Elevii vor călători GRATUIT la Constanța și în acest an școlar❗

Elevii vor călători GRATUIT la Constanța și în acest an școlar❗(428)


📌Pentru a putea beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local, elevii din învățământul preuniversitar acreditat / autorizat trebuie să solicite abonament lunar centrelor de emitere a documentelor de transport public local de pe raza municipiului Constanța, în baza următoarelor documente:

1️⃣ carnetul de elev (copie xerox) / adeverință emisă de unitatea de învățământ vizată prin ștampilă pentru anul în curs, completate cu toate datele de identificare;
2️⃣carte de identitate (copie xerox) / certificat de naștere (copie xerox) (la prima emitere a abonamentului);
3️⃣ fotografie 3/4 (la prima emitere a abonamentului).

❗În luna septembrie, elevii pot prezenta, în locul carnetului de elev, adeverința emisă de unitatea de învățământ din care fac parte.

👉Începând cu luna octombrie 2020 toate abonamentele pentru elevii din învațământul preuniversitar se vor elibera în baza carnetului de elev vizat pe anul școlar 2020/2021;

🆓Se vor elibera abonamente gratuite lunar (cu valabilitate 1-31 ale lunii calendaristice (respectiv 28/ 29/ 30 în funcție de luna în cauză). 📌Declarația de consimțământ se va solicita la o primă introducere în sistem. În cazul în care aceasta a fost inregistrată în anii anteriori, nu mai este necesară o nouă depunere.

✅Reamintim că, până acum, toți elevii care erau înscriși la o unitate de învățământ de pe raza municipiului Constanța călătoreau gratuit prezentând doar carnetul de elev vizat pe anul în curs sau o adeverință de școlarizare. Nu era nevoie de alte documente care să ateste calitatea acestora.

➡️Din păcate, din acest an școlar, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.435/2020, elevii constănțeni trebuie să solicite lunar eliberarea unui abonament pentru a călători gratuit cu CT BUS .

📌Beneficiază de gratuitate pe mijloacele de transport în comun ale CT BUS elevii din învățământul preuniversitar – persoana care urmează cursurile de stat sau particular acreditat / autorizat la una din următoarele forme de învățământ:
1️⃣învățământ preșcolar;
2️⃣învățământ primar care cuprinde clasa pregătitoare și clasele I- IV;
3️⃣învățământ secundar (învățământ secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V-VIII, învățământ secundar superior: liceal, care cuprinde clasele IX – XII/XIII, învățământ profesional cu durata de minim 3 ani).
4️⃣ învățământ terțiar nonuniversitar (postliceal).

 

#transportgratuit
#elevi
#Constanta 

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri