actul administrativ jurisdicţional nu mai poate fi revocat, de către emitent (pârâta Comisie Judeţeană), ci numai de către Instanţa de Contencios Administrativ.


Dacă respectiva Comisie n-are, în componenţă, oameni pregătiţi juridic (!), prefectul Eugen Bola, jurist, fost avocat, ce scuză mai are?...

 


„Misterul” aberantei (din punctul de vedere al cadrului legal) Hotărâri a Comisiei, aflate sub umbrela atribuţional-responsabilă şi administrativ-cenzuratoare a Instituţiei Prefectului, se adânceşte, dacă se observă că „incidentului legal”, prevăzut de art.4 alin.1 din Legea nr. 1/2000, a fost adus, şi încă de nenumărate ori!, la cunoştinţa Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa, titularul înaltei funcţii, de reprezentant al Guvernului în teritoriu, fiind, la noi, un... jurist (fost şi, probabil, viitor avocat!, cu experienţă şi în administraţie, prin funcţiile deţinute în perioadele când s-a aflat la Putere partidul din care provine, PNL, dar şi sub... „odioasa” şi „asupritoarea”, nu-i aşa..., guvernare pedelistă!)!

Eugen Bola, căci despre el este vorba, are, însă, aşa cum arătam în prima parte a articolului, publicată pe 29 octombrie a.c., de îndeplinit multe obligaţii, de (fost) partid (ba chiar şi de... alianţă!) şi de acoperit multe sinecuri, unele provenite din vechi relaţii de prietenie. Desigur, nici nu ne trece prin gând, însă, că implicarea sa în acest caz (în care face presiuni asupra Comisiei de la Lumina, pentru a pune în aplicare o Hotărâre care este contestată în Justiţie, prin două acţiuni aflate pe rolul Instanţelor!) ar avea vreo legătură cu vechea amiciţie cu fraţii Haşotti, Puiu (senator PNL şi fost, probabil şi viitor!, şef partinic al lui Bola!) şi, mai ales, Ionel H. Acesta din urmă fiind (dar repetăm: este o întâmplare, care, Doamne fereşte, n-are, nu-i aşa..., nicio legătură cu zelul, cam ilegal!, al prefectului) taman avocatul... moştenitorilor autorului Nicolae Tudorancea, adică al celor care vor înapoi terenul strămoşului lor... ”plugar”, exact pe hiper-valorosul amplasament al carierei de piatră granitică (care, de altfel, era în exploatare şi pe vremea... „plugarului”, cum scrie în acte, Tudorancea!). Coincidenţă. „Fatalitate, mamă-soacră!”, vorba lui Caragiale...

Dacă prefectul, jurist ca formaţie şi profesie, face de-acestea, atunci ce pretenţii să mai ai de la pârâta Comisie Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor Constanţa, căreia i-a fost semnalat, la fel de prompt şi de des!, „incidentul legal” menţionat, care incident nu-i chiar un „amănunt”, fiind vorba despre o dispoziţie legală imperativă, care este tocmai... cheia (juridică) a întregii speţe! Acelaşi aspect legal a fost adus şi la cunoştinţa Comisiei Locale (din comuna Lumina, judeţul Constanţa) de Stabilire a Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor. Exemple de astfel de documente, trimise Prefecturii,şi celor două Comisii: Notificarea nr. 2943, din 16.03.2011, Adresa nr. 9291, din 09.07.2012, Adresa nr. 6009, din 09.07.2012, Adresa nr. 9911, din 16.07.2012, Adresa nr. 3754, din 12.03.2013.

În aceste condiţii, este de neînţeles cum a fost posibilă emiterea, de către pârâtă, a Hotărârii nr.49, din 20.03.2013, când erau cunoscute elementele situatţei, de fapt şi de drept, în acest caz. La fel de inexplicabile sunt şi solicitările... lacunare, transmise de către pârâtă, prin intermediul... Instituţiei Prefectului Judeţul Constanţa, Comisiei Locale de Stabilire a Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Lumina, prin Adresele nr. 3972, din 25.03.2013, şi nr. 4304, din 28.03.2013, în susţinerea demersului reluat de către moştenitorii autorului Tudorancea Nicolae.

 


De ce este INOPORTUNĂ (în sens juridic) Hotărârea atacată: Părţile nu acceptă niciun compromis, până la soluţia definitivă şi irevocabilă a Instanţei, Somaco Construct SRL continuând activitatea minieră, iar moştenitorii neacceptând alt amplasament, ori despăgubiri!

 

 

 

Hotărârea contestată, în Justiţie, de către reclamanta Somaco Construct SRL, este, în opinia acesteia, INOPORTUNĂ (în sens juridic), dat fiind faptul că nu indică niciun temei juridic, legal, care să o justifice sau să o motiveze, iar solicitarile / precizările Instituţiei Prefectului Judeţul Constanţa, transmise prin Adresele nr. 3972, din 25.03.2013, şi nr. 4304, din 28.03.2013, DEŞI CONFUZE!, impun, t, Comisiei Locale Lumina pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor, în procedura punerii în posesie, OBLIGAŢIA de a prezenta propunerea de punere în posesie (oferta) semnată de către persoanele îndreptăţite, situaţie ce contravine prevederilor art.10 din Hotărârea nr. 890/2005!

