ANUNȚ privind proiectul de înregistrare sistematică a imobilelor din UAT Valu lui Traian

ANUNȚ privind proiectul de înregistrare sistematică a imobilelor din UAT Valu lui Traian(354)


📌Referitor la procesul de colectare a actelor, rugam proprietarii imobilelor care au primit notificari prin posta sa se prezinte la CAMINUL CULTURAL situat langa PRIMARIA Valu lui Traian cu urmatoare documente:

❗️1️⃣Cei care nu detin cadastru si intabulare:
✔️copii BI/CI
✔️actele in original pentru a stabili care acte sunt necesare in vederea legalizarii

❗️2️⃣Cei care au cadastru si intabulare:
✔️copii CI/BI proprietari
✔️copie cadastru si intabulare (Incheiere de intabulare, extrase cf vechi)

‼️Va reamintim importanta prezentarii si in cazul celor cu cadastru si intabulare. Prestatorul (AVA PRIME) a sesizat mai multe situatii cu documentatii de cadastru care nu respecte limitele de proprietate, modificari de suprafata, imobile translatate.

📌Referitor la cadastru general gasiti mai multe informatii pe site-ul ANCPI:
https://www.ancpi.ro/por/
https://www.ancpi.ro/pnccf

si pe site-ul dedicat programului de cadastru general pus la dispozitie de prestator:
https://valu.avaprime.ro/
 
jooble.org