Primăria Municipiului Constanța înștiințează operatorii economici despre obligațiile ce le revin!

Primăria Municipiului Constanța înștiințează operatorii economici despre obligațiile ce le revin!(733)


Încă din 2013, prin Hotărârea de Consiliu Local nr.184, s-au stabilit reguli de păstrare a curățeniei în jurul magazinelor, restaurantelor, hotelurilor etc, așa cum este nu numai normal, dar și de bun-simț.

Primăria nu trebuie să risipeasca bani publici pentru a igieniza și suprafețele aflate în administrarea altora.

Prin HCL 77/2021, au fost preluate o parte dintre obligații si adaptate exigențelor legislative actuale.

Predarea suprafețelor se va face „la cheie”, urmând ca fiecare operator economic să preia întreținerea curățeniei, întelegand că numai împreună putem avea, din nou, un oraș curat!

Deșeurile reciclabile reprezintă o problema pentru care municipalitatea a plătit anul trecut sancțiuni de aproape 18.000.000 lei. Sunt bani ce trebuie sa aibă altă destinație, motiv pentru care Primăria Constanța va lua masuri drastice dacă nu sunt respectate obligațiile legale!

Trebuie să lasam copiilor noștri un mediu mai curat, iar asta înseamnă reciclare!
În speranța că isi vor asuma obligațiile, operatorii economici devin partenerii primăriei unui oraș curat!


NOTIFICARE AGENȚI ECONOMICI


ÎN ATENȚIA PARTENERILOR NOȘTRI,

Fiecare dintre noi avem obligaţii față de orașul în care trăim! Curățenia și păstrarea acesteia sunt unele dintre cele mai importante!

Primăria a demarat încă de anul trecut o amplă acțiune de igienizare, care continuă și astăzi!

S-au strâns tone de gunoi, s-au spălat și se spală în continuare artere întregi, se mătură cu o frecvență mult mai mare și cu mai multă atenție, toate acestea pentru că ne dorim sa fim PRIMĂRIA UNUI ORAȘ CURAT!

Numai împreună și respectând legea vom putea atinge acest deziderat!

DESPRE DEȘEURI MENAJERE, RECICLABILE ȘI NU NUMAI:

Pentru îndeplinirea exigențelor legale, se impune atingerea unui nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 60% din masa totală de gunoi menajer, cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă, conform Anexei nr.6 a OUG 196/2005.

Având în vedere și prevederile art. 19 din Legea nr. 249/2015 (privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje) și cele ale art. 5 alin. 7 din HCLM Constanța nr.77/2021 (pentru aprobarea Regulamentului privind îmbunătățirea activităților de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța), TOȚI OPERATORII ECONOMICI AU OBLIGAȚIA DE A AMENAJA SPAȚII SPECIALE PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ, DOTATE CU CONTAINERE INSCRIPȚIONATE CU DENUMIREA MATERIALULUI/ MATERIALELOR PENTRU CARE SUNT DESTINATE ȘI FABRICATE.

De asemenea, art. 20 din Legea nr. 249/2015 OBLIGĂ PERSOANELE JURIDICE SĂ ÎNCHEIE CONTRACTE CU AGENȚI ECONOMICI AUTORIZAȚI SĂ DESFĂȘOARE ACTIVITĂȚI DE COLECTARE, TRANSPORT, DEPOZITARE TEMPORARĂ, VALORIFICARE ȘI ELIMINARE A DEȘEURILOR RECICLABILE, ÎN VEDEREA RESPECTĂRII EXIGENȚELOR LEGALE.

Potrivit art. 17 alin. (4) din aceeași lege, ,,cantitatea de deșeuri de ambalaje generate într-un an se consideră a fi egală cu cantitatea de ambalaje introdusă pe piața națională în anul respectiv.’’ Drept urmare, conform legislației în vigoare, AVEȚI OBLIGAȚIA DE A PREDA COLECTORILOR ÎNTREAGA CANTITATE DE DEȘEURI RECICLABILE REZULTATĂ ÎN URMA ACHIZIȚIEI DE MĂRFURI, POTRIVIT EVIDENȚEI CONTABILE. Standardul SR13400:2016 stabileşte volumul MINIMAL atat de gunoi generat de activitatea pe care o desfășurați, cât și din salubrizarea spațiilor pe care le dețineți/folosiți, motiv pentru care AVEȚI OBLIGAȚIA DECLARĂRII CANTITĂȚILOR REALE, PENTRU UN CALCUL CORECT, EVIT ND ASTFEL SANCȚIONAREA CONTRAVENȚIONALĂ. Menționăm că acestea vor fi verificate conform prevederilor contractuale și legislative în vigoare.
Pentru evitarea aplicării sancțiunilor contravenționale, cuprinse între 1000 lei și 2500 lei, vă recomandăm să vă conformați obligațiilor legale expuse mai sus.

DESPRE CURĂȚENIE

În conformitate cu prevederile art.5 pct.2 din HCLM Constanța nr.77/2021 (pentru aprobarea Regulamentului privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea municipiului Constanța), aveti obligatia:
● DE A ASIGURA CURĂȚENIA TROTUARELOR DIN DREPTUL IMOBILELOR PE CARE LE DEȚINEȚI/FOLOSIȚI ȘI A LOCURILOR DE PARCARE UTILIZATE, PRIN MĂTURARE, SPĂLARE PERIODICĂ ȘI STR NGEREA DEȘEURILOR ETC;
● DE A ÎNTREȚINE SPAȚIILE VERZI TANGENTE IMOBILULUI DEȚINUT/FOLOSIT (P NĂ LA INTERSECȚIA CU UN TROTUAR, ALEE, STRADĂ, BULEVARD) PRIN COSIREA IERBII, TUNDEREA GARDULUI VIU, CURĂȚAREA TERENULULUI ORIZONTAL DE FRUNZE ȘI CRENGI, SCOATEREA ACESTORA DIN GARDURILE VII, ÎNTREȚINEREA ARBUȘTILOR ȘI ARBORILOR, UDAREA PLANTELOR ETC.

Acolo unde este cazul, limita de demarcație o reprezintă jumătatea distanței dintre imobile, daca acestea sunt în grija altora. Pentru toate aceste activități este necesară recalcularea cantității de deșeuri generate, din contractul încheiat cu operatorul de salubritate.
La prima operatiune de intretinere a spatiilor verzi, in fiecare an, pana la 30.04, primaria va asigura ridicarea resturilor vegetale, pe cheltuiala sa.

Pentru evitarea aplicării sancțiunilor contravenționale, cuprinse între 1000 lei și 2500 lei, vă recomandăm să vă conformați obligațiilor legale expuse mai sus.

ÎN ATENȚIA HOTELIERILOR, DESPRE PARCĂRI

Potrivit Ordinului Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013 (pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare şi alimentație publică, a licențelor şi brevetelor de turism), aveți obligația de a deține parcaj auto în folosința structurii de cazare. Anexa 1 a actului normativ stabileşte numărul locurilor de parcare necesare în funcție de clasificarea turistică a unității.
Pentru îndeplinirea acestor exigențe, este necesar să încheiați un contract de închiriere cu Primăria Constanța, dacă zona de parcare se află pe domeniul public sau privat, în administrarea acesteia.
 

OMD MAMAIA CONSTANTAjooble.org ziare, stiri