Proiectul ordinii de zi privind convocarea ședinţei ordinare a C.L.M. pentru data de 30 iulie 2020, ora 17.00

Proiectul ordinii de zi privind convocarea ședinţei ordinare a C.L.M. pentru data de 30 iulie 2020, ora 17.00(631)


Proiectul ordinii de zi -Anexa a dispozitiei nr. 601/23.07.2020 privind convocarea ședinţei ordinare a C.L.M. pentru data de 30 iulie 2020, ora 17.00

 

Proiectul de hotarare nr. 73 privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor cu copii prescolari pentru plata serviciilor oferite de bona- initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A,C,D

Proiectul de hotarare nr. 87 privind aprobarea solicitarii Guvernului Romaniei de transmitere a unei suprafete de 5 ha din imobilul 387 din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Medgidia, judet Constanta, in vederea extinderii Cimitirului Ortodox Medgidia- initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia B

Proiectul de hotarare nr. 88 privind Incetarea valabilitatii HCL nr. 35/18.04.2019 si a HCL nr. 57/18.06.2019- initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A,B,C,D

Proiectul de hotarare nr. 89 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pentru anul 2020- initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A

Proiectul de hotarare nr. 90 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Medgidia, pentru anul 2020- initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A

Proiectul de hotarare nr. 91 privind darea in folosinta gratuita a terenului apartinand domeniului public si privat al municipiului Medgidia, in vederea construirii si punerii in functiune a Sistemului Regional de alimentare cu apa Constanta (Reabilitare sursa Medgidia. Aductiune Medgidia-Gospodaria de apa Constanta Sud) din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta in perioada 2014-2020” - initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia B

Proiectul de hotarare nr. 92 privind aprobarea preluarii unor bunuri domeniu public al municipiului Medgidia aflate in administrarea SC Apollo Ecoterm SRL si transferul acestora in administrarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia - initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia B

Proiectul de hotarare nr. 93 privind aprobarea documentației tehnico – economice – faza DALI si a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Scoala Gimnaziala „I.L.Caragiale” din Municipiul Medgidia, județul Constanța” - initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia B

Proiectul de hotarare nr. 94 privind aprobarea documentației tehnico – economice – faza DALI, a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Scoala Primara Iuliu Prodan din satul Valea-Dacilor, Municipiul Medgidia, județul Constanța” - initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia B

Proiectul de hotarare nr. 95 privind aprobarea documentației tehnico – economice – faza DALI si a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Scoala Gimnaziala Spiru Haret din Municipiul Medgidia, județul Constanța” - initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia B

Proiectul de hotarare nr. 96 privind privind aprobarea documentației tehnico – economice – faza DALI si a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul “ Cresterea eficientei energetice a cladirii publice – Liceu Tehnologic Dragomir Hurmuzescu din Municipiul Medgidia, judetul Constanta” - initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia B

Proiectul de hotarare nr. 97 privind aprobarea documentației tehnico – economice – faza DALI, a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Scoala Gimnaziala Mircea Dragomirescu din Municipiul Medgidia, județul Constanța” - initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia B

Proiectul de hotarare nr. 98 privind aprobarea actualizării devizului general, a indicatorilor tehnico-economici şi asigurarea cofinanţării de la bugetul local pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grădiniţei nr. 3 din municipiul Medgidia, judeţul Constanţa” faza P.T.H. - initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A, B

Proiectul de hotarare nr. 99 privind aprobarea actualizării devizului general, a indicatorilor tehnico-economici şi asigurarea cofinanţării de la bugetul local pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grădiniţei nr. 8 din municipiul Medgidia, judeţul Constanţa” faza P.T.H. - initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A, B

Proiectul de hotarare nr. 100 privind aprobarea actualizării devizului general, a indicatorilor tehnico-economici şi asigurarea cofinanţării de la bugetul local pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grădiniţei Valea Dacilor din municipiul Medgidia, judeţul Constanţa” faza P.T.H. - initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A,B

Proiectul de hotarare nr. 101 privind nominalizarea delegatului Consiliului Local al municipiului Medgidia, în Comisia Locală de recrutare-încorporare- initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A,B,C,D

 

Diverse:

OMD MAMAIA CONSTANTAjooble.org ziare, stiri