Ori, astfel de solicitari, LIPSITE DE SUPORT LEGAL, sunt ŞI INOPORTUNE, în condiţiile în care, prin repetate Memorii, adresate Instituţiei Prefectului Judeţul Constanţa şi pârătei Comisii Judeţene, atât de către reclamantă, CÂT ŞI DE CĂTRE... COMISIA LOCALĂ LUMINA!, s-a probat că moştenitorii autorului Tudorancea Nicolae nu doresc reconstituirea dreptului de proprietate pe niciun ALT amplasament decât pe cel ce face obiectul Deciziei Civile nr. 925, din 02.10.2008, a Tribunalului Constanţa, situaţie ce contravine celor convenite de pârâtă, prin Procesul Verbal de Şedinţă de Fond Funciar, din data de 05.07.2012 (punerea de acord asupra unei locaţii care să nu afecteze interesele legitime ale altor proprietari, după care să fie supusă validariii de catre pârâtă).

Un alt element de INOPORTUNITATE este dat, în opinia reclamantei, de faptul că pe amplasamentul ce face obiectul Sentinţei Civile nr. 7474/2008, a Judecătoriei Constanţa, modificată prin Decizia nr. 925/2008, a Tribunalului Constanţa, continuă să se desfăşoare activităţi miniere, de exploatare, de către petenta SC Somaco Construct SRL, în baza Licenţei de Exploatare nr. 2454/2001 şi a Contractului de Asociere in Participaţiune nr. 2422/2003, încheiat între petentă şi Consiliul Local al comunei Lumina.

Pentru exploatarea acestui amplasament, petenta Somaco Construct SRL prezintă acte financiar-contabile, doveditoare ale faptului efectuat, în timp, investitii de patru (4) milioane Euro!, având în vedere atât executarea obligaţiilor asumate prin acest contract, dar şi plata redevenţelor către bugetul de stat. În aceste condiţii, ilegalitatea si inoportunitatea Hotărârii nr.49/20.03.2013 este dată, susţine reclamanta, şi de faptul că atât Comisia Locală Lumina pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor, cât şi pârâta, Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor Constanţa, nu prevăd nicio prealabilă şi corectă... despăgubire, actualizată în cazul reconstituirii (contrar prevederilor exprese ale art.4 al.1 din Legea nr.1/2000) dreptului de proprietate, pentru moştenitorii autorului Tudorancea Nicolae, pe acest amplasament.

 

 


Se cere suspendarea, de către Instanţă, a aplicării Hotărârii pârâtei, până la o sentinţă DEFINITIVĂ şi IREVOCABILĂ în Justiţie! Dar, până atunci, cine-l potoleşte pe prefectul E.Bola, poreclit în Constanţa:… “Virusul EBOLA”?!

 

 


În ceea ce priveşte suspendarea executării actului administativ atacat, până la soluţionarea DEFINITIVĂ şi IREVOCABILĂ a cauzei, reclamanta, SC SOMACO CONSTRUCT SRL, apreciază că acest capăt de cerere trebuie admis din următoarele considerente (cităm):

„Dat fiind timpul lung, estimat, din experienţa procedurală, până la soluţionarea prezentei acţiuni, având ca obiect principal anularea actului administrativ, există riscul ca moştenitorii defunctului Tudorancea Nicolae să beneficieze de prevederile acestuia şi să forţeze pârâta să valideze propunerea de punere în posesie a suprafeţei restituite, pe amplasamentul deţinut de reclamantă şi folosit ca exploataţie minieră.

Reclamanta are în derulare contracte comerciale, privind furnizarea de piatră, din cariera Siobioara, a căror neonorare, urmare a validării şi punerii în posesie pe acest amplasament, a moştenitorilor defunctului Tudorancea Nicolae, ar produce pagube iminente, considerabile, ce ar prejudicia atât pe SC SOMACO CONSTRUCT SRL, cât şi pe partenerii de contract.

Sunt îndeplinite cerinţele impuse de art.14 din Legea nr. 554/2004, dată fiind iminenţa producerii unor pagube de natura celor mai sus menţionate, pe parcursul perioadei de timp în care se va soluţiona irevocabil acţiunea în anularea Hotărârii nr.49/20.03.2013, drept pentru care solicităm admiterea acestui capăt de cerere.”

Bine, bine, dar ce te faci cu „Virusul EBOLA”, din Prefectura constănţeană, care, (nu chiar) tânăr şi neliniştit, nu pridideşte să tot încerce să bage pe gât, Comisiei Locale de la Lumina, Hotărârea atacată în Justiţie (ba încă în două instanţe, pe Legea Fondului Funciar, la Judecătorie, şi în contencios administrativ, la Tribunal, pe Legea nr. 1. din 2000!)...
Poate se potoleşte după ce, în partea a treia a materialului nostru, vom arăta cum funcţionează, pe un caz aproape identic, din comuna Mihail Kogălniceanu (judeţul Constanţa), MAFIA RETROCEDĂRILOR IMOBILIARE!

Apropo: acel caz mai are ca elemente comune, cu cel de la Sibioara-Lumina, pe revendicatoarea Mitrofan Elena, nimeni alta decât... unul dintre cei trei moştenitori care revendică posesia aceluiaşi... sărman ţăran „plugar” Tudorancea Nicolae (care deţinea, ca să vezi..., cariere de piatră şi zeci de hectare, răspândite prin toată Dobrogea!) şi, bomboana de pe colivă - cireaşa de pe tort – musca de pe... acelaşi avocat care-i reprezintă, juridic, pe cei trei, în cazul Lumina: Ionel Haşotti!


(VA URMA)

Prima parte a materialului:

“Virusul “Ebola” bântuie devastator prin Prefectura Constanţa: reprezentantul Guvernului în teritoriu face presiuni ilegale asupra Comisiei de reconstituire a dreptului de proprietate din Lumina, pentru a o determina să ignore legea! (Partea 1)”, ZiarulTimpul.ro, secţiunea DOSARELE TIMPUL, 29.10.2013)

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsApp



jooble.org ziare, stiri