Finalizarea campaniei de lansare a icrelor embrionate de şalău pe lacul Razim – 2020

Finalizarea campaniei de lansare a icrelor embrionate de şalău pe lacul Razim – 2020(1014)


În perioada 23 martie - 18 aprilie 2020, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) a desfășurat o nouă serie de acțiuni de repopulare a complexului lagunar Razim-Sinoe cu icre embrionate de şalău (Sander lucioperca), acțiuni ce sunt parte a contractului de servicii Refacerea stocurilor de șalău din complexul natural Razim-Sinoie.

Acțiunile de refacere a stocurilor de șalău prin tehnologia de reproducere naturală dirijată se realizează anual, cu implicarea și sprijinul direct al asociațiilor de pescari, al societăților din domeniul acvaculturii și cu participarea specialiștilor de la Baza de Cercetare de la Enisala a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD).

Prima etapă a campaniei din acest an a avut loc pe data de 23 martie 2020, când au fost pregătite țarcurile şi au fost eliberaţi 201 reproducători.

Lansarea propriu-zisă a icrelor embrionate s-a desfășurat în etape succesive și s-a finalizat în data de 18 aprilie, în total lansându-se un număr de 1 000 cuiburi de icre embrionate de șalău.

Complexul lagunar Razim – Sinoie este cel mai mare rezervor natural de specii de peşti de apă dulce al ţării noastre, cu un deosebit potenţial de hrană naturală pentru şalău - una dintre speciile cu cea mai însemnată valoare comercială. Specie nemigratoare care trăieşte în apele dulci stătătoare sau lin curgătoare suportând apele salmastre (până la 13-15 % salinitate), şalăul preferă apele curate, cu hrană abundentă şi care prezintă zone cu nisip. Lagunele Razim şi Sinoie au un deosebit potenţial de hrană naturală pentru șalău, reprezentată de cele 9 specii de guvizi care s-au identificat aici în număr foarte mare.

Reproducerea naturală a acestei speciei de șalău se face prin depunerea icrelor pe un substrat vegetal de rădăcini adventive de salcie, rezultatele fiind în mod decisiv influențate de un complex de factori naturali (temperatura, calitatea apei, etc). Având în vedere anii cu reproducere naturală redusă, s-a demonstrat că procedeul de reproducere natural dirijată prin popularea cu icre embrionate de șalău este o modalitate eficientă de susținere a acestei specii. Stația de la Enisala are o capacitate de 2 000 cuiburi de icre embrionate, iar un cuib conține 30 000 de icre din care rezultă în anul trei de creștere un număr de 80 – 100 pești de consum cu greutatea de 1,5 kg / buc. Procesul de reproducere natural dirijată se realizează în luna aprilie, iar lansarea celor peste 1000 cuiburi embrionate din anul acesta a fost finanțată de ARBDD din venituri proprii constituite din sumele aferente permiselor de acces în RBDD.

Informaţii suplimentare privind tehnologia şi istoricul activităţilor

La începutul secolului trecut prin conectarea complexului lagunar Razim – Sinoie cu braţul Dunării – Sf. Gheorghe, prin canalele Lipoveni, Dunavăţ si Dranov, acest complex a devenit cel mai mare rezervor natural de specii de peşti de apă dulce al ţării noastre.

Încă din anul 1939, fosta Staţiune Hidrobiologică PARID a Deltei Dunării din Tulcea a înfiinţat la Enisala, pe canalul care leagă lacul Babadag de lacul Razim, o Staţie de reproducere natural dirijată a şalăului, cu scopul de a asigura popularea de susţinere a acestei specii prin valorificarea resurselor de hrană existente chiar şi în anii cu reproducere naturală slabă. Staţia de reproducere a fost preluată şi dezvoltată după anul 1970 de INCDDD, iar cheltuielile de microproducţie în perioada 1970-1990 au fost suportate de intreprinderile de stat cu activitate de pescuit în complexul Razim-Sinoie.

Popularea cu icre embrionate de şalău produse în staţia Enisala s-a efectuat anual în cantităţi variabile, cu excepţia perioadei 1999-2001, când activitatea staţiei a fost oprită din motive financiare. Popularea cu icre embrionate de şalău este finanţată de către ARBDD în calitate de administrator al resursei piscicole și are ca efect redresarea producţiei de şalău din ultimii ani.


Despre ARBDD

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) este instituția publică înființată în anul 1990 cu menirea de a institui un regim special de administrare a patrimoniului natural din domeniul public de interes național al Rezervației Biosferei Delta Dunării, în scopul conservării sale și al refacerii habitatelor degradate, în corelație cu activitățile economice ale populației locale sau limitrofe, atribuții conferite prin Legea 82/1993, modificată și completată ulterior.

E-mail: arbdd@ddbra.ro, informare@ddbra.ro, Telefon: 0240 518924
jooble.org