Consiliul Județean Constanța este convocat în ședință extraordinară pentru data de 27.11.2020, ora 13,00, ședință ce se va desfășura online, în sistem videoconferință

Consiliul Județean Constanța este convocat în ședință extraordinară pentru data de 27.11.2020, ora 13,00, ședință ce se va desfășura online, în sistem videoconferință(666)


ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

 

Dispoziţia nr. 450 / 20.11.2020
privind convocarea Consiliului Judeţean Constana în şedinţă extraordinară pentru data de 27.11.2020, ora 13,00

 

Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,
În conformitate cu dispozițiile art.178 alin.(2) şi art. 179 al.(2) lit.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.196 al. (1) lit.b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

D I S P U N :

Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință extraordinară pentru data de 27.11.2020, ora 13,00, ședință ce se va desfășura în sistem videoconferință, cu următorul proiect al Ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Judeţean Constanţa desfăşurată la data de 12 noiembrie 2020.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

  3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Constanţa în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. R.A.J.A. S.A.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

  4. Proiect de hotărâre privind completarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apă-Canal Constanţa”.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

  5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa în Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

  6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa şi al Judeţului Constanţa în Comitetul creditorilor privind debitoarea Regia Autonomă de Drumuri şi Poduri Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru deszăpezire şi combaterea lunecuşului pentru iarna 2020-2021 ce vor fi aplicate de Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa, în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

  8. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Judeţean Constanţa pentru realizarea de către SC RAJA SA a investiţiei „Modificarea soluţiei de racordare cu energie electrică a surselor de apă cişmea apa A,B,C şi II” pe terenul proprietate publică a judeţului Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

  9. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

 10. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor spaţii din imobilul proprietate publică a judeţului Constanţa, situat în municipiul Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr.104 B, în administrarea Centrului Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării serviciilor de pază şi monitorizare pe anul 2021 la obiectivele aparţinând Consiliului Judeţean Constanţa cu Direcţia de Pază a Judeţului Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului doamnei Apostoleanu Corina Mihaela, director/manager la Biblioteca Judeţeană „I.N.Roman” Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective elaborat în vederea aprobării noului proiect de management al directorului/managerului de la Biblioteca Judeţeană „I.N.Roman” Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa în Consiliul de Administraţie al Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

 15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa în Consiliul de Administraţie al Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

 16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa în Consiliul de Administraţie al Teatrului de Stat Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa în Consiliul de Administraţie al Teatrului pentru Copii şi Tineret Constanţa „Căluţul de Mare”.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

 18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa în Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Judeţene „I.N.Roman” Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

 19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa în Consiliul de Administraţie al Muzeului de Artă Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

 20. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa în Consiliul de Administraţie al Centrului Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

 21. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Constanţa a unor echipamente medicale, în vederea dotării Compartimentului de Terapie Intensivă Neonatală din cadrul Secţiei de Neonatologie.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

 22. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

 23. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pe anul 2020 pentru Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

 24. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

 25. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

 26. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

 27. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

28. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

 29. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Delfinul”Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

 30. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Albatros”Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

 31. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Maria Montessori”Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

 32. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

 33. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole, precum şi a preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obţinută de pe pajişte, la nivelul judeţului Constanţa, pentru anul 2021.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului judeţean Constanţa pe trimestrul III, anul 2020.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

 35. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Ioniţă Gabriela.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

 36. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi modificarea listei de investiţii pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pe anul 2020, pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Albatros Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pe anul 2020, pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Maria Montessori Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Delfinul Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, pentru Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, pentru Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Agigea.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, a Listei de Investiţii şi modificarea Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2020, de la Biblioteca Judeţeană „I.N.Roman” Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Listei de investiţii pe anul 2020 de la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale naturii Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei obiectivelor de investiţii ale judeţului Constanţa pe anul 2020.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

Art.2. - Proiectele de hotărâri vor fi puse la dispoziția consilierilor județeni prin intermediul site-ului Consiliului Județean Constanța la secțiunea „proiecte ședință CJC”;
- Proiectele de hotărâri menționate mai sus vor fi analizate și avizate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Constanța;
- Se pot formula și depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâri în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Județean Constanța (consjud@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Județean Constanța din b-dul Tomis nr.51.

Art.3. Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștința locuitorilor județului Constanța prin mass media și prin afișarea pe pagina de internet a Consiliului Județean Constanța.

 

 

P R E Ş E D I N T E,
LUPU MIHAI


                                                                     

                                                                                                                 Contrasemnează:
                                                                                                        Secretar general al Judeţului,
                                                                                                        Belu Mariana
 

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri