Nouă proiecte de hotărâre votate în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Medgidia

Nouă proiecte de hotărâre votate în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Medgidia(654)


Joi, 26 noiembrie 2020, s-a desfășurat ședința ordinară a lunii noiembrie a Consiliului Local Medgidia, în prezența unui număr de 17 consilieri.

Toate cele nouă proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi au întrunit cvorumul necesar pentru a fi admise.

Primul punct pe ordinea de zi a fost admis cu unanimitate de voturi și a privit „actualizarea contribuţiei şi a standardelor de cost pentru serviciul de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu, în funcţie de nivelul venitului net lunar/membru de familie şi gradul de dependenţă, începând cu data de 01 noiembrie 2020”.

Cel de-al doilea punct votat pe ordinea de zi a vizat „acordarea unui ajutor financiar unui cetățean al municipiului Medgidia a cărui stare de sănătate impune această implicare din partea administrației publice locale”.

Consiliul Local a votat cu unanimitate de voturi și proiectul privind „desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Medgidia în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii actului educativ in cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Medgidia, începând cu anul şcolar 2020-2021”.

Următorul punct supus votului a fost „actualizarea componenţei Comisiei Locale de ordine publică constituită la nivelul municipiului Medgidia”.

În continuarea ședinței consilierii locali au admis cu un numar de 14 voturi proiectul de hotărâre referitor la „numirea unui membru în Consiliul Director al Clubului Sportiv Medgidia”.

Următoarele două puncte pe ordinea de zi au privit „vânzarea prin licitaţie publică a imobilelor teren identificate cu număr cadastral 109037, respectiv 109023, cu destinaţia de spaţiu comercial, din domeniul privat al municipiului Medgidia”.

Ultimele puncte admise au fost proiectele referitoare la „aprobarea îndreptării unei erori materiale strecurate în anexa la HCL nr. 112/17.11.2020 și aprobarea modificării organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Municipal Medgidia”.

  

OMD MAMAIA CONSTANTAjooble.org ziare, stiri