Studiul privind Startegia de dezvoltare a județului, în consultare publică!

Studiul privind Startegia de dezvoltare a județului, în consultare publică!(551)


Consiliul Județean Constanța elaborează, în perioada următoare, “Strategia de Dezvoltare Durabilă 2021-2027” pentru județul Constanța. Obiectivul principal al strategiei îl reprezintă atingerea unei dezvoltări durabile a judeţului care să ducă la creşterea nivelului de trai al populaţiei.

Elaborarea unei Strategii de dezvoltare cu obiective evaluate, care să traseze orientările generale din punct de vedere economic, social, ale învăţământului, ale turismului sau cele cu privire la dezvoltărea rurală, reprezintă una dintre principalele priorități ale conducerii Consiliului Județean Constanța.

O strategie de dezvoltare durabilă viitoare, care să asigure valorificarea resurselor materiale, financiare, informaţionale şi umane de care dispune judeţul este absolut necesară, în contextul actual.

Opinia publică este extrem de importantă în procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare, pentru a reflecta o atitudine cât mai realistă, orientată către comunitate. În acest sens, Consiliul Județean Constanța aduce în atenția publică chestionarul cu privire la studiul ce analizează nevoile și traiectoria de dezvoltare viitoare a județului, din punctul de vedere al cetățenilor.

Studiul are ca teme gradul de satisfacție actual al calității vieții, al relației cu autoritățile publice locale, al serviciilor medicale și cele sociale, precum și cel cu privire la sistemul de învățământ și nu numai.

De asemnenea, chestionarul pus la dispoziția cetățenilor mai vizează nivelul de dezvoltare economică al localităților sau domeniile în care autoritățile ar trebui să intervină, dar și întrebări cu privire la calitatea mediului înconjurător si al colectării selective a deșeurilor.

Chestionarul privind studiul “Strategiei de Dezvoltare Durabilă 2021-2027” pentru județul Constanța poate fi accesat de pe pagina de internet a Consiliului Județean Constanța, www.cjc.ro sau de pe pagina de Facebook a instituției https://www.facebook.com/ConsiliulJudeteanConstanta/posts/1691509071043971.

Pentru o mai bună informare a cetățenilor județului nostru, vă rugăm să ne susțineți, în acest demers, prin mediatizarea acestei inițiative deosebit de importante.
 

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri