Comercializarea, distribuirea și consumul băuturilor alcoolice, interzise în ziua alegerilor!

Comercializarea, distribuirea și consumul băuturilor alcoolice, interzise în ziua alegerilor!(625)


DISPOZIȚIA NR. 3899/2020
privind interzicerea comercializării, distribuirii și consumului băuturilor alcoolice pe o distanță de 500 mp, în ziua de 27 septembrie 2020 pe raza municipiului Constanța, în jurul localului secțiilor de votare


 Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanța;

 Având în vedere dispozițiile art. 81 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare;
Văzând referatul secretarului general al municipiului Constanța înregistrat sub nr. 142459/17.09.2020;
 În temeiul prevederilor art. 155, alin. (1) lit. e) și alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

DISPUN:

 

Art. 1 (1) – Interzicerea comercializării, distribuirii și consumului băuturilor alcoolice, pe o distanță de 500 mp în jurul localului secțiilor de votare de pe raza municipiului Constanța, în ziua de 27 septembrie 2020 în intervalul orar 07:00-21:00, cu ocazia desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020.
          (2) – Interdicția este aplicabilă tuturor persoanelor fizice și agenților economici de pe raza municipiului Constanța, situate în perimetrul sus menționat.
 

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta dispoziție Biroului Electoral Județean, Autorității Electorale Permanente, Biroului de circumscripție nr. 1 municipal Constanța, mass-mediei locale, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.


       PRIMAR,
     DECEBAL FĂGĂDĂU

 

 

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
FULVIA ANTONELA DINESCU
 

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri