Camera de Conturi a decis ca Primăria Constanța să recupereze sumele care rezultă din regularizarea taxelor și să stabilească procedurile efective de recuperare a acestora

Camera de Conturi a decis ca Primăria Constanța să recupereze sumele care rezultă din regularizarea taxelor și să stabilească procedurile efective de recuperare a acestora(539)


În perioada 06.05.2019-02.07.2019, Camera de Conturi Constanța a efectuat un audit anual la Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Constanța, pentru anul 2018 (Audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului).

 

Conform rezultatelor misiunii de audit, din verificările efectuate asupra activității fiscale din anul 2018 s-a constatat că “în unele cazuri, diferența de regularizare a taxei pentru eliberarea autorizației de construire pentru persoane fizice a fost stabilită eronat”. Echipa de audit a estimat “venituri suplimentare cu titlul de taxă pentru eliberarea autorizației de construire în sumă de 282.722 lei”.

 

Camera de Conturi a emis cu această ocazie o decizie prin care s-a dispus “luarea măsurilor legale de către conducătorul entității pentru remedierea deficiențelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor, stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor şi recuperarea lor” s-a dispus în particular “stabilirea, urmărirea și încasarea diferenței de regularizare a taxei pentru autorizațiile de construire prin ajustarea valorii impozabile a clădirii cu coeficientul de amplasare zonală și accesoriile aferente în perioada de prescripție”.

 

Mai exact, Camera de Conturi a decis ca Primăria să recupereze sumele care rezultă din regularizarea taxelor și să stabilească procedurile efective de recuperare a acestora.

 

În luna decembrie 2020, Primăria Municipiului Constanța a inițiat demersurile de punere în aplicare a deciziei Camerei de Conturi, în vederea aplicării întocmai a acesteia și a recuperării prejudiciului constatat, mai ales că, în perioada iulie 2019 – octombrie 2020, au lipsit demersurile de punere în aplicare a deciziei instituției de control.

 

În acest sens, au fost emise o serie de dispoziții pentru recuperarea prejudiciului, cu obiectivul complex de intrare în legalitate și de recuperare a unui prejudiciu semnificativ, care poate susține implementarea unor proiecte importante pentru comunitate.

 

Suntem convinși că aceste măsuri vor fi înțelese și apreciate de către întreaga comunitate locală.
jooble.org