ORDINE  DE  ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 18 februarie 2020, orele 17.00

ORDINE DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 18 februarie 2020, orele 17.00(887)


Proiectul ordinii de zi - Anexă la Dispoziția nr. 164/12.02.2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia în ședință ordinară pentru data de 18 februarie 2020 ora 17 00


- Proiectul de hotărâre nr. 12 privind aprobarea modificării poziției nr. 115 a Anexei nr. 3 la procesul-verbal de inventariere nr. 1466/12.03.2013 aprobat prin HCL nr. 31/2013- inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A, B

- Proiectul de hotărâre nr. 13 privind aprobarea modificării poziției nr. 269 a Anexei nr. 3 la procesul-verbal de inventariere nr. 1466/12.03.2013 aprobat prin HCL nr. 31/2013- inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A, B

- Proiectul de hotărâre nr. 14 privind aprobarea formulării unei solicitari de preluare a unui bun din domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean Constanța în domeniul public al municipiului Medgidia și admnistrarea Consiliului Local Medgidia- inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A, B

- Proiectul de hotărâre nr. 15 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra terenului în suprafață de 1188 mp situat în Medgidia, str. Viilor nr. 22+22A, identificat cadastral cu nr. 108271, înscris în carte funciară 108271, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în favoarea Bisericii Penticostale Betleem, în vederea construirii unui centru social și a unei case de rugăciuni- inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A, B, C

- Proiectul de hotărâre nr. 16 privind modificarea statului de funcții al Clubului Sportiv Medgidia- inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia C

- Proiectul de hotarare nr. 17 privind modificarea Anexei 2 la HCL 100/2019 privind aprobarea Structurii Organizatorice și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului- initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia C

- Proiectul de hotărâre nr. 18 privind aprobarea listei de priorități pentru repartizarea locuințelor tip A.N.L. în municipiul Medgidia în anul 2020- inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia D

- Proiectul de hotărâre nr. 19 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia pentru anul 2020- inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A

- Proiectul de hotărâre nr. 20 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Medgidia pentru anul 2020- inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A

- Proiectul de hotărâre nr. 21 privind acordarea unu ajutor financiar tânărului Barbu Lucian- inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A, C, D

 

PRIMAR,
VALENTIN VRABIE


Redactat Secretar general municipiu,
Jr. Nesrin Geafar
 

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri