Primăria Municipiului Medgidia: PROIECTUL ORDINII DE ZI 
 privind ședința ordinară din data de 16 decembrie 2021, ora 16: 30

Primăria Municipiului Medgidia: PROIECTUL ORDINII DE ZI privind ședința ordinară din data de 16 decembrie 2021, ora 16: 30 (687)


PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

1. Proiect de hotărâre nr. 221/03.12.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ca urmare a modificărilor din etapa de evaluare tehnico-financiară și precontractare pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirii public – Clădire Consiliu Local din Municipiul Medgidia, județul Constanța”.
2. Proiect de hotărâre nr. 222/03.12.2021 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice aclădirii publice – Clădire Consiliu Local din municipiul Medgidia, județul Constanța și asigurarea sureselor de finanțare.
3. Proiect de hotărâre nr. 223/03.12.2021 privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico – economici ca urmare a modificărilor din etapa de evaluare tehnico-financiară și precontractare pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Școala Gimnazială Spiru Haret din Municipiul Medgidia, județul Constanța”.
4. Proiect de hotărâre nr. 224/03.12.2021 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Școala Gimnazială Spiru Haret din Municipiul Medgidia, județul Constanța” și asigurarea surselor de finanțare.
5. Proiect de hotărâre nr. 225/03.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2022, aplicabile la nivelul Municipiului Medgidia.
6. Proiect de hotărâre nr. 226/03.12.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind promovarea acțiunilor având ca obiect înlocuirea amenzilor contravenționale cu sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității.
7. Proiect de hotărâre nr. 227/03.12.2021 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor care se vor acorda elevilor din învățământul preuniversitar de stat pentru semestrul I al anului școlar 2021 - 2022.
8. Proiect de hotărâre nr. 228/03.12.2021 privind schimbul unor spații de locuit în regim de închiriere pentru tineri, spații construite de Agenția Națională pentru Locuințe.
9. Proiect de hotărâre nr. 229/03.12.2021 privind inițierea procedurii de vânzare a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 298 mp din acte (292 mp din măsurători), având număr cadastral 103080 și înscris în C.F. nr. 103080, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
10. Proiect de hotărâre nr. 230/03.12.2021 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 108271 și înscris în Cartea Funciară Nr. 108271.
11. Proiect de hotărâre nr. 231/03.12.2021 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al U.A.T. Medgidia a Punctului Termic nr. 8 și schimbarea destinației acestuia, precum și a rețelelor termice PT 8, în vederea valorificării.
12. Proiect de hotărâre nr. 232/03.12.2021 prin care se ia act de modificarea contractului de comodat nr. 63/22.03.2010 prin încheierea actelor adiționale nr. 1-9 la acesta, cu domnul Dima Cornel.
13. Proiect de hotărâre nr. 233/03.12.2021 prin care se ia act de modificarea contractului de comodat nr. 66/22.03.2010 prin încheierea actelor adiționale nr. 1-7 la acesta, cu doamna Marin Mariana.
14. Proiect de hotărâre nr. 234/03.12.2021 prin care se ia act de modificarea contractului de comodat nr. 67/22.03.2010 prin încheierea actelor adiționale nr. 1-8 la acesta, cu domnul Iusein Raim.
15. Proiect de hotărâre nr. 235/03.12.2021 prin care se ia act de modificarea contractului de comodat nr. 70/22.03.2010 prin încheierea actelor adiționale nr. 1-8 la acesta, cu domnul Memedali Gemil.
16. Proiect de hotărâre nr. 236/03.12.2021 prin care se ia act de modificarea contractului de comodat nr. 71/22.03.2010 prin încheierea actelor adiționale nr. 1-7 la acesta, cu doamna Demir Mihaela.
17. Proiect de hotărâre nr. 237/08.12.2021 pentru aprobarea modificării H.C.L. nr. 19/23.02.2017.

 

INIŢIATOR: Valentin VRABIE, Primarul Municipiului Medgidia
jooble.org