Regulament privind utilizarea trotinetelor electrice pe domeniul public al municipiului Constanța

Regulament privind utilizarea trotinetelor electrice pe domeniul public al municipiului Constanța(558)


Primăria municipiului Constanța aduce la cunoștinta publică, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, proiectul de hotărâre cu privire la Regulamentul privind utilizarea trotinetelor electrice pe domeniul public al municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 24.11.2020, pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare:

- la sediul Primăriei municipiului Constanţa situat în bd. Tomis, nr. 51, birou 122;

- pe site-ul instituţiei www.primaria-constanta.ro, la secțiunea „De interes public - Transparenţă Decizională pe Legea 52/2003 – Informare și consultare publică”.

Până la data de 14.12.2020 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice. Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris prin poştă la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din Bd. Tomis nr. 51, cam. 122, sau prin e-mail la adresa agenti.economici@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488136, persoană de contact inspector Mihaela Iordache.

Materialele transmise vor purta menţiunea Recomandare la Proiectul de hotărâre referitor la Regulamentul privind utilizarea trotinetelor electrice pe domeniul public al municipiului Constanța.                                                  
jooble.org