Prelungirea până la 1 iulie 2021 a valabilității actelor de reglementare pentru activitatea de pescuit comercial în RBDD

Prelungirea până la 1 iulie 2021 a valabilității actelor de reglementare pentru activitatea de pescuit comercial în RBDD(759)


Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) anunță că, în baza atribuțiilor și prevederilor legale în vigoare, a stabilit prin Decizia Guvernatorului ARBDD prelungirea până la data de 01 iulie 2021 (inclusiv) a termenului de valabilitate a tuturor actelor de reglementare emise în anul 2020 pentru activitatea de pescuit comercial în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării (RBDD).

Decizia a fost adoptată deoarece pentru reglementarea activității de pescuit comercial pe anul 2021, respectiv pentru emiterea autorizațiilor de pescuit comercial, autorizațiilor de captură, achiziție, comercializare și vizarea permiselor de pescuit comercial, este necesară publicarea Ordinului privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit și cotele de pescuit alocate pentru anul 2021, pe specii și zone.

Persoanele fizice și juridice autorizate să desfășoare activitatea de pescuit comercial în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării sunt obligate să dețină asupra lor toate documentele necesare desfășurării activității de pescuit comercial, conform prevederilor legislației în vigoare și a Deciziei Guvernatorului ARBDD.

Decizia a fost emisă în conformitate cu următoarele acte normative:

- Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 1217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale ARBDD, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 126/807/2017 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura cu modificările și completările ulterioare.

 


Despre ARBDD
Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) este instituția publică înființată în anul 1990 cu menirea de a institui un regim special de administrare a patrimoniului natural din domeniul public de interes național al Rezervației Biosferei Delta Dunării, în scopul conservării sale și al refacerii habitatelor degradate, în corelație cu activitățile economice ale populației locale sau limitrofe, atribuții conferite prin Legea 82/1993, modificată și completată ulterior.


Date de Contact: Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării-Str. Portului Nr. 34A, Tulcea
Telefon +40240518945; +40 240518924, Fax +40240518975; e-mail arbdd@ddbra.ro

Website: http://www.ddbra.ro/

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri