PROIECTUL ORDINII DE ZI 

privind ședința ordinară din data de 29 iulie 2021, orele 16: 30

PROIECTUL ORDINII DE ZI privind ședința ordinară din data de 29 iulie 2021, orele 16: 30(612)


I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

 1. Proiect de hotărâre nr. 113/15.07.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada august-octombrie 2021.
 2. Proiect de hotărâre nr. 114/15.07.2021 privind aprobarea Calendarului evenimentelor organizate în cursul anului 2021.
 3. Proiect de hotărâre nr. 115/15.07.2021 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Unitatea administrativ-teritorială Medgidia și ROMCIM S.A.
 4. Proiect de hotărâre nr. 116/15.07.2021 privind modificarea și completarea Statutului municipiului Medgidia.
 5. Proiect de hotărâre nr. 117/15.07.2021 privind aprobarea completării Anexei nr. 6 la H.C.L. nr. 157/2009.
 6. Proiect de hotărâre nr. 118/15.07.2021 privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 86/27.05.2021.
 7. Proiect de hotărâre nr. 119/15.07.2021 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 100113 și înscris în Cartea Funciară Nr. 100113.
 8. Proiect de hotărâre nr. 120/15.07.2021 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 106066 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106066.
 9. Proiect de hotărâre nr. 121/15.07.2021 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 106064 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106064.
10. Proiect de hotărâre nr. 122/15.07.2021 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 106451 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106451.
11. Proiect de hotărâre nr. 123/15.07.2021 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 106452 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106452.
12. Proiect de hotărâre nr. 124/15.07.2021 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 106490 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106490.
13. Proiect de hotărâre nr. 125/15.07.2021 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 106489 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106489.
14. Proiect de hotărâre nr. 128/15.07.2021 privind numirea membrilor supleanți în Consiliul de administrație al Spitalului Municipal Medgidia.
15. Proiect de hotărâre nr. 129/15.07.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Medgidia, județul Constanța.
16. Proiect de hotărâre nr. 130/15.07.2021 privind aprobarea documentației de urbanism ELABORARE P.U.Z. – REGLEMENTARE IMOBIL TEREN CU NUMĂR CADASTRAL 106520, SITUAT ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI MEDGIDIA, generat de imobilul amplasat în intravilanul municipiului Medgidia, strada Șoseaua Constanței, numărul 10B, Lot 2, județul Constanța.
17. Proiect de hotărâre nr. 131/16.07.2021 privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în cuprinsul Regulamentului Local de Urbanism aferent documentației P.U.Z. – FABRICĂ DE AMIDON, INSTALAȚII AFERENTE, CLĂDIRI DE BIROURI ADMINISTRATIVE ȘI ÎMPREJMUIRE, aprobat prin H.C.L. nr. 30/2019.

II. DIVERSE

 1. Decizia nr. 11/03.06.2021 a Camerei de Conturi Constanța.
 2. Raportul de audit financiar nr. 12350/07.05.2021 al Camerei de Conturi Constanța.

 

INIŢIATOR: Valentin VRABIE, Primarul Municipiului Medgidia


PRIMAR, 

Valentin VRABIE

                                                                                           Contrasemnează:
                                                                                         SECRETAR GENERAL,

                                                                                              Melania SOLOMON


 

OMD MAMAIA CONSTANTAjooble.org ziare, stiri