Ședința ordinară a lunii octombrie, desfășurată în municipiul Medgidia

Ședința ordinară a lunii octombrie, desfășurată în municipiul Medgidia(652)Marți, 29 octombrie 2019, la Primăria Municipiului Medgidia s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului Local Municipal pe luna în curs. Pe ordinea de zi au fost înscrise șase proiecte de hotărâre, care au fost aprobate în totalitate. La primul punct a fost votat proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Popa Dumitru și declararea ca vacant a locului de consilier local al Partidului M10. La punctul următor s-a aprobat validarea mandatului de consilier local al domnului Miron Aurel, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului M10.

Consilierii locali au votat proiectul de hotărâre privind închiderea unor puncte de lucru din certificatul constatator al SC Apollo Ecoterm SRL și înregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța. Este vorba despre opt puncte de lucru aferente centralelor termice/punctelor termice.

În ședința ordinară s-au aprobat și proiectele: aprobarea modificării poziției nr. 249 a Anexei nr. 3 la procesul verbal de inventariere nr. 1466/12.03.2013 aprobat prin HCL nr. 31/2013, respectiv inițierea procedurii de vânzare în condițiile art. 364 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, a imobilului teren proprietate privată a municipiului Medgidia având nr. cadastral 105601.

La ultimul punct a fost aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, pe anul 2019. Rectificarea are în vedere necesitatea realizării proiectelor privind reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădinițelor „Piticot”, „Lucian Grigorescu” și nr.11 și necesitatea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din municipiul Medgidia, Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, Corp Școală și Corp Sală de Sport.

La punctul diverse, administratorul SC Apollo Ecoterm SRL și-a prezentat raportul de activitate.

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri